VOLDSOM ØKNING: Overlege Astrid Elisabeth Rojahn sier at fram til uke 37 hadde det vært få positive tilfeller i uken. I uke 37 var det åtte positive prøver på barneavdelingen, Ullevål og i uke 42 hadde dette steget til 74.

Foto: Vidar Sandnes

– Vi går ut fra at det kommer til å bli ganske kritisk

– Vi planlegger for allokering av personale og forsøker å hente inn ressurser fra andre klinikker der det er mulig. Men det er ikke så enkelt. Når det gjelder sykepleiere med spesialkompetanse på barn så har vi allerede mangel på personale, sier overlege ved Ullevål sykehus, OUS. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Nå er det rimelig mye å gjøre og vi har fått en stor RS-epidemi, sier overlege og spesialist i pediatri Astrid Elisabeth Rojahn. 

På barneavdelingen på OUS Ullevål er rundt 20 barn innlagt med RS-virusinfeksjon. Fem av barna er lagt inn på intensivavdelingen hvorav tre barn får pustestøtte i form av CPAP. 

– Fra og med denne uken så har vi daglige krisemøter hvor vi planlegger for å oppbemanne, forskyve personell og frigjøre rom. Vi må bare planlegge så godt vi kan for alt som kommer, sier Rojahn. 

Mangler sykepleiere med spesialkompetanse på barn
Allerede er det flere luftvegssyke barn innlagt enn hva som er vanlig på det meste i høysesongen - i perioden november til mars.

– Fram til uke 37 hadde det vært få positive tilfeller i uken, i uke 37 hadde vi 8 positive prøver på barneavdelingen, Ullevål og i uke 42 hadde dette steget til 74. Det er en voldsom økning i antall RS-positive prøver på barn, sier overlegen. 

Hun forklarer at det heller ikke er enkelt å hente inn flere sykepleiere. 

– Når det gjelder sykepleiere med spesialkompetanse på barn så har vi mangel på personale fra før. Så vi kan ikke bare hoste opp nye kompetente sykepleiere som kan ta seg av den voldsomme pågangen vi forventer å se. Så dette blir en kjempeutfordring.

Også eldre barn innlagt 
Barna som er innlagt er ikke sykere enn det man har sett tidligere år, men noen av de er eldre enn det man tidligere har sett. 

SYKEPLEIERMANGEL: Overlegen peker på sykepleiermangel og sier at når det gjelder sykepleiere med spesialkompetanse på barn så mangler de allerede personale. Hun beskriver situasjonen som svært krevende.  Foto: Vidar Sandnes

– Vi ser at barna er litt eldre enn det vi vanligvis ser. Det er jo først og fremst de aller minste barna som blir alvorlig syke og må legges inn, de som er under tre måneder. Men nå ser vi egentlig hele spekteret opp til to år og kanskje uvanlig mange av de litt eldre. Men det aller fleste som er innlagt er fortsatt de minste barna.

Rojahn påpeker at det er to kull som nå ikke har immunitet og ikke har vært eksponert for smitte - som en konsekvens av restriksjoner og smitteverntiltak under pandemien. 

– Når de møter viruset for første gang ser det ut som at det da er mange som blir syke på en gang.

Siden flere av barna må isoleres - skapes det også fysiske utfordringer med tanke på plass. 

– Dette er barn som er smittsomme og trenger isolasjon, noe som krever ekstra at du må skifte til smittevernutstyr og at de må isoleres fra andre ellers friske barn, slik at dette skaper også fysiske utfordringer med tanke på rom og plass.

– Det er sannsynlig at vi skal nå en topp som vi ikke har sett maken til før så vi går ut fra at det kommer til å bli ganske kritisk, legger hun til. 

– Det var varslet
Rojahn sier at de visste at antallet innlagte ville øke, men at de var usikre på omfanget. 

– Vi har jo sett på tallene fra Sverige og Danmark at det er massivt og veldig mye mer enn det man er vant til å håndtere i høysesong. Vi har hatt møter og diskutert dette i lengre tid. Det var varslet og vi visste at det kom til å komme, men det var vanskelig å planlegge for en så massiv økning som vi ser nå fordi vi ikke visste hvor stort omfanget ville bli. 

Hun sier at de regner med at tallene vil stige i ukene som kommer. 

– Vi er nok halvvegs opp på kurven nå, dersom vi får et tilsvarende smittepress som Sverige og Danmark. 

Overlegen påpeker viktigheten av at de mest sårbare barna vaksineres. 

– Det er veldig viktig nå at de som får dekket utgifter til palivizumab (Synagis), et monoklonal antistoff man gir til en liten gruppe barn som er hjerte- eller lungesyke eller født ekstremt premature, at de får det nå. 

– Det har vært stresset før vi fikk denne økningen i Norge også, men det er veldig viktig at de som har indikasjon nå får palivizumab (Synagis), legger hun til. 

Powered by Labrador CMS