DIAGNOSTISERING: Ved bruk av vaginal ultralyd og kartlegging av symptomer, skal kalkulatoren kunne hjelpe å finne ut om det er sannsynlig at en kvinne har adenomyose.

Foto: Getty Images

«Adenomyose-kalkulator» skal bidra til at flere kvinner får riktig diagnose

– Diagnostikk av adenomyose kan være vanskelig, spesielt for uerfarne. For å forhindre sykdomsprogresjon og velge optimale behandlingsalternativer, er det viktig å diagnostisere adenomyose tidlig, sier Elisabeth T. Swärd i Norske Kvinners Sanitetsforening. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Adenomyose er en tilstand hvor livmorslimhinne, som vanligvis er i livmorhulen, befinner seg i livmorveggen.

Symptomer på adenomyose kan være sterke smerter under menstruasjon, kraftige menstruasjonsblødninger, kroniske bekkensmerter og smerter ved samleie.

– Adenomyose kan hos noen også forårsake komplikasjoner i svangerskap og under en fødsel, som for tidlig fødsel og blødninger, sier Elisabeth T. Swärd, forskningsansvarlig og spesialrådgiver kvinnehelse i Norske Kvinners Sanitetsforening. 

– Unødig MR
Forsker og gynekolog Tina Tellum utviklet en statistisk algoritme som de kaller «adenomyosekalkulator», som ved hjelp av vaginal ultralyd og kartlegging av symptomer, skal kunne hjelpe å finne ut om det er sannsynlig at en kvinne har adenomyose.

– Dette er en diagnostisk prediksjonsmodell som hjelper klinikere med å diagnostisere adenomyose lettere, sier Swärd.

Kalkulatoren må testes på en uavhengig studiepopulasjon før man kan ta det i bruk, og gjennom en prospektiv, multisenter kohortstudie vil gynekolog Marianne Omtvedt validere Adenomyosekalkulatoren i sitt doktorgradsarbeid. 

Forskerne vil sammenligne livskvalitet hos kvinner med histologisk verifisert adenomyose etter fjerning av livmor versus kvinner med andre benigne tilstander i uterus.

– Og utvikle en digital applikasjon, slik at «Adenomyosekalkulatoren» kan gjøres tilgjengelig for alle gynekologer og forskere, nasjonalt og internasjonalt.

– Mange kvinner lider under overdiagnostikk med unødige MR og kikkhullsoperasjoner. Nytteverdien er derfor stor i dette doktorgradsarbeidet til gynekolog Marianne Omtvedt, som bygger på doktorgradsarbeidet til gynekolog Tina Tellum, begge fra Kvinneklinikken, OUS og støttet av Sanitetskvinnene.

Enkel og billig metode
Swärd sier at diagnostikk av adenomyose kan være vanskelig, spesielt for uerfarne.

– For å forhindre sykdomsprogresjon og velge optimale behandlingsalternativer, er det viktig å diagnostisere adenomyose tidlig, sier Swärd, 

Derfor er viktig å få et diagnostisk verktøy til hjelp, påpeker hun og sier at prosjektet kan bidra til at kvinner med adenomyose kan bli diagnostisert med en sikker, enkel, billig og tilgjengelig metode, når verktøyet er verifisert.

– Tidlig diagnose og behandling kan bedre mange kvinners livskvalitet og forhindre komplikasjoner og tap av fertilitet.

Swärd sier at ved siden av høy klinisk nytteverdi for kvinnen er dette også av høy samfunnsverdi.

– Bedre ressursbruk, reduserte kostnader forbundet med unødvendig diagnostikk som MR og kikkhullsoperasjoner, sykdomsprevensjon ved tidlig diagnose og behandling sparer kostnader forårsaket av infertilitet, sykefravær, uførhet. Økt forståelse og kunnskap om livskvalitet hos kvinner med adenomyose og ringvirkninger av sykdommen med tanke på livskvalitet er også viktig.  

– Prediksjonsmodellen er den første diagnostiske metoden for adenomyose som kombinerer alle relevante diagnostiske tegn på adenomyose i en modell og vekter de på en standardisert måte. Et slik standardisert, ikke-invasivt verktøy vil være sentralt i fremtidig forskning på adenomyose.

Powered by Labrador CMS