FORSVARLIG DRIFT? – Hvis en apoteker mener at apotekeier ikke gir rammer for forsvarlig drift, er apotekeren lovpålagt å varsle, påpeker artikkelforfatteren.
FORSVARLIG DRIFT? – Hvis en apoteker mener at apotekeier ikke gir rammer for forsvarlig drift, er apotekeren lovpålagt å varsle, påpeker artikkelforfatteren.

Bekymringsmelding fra landets apotekere

Dersom man kan avsette en apoteker etter at vedkommende har varslet om viktige forhold, gir det et svært uheldig signal til andre apotekere. Vi er nødt til å få klarhet fra myndighetene om at dette ikke er greit.

Publisert Sist oppdatert
Merethe Enstad
Merethe Enstad

APOTEKSEKTOREN SKAL sørge for trygg legemiddelforsyning i vårt land, og den er strengt regulert av apotekloven. Ansvaret for apotekene er etter loven todelt. Det er en konsesjon til å eie – apotekkonsesjon – og en konsesjon til å drive – driftskonsesjon.

Den sist nevnte konsesjonen gis av Statens Legemiddelverk, og kan kun gis til farmasøyter som oppfyller lovens krav. Stillingen heter etter loven apoteker, også kalt driftskonsesjonær. Mediene omtaler gjerne stillingen som «apoteksjef», men vi bruker her offisiell betegnelse.

FORSVARLIGHETEN. Apoteker har det øverste ansvaret for faglig forsvarlig drift av apoteket. Ansvaret apotekeren bærer for apoteket er det samme uansett om det gjelder mindre apotek med få ansatte eller store komplekse virksomheter som Sjukehusapoteket i Bergen.

Noen ganger kan det være uenighet mellom apotekeier og apoteker om hva som er forsvarlige rammer for forsvarlig drift. Som eksempel bestemmer apotekeieren de økonomiske rammene for apoteket, mens apotekeren har et personlig ansvar for forsvarlig drift.

Dersom apotekeren mener at apotekeier ikke gir rammer for forsvarlig drift, er man lovpålagt å varsle. Man kan varsle både internt og eksternt, og det må man kunne gjøre uten fare for represalier eller oppsigelse.

VI ER BEKYMRET. Apotekere i Norges Farmaceutiske Forening er dypt bekymret for håndteringen av en apoteker som har varslet om faglig uforsvarlige forhold ved Sjukehusapoteket i Bergen. Det tas forbehold om at vi ikke vet mer om saken enn det som har vært fremstilt i mediene, men vi frykter at personalsaken helt eller delvis henger sammen med varslingen.

Man kan varsle både internt og eksternt, noe som må kunne gjøres uten fare for represalier eller oppsigelse

Forutsetningen for trygg apotekdrift er et godt samarbeid mellom apotekeier og apoteker. Generelt oppfatter vi at dette samarbeidet fungerer godt i landets apotek. Det er overraskende og trist at dette, sett gjennom medienes øyne, ikke ser ut til å være tilfellet ved Sjukehusapoteket i Bergen. Dette apoteket er et av de største og mest komplekse fagmiljøene i apoteksektoren, og eies av det offentlige.

ET SVÆRT UHELDIG SIGNAL Dersom man kan avsette en apoteker etter at vedkommende har varslet om viktige forhold, gir det et svært uheldig signal til andre apotekere. Vi er nødt til å få klarhet fra myndighetene om at dette ikke er greit.

Hvis det viser seg at personalsaken som er omtalt i mediene skyldes varsling, er dette såpass alvorlig at det krever en tilsvarende alvorlig reaksjon mot apotekeier. Noe annet vil skape grobunn for usikkerhet hos apotekere som sitter med et personlig ansvar for en drift de ikke legger rammene for, og som de ikke kan varsle om uten frykt for å bli sagt opp.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS