FRISKMELDT: Pål Espen Johannessen ble som sykmeldt midlertidig fjernet fra stillingen som apoteksjef i Sjukehusapoteket i Bergen. Fredag vender han tilbake til jobb.
FRISKMELDT: Pål Espen Johannessen ble som sykmeldt midlertidig fjernet fra stillingen som apoteksjef i Sjukehusapoteket i Bergen. Fredag vender han tilbake til jobb.

Apotekvarsleren kommer tilbake som leder

Etter at apoteksjefen ble delvis sykmeldt, ble han midlertidig fjernet fra jobben. Nå blir han friskmeldt. – Jeg ser frem til å lede Sjukehusapoteket i Bergen gjennom den krevende tiden vi står i, sier Pål Espen Johannessen.

Publisert Sist oppdatert

I februar varslet Pål Espen Johannessen, apoteksjef ved Sjukehusapoteket i Bergen, om interne forhold som han hevder at i ytterste konsekvens kan sette menneskeliv i fare, som Dagens Medisin tidligere har omtalt.

Varselet førte til at Statens legemiddelverk (SLV) gjennomførte tilsyn ved apoteket 20. og 21. februar.

Etter tilsynet fikk Sjukehusapoteka Vest (SAV) forhåndsvarsel om pålegg om retting av totalt 12 avvik, herav ett kritisk avvik, syv store avvik og ytterligere fire avvik.

13. mars ble Johannessen sykmeldt 60 prosent fra stillingen som sykehusapoteker, med «bakgrunn i tretthet, stor arbeidsmengde over lengre tid og en opplevelse av uoverkommelig arbeidsmengde», opplyser apotekeren i en pressemelding.

Fredag 24. mars blir han friskmeldt, opplyser han videre.

– Det har vært godt å få muligheten til å restituere noe denne uken, men jeg har i dag informert Sjukehusapoteka Vest HF ved Jon Bolstad om at jeg friskmelder meg fullt med virkning fra fredag 24. mars, og at begrunnelsen for å erstatte meg derfor er bortfalt, sier Johannessen i meldingen.

– Jeg ser frem til å lede Sjukehusapoteket i Bergen gjennom den krevende tiden vi står i, og til å sikre vårt viktige samfunnsoppdrag, legger han til.

Fjernet mot Legemiddelverkets råd

Etter å ha blitt sykmeldt forrige uke ble apotekeren midlertidig fjernet fra stillingen, selv om han selv mente han kunne fungere som apoteksjef. Han ble erstattet med en innleid sykehusapoteker som er konstituert til 20. april.

Dette fikk fagforeningen Norges Farmaceutiske Forening til å reagere og sende en bekymringsmelding til Legemiddelverket.

Til Dagens Medisin fortalte enhetsleder i SLV, Anne-Kristin Bjerga Bjåen, at Sjukehusapoteka Vest ikke hadde fulgt Legemiddelverkets veiledning.

– Før helgen sendte vi derfor en henvendelse til ledelsen med kopi til styret, hvor vi ber om en redegjørelse for hvilke vurderinger som ligger til grunn for at de har satt inn en ekstern som leder av apoteket, sa Bjåen til Dagens Medisin tirsdag.

På spørsmål om hvorfor SAV ikke fulgte veiledningen fra Legemiddelverket, svarte kommunikasjonsdirektør Bernt Flekke:

– Reglene åpner også opp for å bruke eksterne ressurser. Det mener vi er den beste løsningen basert på en totalvurdering av situasjonen, driften og behovene ved apoteket. Sjukehusapoteket i Bergen står i en krevende tid med allerede høy belastning på ledere og medarbeidere. I tillegg til å sikre trygg drift og ivareta ansatte, pågår det også blant annet et større oppfølgingsarbeid etter tilsynet fra Legemiddelverket.

SAV: – Godt å høre

Dagens Medisin har bedt om intervju med administrerende direktør Jon Bolstad i Sjukehusapoteka Vest, men har i stedet fått kommentarer på SMS fra kommunikasjonsdirektør Bernt Flekke:

– Det er godt å høre at Pål Espen mener han har kapasitet til å stå i stillingen og komme tilbake fullt i jobb.

– Vi forholder oss til den nye informasjonen, og så skal vi følge dette videre opp internt.

Sjukehusapoteka Vest ønsker ikke å kommentere saken ut over dette på nåværende tidspunkt.

Powered by Labrador CMS