FELLES: Statssekretær Karl Kristian Bekeng sier at sykehusene må være åpne for samarbeid med gode partnere, men at det må skje på vår felles helsetjenestes premisser. Foto: Bernt Sønvinsen

FELLES: Statssekretær Karl Kristian Bekeng sier at sykehusene må være åpne for samarbeid med gode partnere, men at det må skje på vår felles helsetjenestes premisser.

Foto: Bernt Sønvinsen

HOD om avviklingen: – Vi skal gjøre dette på en forsvarlig måte

– Vi skal gjøre dette på en forsvarlig måte. Vi vil legge vekt på hensynet til pasientene som er under behandling hos Fritt behandlingsvalg-leverandører, særlig dem med langvarige behandlingsforløp, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap). 

Regjeringen kaller aviklingen av FBV et oppgjør med privatisering og markedstenking i helsesektoren.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) påpeker at godkjenningsordningen i dag brukes av både ideelle aktører og aktører med kommersielle interesser.

– Vi mener sykehusene må være åpne for samarbeid med gode partnere, men det må skje på vår felles helsetjenestes premisser. Gode aktører som fyller et behov i vår felles helsetjeneste, bør få langsiktige avtaler.

Juridisk forarbeid
Han sier at en avvikling av godkjenningsordningen vil kreve et lovarbeid, derfor skal de i første omgang legge frem et høringsnotat, slik at alle interessenter kan uttale seg.

– Detaljene rundt avviklingen må vi komme tilbake til i høringsnotatet. Vi tar sikte på å avvikle ordningen fra 2023.

– Vi skal gjøre dette på en forsvarlig måte. Vi vil legge vekt på hensynet til pasientene som er under behandling hos Fritt behandlingsvalg-leverandører, særlig dem med langvarige behandlingsforløp. Det gjelder først og fremst innen rusbehandling, psykisk helsevern og rehabilitering. Derfor har vi allerede gitt sykehusene beskjed om at dette vil komme, så de har tid til å starte den gode dialogen med aktørene.

Bekeng sier at de ikke vil fjerne pasientens rett til å velge behandlingssted. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom offentlige tilbud eller private aktører som har en avtale med de regionale helseforetakene.

– Departementet går ikke inn i enkeltavtaler, men på generelt grunnlag vil jeg si at aktører som i dag leverer tjenester gjennom godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg, kan gå i dialog med de regionale helseforetakene for å informere om sitt tilbud og forhøre seg om fremtidige anbudskonkurranser.

Ledig kapasitet
Etter sykehustalen til Ingvild Kjerkol (Ap) fremholdt helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud (Frp) at det er lange køer i helsevesenet – og at køene ikke blir noe mindre av det regjeringen har valgt å gjøre.

– Man kunne ha behandlet veldig mange flere pasienter raskere og til en lavere pris, fordi man er ganske tøffe når man inngår avtaler med private som skal levere tjenester til det offentlige.

– For mange tror jeg det oppleves som å slå døra rett i trynet på folk som ønsker å få lov til å ha innflytelse på behandlingen – og dem som skal levere tjenestene, sa Hoksrud.

«Historisk svekkelse»
Helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen (H) var tydelig da avgjørelsen var et faktum.

– Å fjerne Fritt behandlingsvalg er en historisk svekkelse av pasienters rettigheter.

Hun uttrykte bekymring for at resultatet er en mer todelt helsetjeneste, hvor kun de med stor lommebok fortsatt kan velge hvor de vil ha behandling fordi staten ikke lenger skal ta regningen.

Powered by Labrador CMS