Foto: Getty Images

Foto:

Studie: Mors covid-19-vaksine under svangerskapet beskytter barnet etter fødsel

Risikoen for å bli koronasyk de første fire månedene i livet er lavere dersom mor ble vaksinert under graviditeten, viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet.

– Dette er gode nyheter for gravide, som trolig overfører antistoffer til barnet dersom de vaksinerer seg mens de er gravide, og dermed gi dem beskyttelse mot infeksjon i starten av livet, sier Ellen Øen Carlsen, stipendiat ved Folkehelseinstituttet (FHI), i en melding på FHIs nettsider.

Carlsen er førsteforfatter av studien som er publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine.

Det finnes per i dag ingen koronavaksiner som er godkjent for barn under fem år. Og spedbarn, som har høyere risiko for alvorlig infeksjon enn større barn, er en spesielt sårbar gruppe.

Forskerne ved FHIs Senter for fruktbarhet og helse har samarbeidet med London School of Hygiene and Tropical Medicine og University of Ottowa om å analysere tall fra det norske beredskapsregisteret for covid-19, Beredt C19.

Totalt 21.643 spedbarn som ble født i Norge mellom september 2021 og februar 2022, er med i studien. Barna ble fulgt i fire måneder eller frem til 4. april i år.

9739 av spedbarna var født av en mor som fikk sin andre eller tredje dose med en mRNA-vaksine (Moderna eller Pfizer) i løpet av andre eller tredje trimester av svangerskapet.

Denne gruppen ble sammenlignet med barn født av mødre som ikke ble vaksinert verken før eller under svangerskapet.

Forskerne fant at i de tilfellene der moren ble vaksinert under svangerskapet, ble den nyfødte beskyttet mot korona de første fire månedene etter fødselen.

Trolig skyldes det at antistoffene som lages etter vaksinering overføres til fosteret under graviditeten. Noe av effekten kan også skyldes overføring av antistoffer via morsmelken, eller en indirekte beskyttelse på den måten at mor, som mulig smittekilde for barnet, selv har mindre risiko for å bli smittet.

Funnene i en fersk studie fra amerikanske Center for Disease Control (CDC), peker i samme retning som FHI-studien.

CDC-forskerne fant en lavere risiko for innleggelse med korona blant spedbarn født av vaksinerte mødre.

Tidligere forskning der FHI samarbeidet med svenske forskere, viste at kvinner som fikk koronavaksine mens de var gravide, ikke hadde økt risiko for svangerskapskomplikasjoner.

Powered by Labrador CMS