STERKE SMERTESTILLENDE LEGEMIDLER: Antallet brukere av opioider har økt med drøyt ni prosent fra 2005 til 2017. Illustrasjonsfoto: Lisbeth Nilsen Foto:
STERKE SMERTESTILLENDE LEGEMIDLER: Antallet brukere av opioider har økt med drøyt ni prosent fra 2005 til 2017. Illustrasjonsfoto: Lisbeth Nilsen Foto:

Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia

I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I fjor brukte drøyt åtte prosent av den kvinnelige voksne befolkningen i Sverige og Danmark opioider. I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge.

– Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang, sier UiO-professor og seniorforsker Svetlana Skurtveit ved Folkehelseinstituttet.

SEKSDOBLING: – Prevalensen i bruk av sterke opioider er tredoblet for kvinner og doblet for menn. Vi ser særlig stor økning for oksykodon, med nesten en seksdobling siden 2005, sier UiO-professor og seniorforsker Svetlana Skurtveit i Folkehelseinstituttet.
SEKSDOBLING: – Prevalensen i bruk av sterke opioider er tredoblet for kvinner og doblet for menn. Vi ser særlig stor økning for oksykodon, med nesten en seksdobling siden 2005, sier UiO-professor og seniorforsker Svetlana Skurtveit i Folkehelseinstituttet.

Hun legger frem tallene under DM Arenas fagseminar om smerte onsdag ettermiddag.

– Selv om flere får disse legemidlene i Norge, kan det se ut som om man oftere i Norge bare får én resept, mens det i nabolandene vår kanskje skrives ut større mengder, sier Skurtveit.

Les også saken: – For slepphendte med å forskrive opioider

Seksdobling av oksykodon
Ifølge Reseptregisteret hentet 564.000 voksne ut minst én resept på opioider i fjor. Antallet brukere har økt med drøyt ni prosent fra 2005 til 2017. Dette tilsvarer en økning i prevalens på omkring ett prosentpoeng.

– Prevalensen i bruk av sterke opioider er tredoblet for kvinner og doblet for menn. Vi ser særlig stor økning for oksykodon, med nesten en seksdobling siden 2005. Noe av denne økningen kan skyldes økt bruk av opioider blant pasienter med kroniske, ikke-kreftrelaterte smerter.

I fjor fikk 72.000 personer utlevert sterke opioider, og nesten 49.000 brukte oksykodon.

Økning blant unge
– Hvor stor er din bekymring for at vi er i ferd med å se et problematisk opioidbruk i Norge?

– Jeg mener vi må være litt oppmerksomme. Vi ser en stor økning i bruk av oksykodon, som var det preparatet som startet «opioiod-epidemien» i USA, svarer Skurtveit.

Bruken av svake opioider viser en klar nedgang for forskriving av kodein-legemidler, som blant andre Paralgin Forte, parallelt med økt forskriving av tramadol. Også hos unge øker tramadol-bruken.

– Bruken er mer enn doblet blant 15- og 16-åringene de siste ti årene.

Powered by Labrador CMS