HOLD LØFTET:– Nå må regjeringen levere den stortingsmeldingen de lovte mens vi fortsatt har jordmødre og noe som kan kalles fødeavdeling i Oslo, sier SV-politiker Marian Hussein.

Foto: Lars Brock Nilsen

Fødeavdelingene i Oslo skal kutte over 100 årsverk

Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus kan bli nødt til å kutte mer enn 100 årsverk, som følge av et strammere budsjett.

Publisert

Det var NRK som først omtalte kuttet, som klinikken selv beskriver som «tilnærmet umulig».

I styrepapirene står det blant annet at risikoen for at klinikken ikke leverer et resultat i balanse i 2023 er høy. Det er stor usikkerhet rundt aktivitetsbudsjettet for fødsler.

På kostnadssiden er en reduksjon på 101 årsverk, tilsvarende 14,2 prosent i forhold til årets prognose tilnærmet umulig, står det i papirene, skriver Dagsavisen.

Jordmormangel

Klinikkleder Marit Lieng opplyser til avisen at noe av bakgrunnen er at anslaget for antall fødsler ved Kvinneklinikken vil falle fra 9.500 til 8.267 neste år.

Hun skriver i en epost at oppgaver og bemanning må henge sammen, og at de – som store deler av spesialisthelsetjenesten – sliter med jordmormangel.

– Innleie er uforutsigbart og koster oss mye. Dette er de to hovedårsaker til den krevende situasjonen i klinikken. Det som er sikkert, er at innleie av arbeidskraft må reduseres når aktiviteten vår faller, skriver Lieng.

– Grell kontrast til løfter

– Vi har en regjering, som sammen med Høyre, tvinger igjennom et sykehusbygg i Oslo som verken innbyggerne eller de ansatte vil ha. De bygger ned viktige helsetjenester, noe som står i grell kontrast til lovnaden om å styrke offentlig velferd, skriver leder for inkluderingsutvalg og medlem av sentralstyret i Sosialistisk Venstreparti (SV), Marian Hussein, i en epost til NTB.

Hun viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen varslet en stortingsmelding om det helhetlige føde- og barselstilbudet. Den skulle omfatte både bemanning, følgetjenesten, heltidsstillinger for jordmødre og en ny finansieringsmodell på fødeavdelingene som premierer faglig kvalitet.

– Nå må regjeringen levere den stortingsmeldingen de lovte mens vi fortsatt har jordmødre og noe som kan kalles fødeavdeling i Oslo, sier Hussein.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS