TILFELDIG: Ifølge Jordmorforbundet er det i dag tilfeldig om kommunen ansetter nok jordmødre eller ikke for å møte befolkningens behov for tjenestene. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

TILFELDIG: Ifølge Jordmorforbundet er det i dag tilfeldig om kommunen ansetter nok jordmødre eller ikke for å møte befolkningens behov for tjenestene. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Flertall for hjemmebesøk av jordmor innen én uke: – Et viktig steg

– I dag får kun fire av ti kvinner hjemmebesøk av jordmor, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet. 

Et flertall i helse- og omsorgskomiteen bestående av Høyre, Frp, SV, Rødt, KrF og Pasientfokus støtter et vedtak om en utredning av behovet for behandlingssenter der mor kan være sammen med barnet ved alvorlig fødselsdepresjon.

Flertallet stemte for å rettighetsfeste hjemmebesøk av jordmor innen én uke etter fødsel og lovfestet rett til å ha med en støtteperson under fødselen. 

– Gjennomslaget er et viktig sted på vegen, men det må følge med øremerkede midler for at dette skal bli en realitet ute i praksisfeltet, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet. 

FOREBYGGE: Hanne Charlotte Schjelderup sier at jordmødre kan forebygge depresjon og komplikasjoner etter fødsel for mor og barn, dersom de kan fange det opp på et tidlig stadie. 

      
        Foto: NSF
FOREBYGGE: Hanne Charlotte Schjelderup sier at jordmødre kan forebygge depresjon og komplikasjoner etter fødsel for mor og barn, dersom de kan fange det opp på et tidlig stadie.  Foto: NSF

– Halvparten får hjelp 
Schjelderup peker på at kun fire av ti kvinner får hjemmebesøk av jordmor og at 56 000 barselkvinner deler på i overkant av 500 kommunejordmødre. 

– Det er altfor lite ressurser. Det mangler 1000 kommunejordmødre. 

Forbundslederens største bekymring er likevel økningen av depresjon. 

– En av tre får fødselsdepresjon i dag, mens bare halvparten får hjelp. 

For å sikre at kvinner får hjemmebesøk av jordmor må regjeringen sørge for en opptrappingsplan for jordmortjenesten, mener Schjelderup. 

– I dag er det tilfeldig om kommunen ansetter nok jordmødre eller ikke for å møte befolkningens behov for våre tjenester, til tross for at jordmortjenesten er et livsviktig tilbud kommunalt. 

Hun påpeker at kvinner som føder i dag er sykere og eldre enn tidligere, og at dette krever ressurser. 

– Jordmødre kan forebygge depresjon og komplikasjoner etter fødsel for mor og barn, om vi kan fange dette opp på et tidlig stadie. 

Oppfølging
Schjelderup mener at en endret finansieringsmodell er en viktig forutsetning for å styrke fødetilbudet. 

– Vi er forundret over at helsepolitikerne ikke lytter til Helsedirektoratet og Riksrevisjonen som har slått fast at dagens modell reduserer kvalitet og pasientsikkerhet og gir nedskjæringer i tilbudet. 

Sandra Bruflot (H) uttaler i en pressemelding at hun er glad for at det nå er flertall for en rekke forslag som skal sikre en enda bedre barselomsorg.

– Kvinners mentale helse under graviditeten og etter fødsel er viktig. Kvinner med fødselsdepresjon må fanges opp og få hjelp. 

Bruflot understreker at hjemmebesøk er viktig for at mødre skal føle at de får kontroll på den nye hverdagen med barnet, og for at de skal få hjelp og oppfølging.

Utdanne og rekruttere flere
Torsdag henvendte helseminister Ingvild Kjerkol seg til landets jordmødre i forbindelse med den internasjonale jordmordagen. 

– Dere jordmødre gjør en viktig jobb. Dere sørger for trygge og gode fødsler for både mor og barn. Men vi trenger flere av dere. Derfor skal vi utdanne flere, rekruttere flere og ikke minst beholde dere, uttalte helseministeren. 
 
Ifølge helseministeren vil de se på hvordan man kan sikre et mer helhetlig fødsels- og barseltilbud. 
 
– Derfor har vi satt i gang et arbeid som ser på bemanning, heltidsstillinger, følgetjenester og riktig finansieringsmodeller. Vi ser også på mulighetene ved å bruke kombinasjonsstillinger for jordmødre i sykehus og kommune. 
Powered by Labrador CMS