Helsepersonell tar seg av en covid-19-pasient på sykehus, ikledd smittevernsutstyr. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Samler data om sykehus-pasienter med covid-19 og leukemi

Forskningsresultater som blir lagt frem på ASH-kongressen lørdag viser foreløpige resultater om hvordan det har gått med pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har blitt lagt inn på sykehus.OUS-forsker Sigrid Skånland er en av medforfatterne på den verdensomspennende studien.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Den vanligste typen blodkreft.Sykdommen oppstår ved ondartet celledeling av såkalte B-lymfocytter. Dette er en type modne hvite blodceller.Årlig får rundt 300 pasienter diagnosen i Norge.Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 72 år.Kilde: www.oslo-universitetssykehus.no/Sigrid Skånland

Kreft er blant risikofaktorene for et alvorlig forløp av covid-19. En internasjonal studie viser foreløpige funn om hvordan det har gått med pasienter som har fått sykdommen, samtidig som de er syke med kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

411 sykehusinnlagte pasienter med KLL og covid-19 er inkludert i studien. Dataene er samlet inn mellom februar og mai i år.

– Ser vi denne studien i sammenheng med andre studier, ser det ut til at KLL-pasienter har en høyere risiko for død enn andre pasienter, sier forsker og laboratorieleder Sigrid Skånland til Dagens Medisin.

Over hundre

Over hundre forskere står oppført på forfatterlisten for abstractet som ble presentert denne helgen under ASH-kongressen, og blant dem er Sigrid Skånland.

Skånland sier til Dagens Medisin at hun ble kontaktet av en av hovedforfatterne, Anthony Mato, som jobber ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, i vår. Henvendelsen gjaldt inklusjon av eventuelle norske pasienter, men ettersom det ikke var noen tilfeller i Norge, ble det ikke aktuelt.

Isteden videreformidlet Skånland kontaktinformasjon til de andre nordiske landene.

– Jeg vet at det ble inkludert svenske pasienter i studien, det er også der det har vært flest tilfeller, blant de nordiske landene.

Beskriver observasjoner

Studieresultatene som nå legges frem, er i hovedsak av beskrivende karakter. Det fremgår for eksempel statistikk på komorbiditeter, alder og behandlingshistorikk.  Derfor mener Skånland det er viktig å være forsiktig med å trekke konklusjoner.

– Så langt er det i hovedsak snakk om beskrivelse av observasjoner. Vi har ikke hatt covid-19-sykdommen så lenge, og det kan være flere faktorer som spiller inn.

Flere ulike behandlinger er gitt pasientene, både cellegift og målrettede behandlinger. Det er ikke konkludert angående behandlinger.

Høy alder

Resultatene er basert på en sammenslåing av to studier, hvorav den ene tidligere ble publisert i tidsskriftet Blood i september. De to studiene, omtales som kohorter i forskningssammendraget:

  • Kohort 1 består av pasienter som er inkludert ved hjelp av European Research Initiative on CLL (ERIC), Italian CAMPUS CLL Program, and Grupo Español de Leucemia Linfática Crónica.
  • Kohort 2 består av pasienter fra USA (66 prosent), UK (23 prosent), EU (7 prosent). Fire prosent er fra andre land, men det er ikke overlapp mellom pasientene i kohort 1 og 2.

I sin konklusjon skriver forskerne at høy alder ved covid-19-diagnosetidspunktet var en uavhengig predikator for «overall survival».

Det er kjent at alder er en risikofaktor for alvorlig covid-19-forløp, og det er verdt å huske på at KLL-pasientene har en høy snittalder, påpeker Skånland.

– Median alderen for diagnose er 72 år for KLL, sier hun, og legger til:

– Det hadde vært interessant å sammenligne denne pasientgruppen med en pasientgruppe med covid-19 og uten KLL for å se om det er alderen som er utslagsgivende.

Skånland peker også på at median oppfølgingstid i studien, er oppgitt å være 24 dager.

Samtaler om covid

Lørdag kveld norsk tid kan påmeldte på ASH-kongressen følge en samtale mellom  den amerikanske legen og smittevernrådgiveren Anthony S. Fauci og ASH-presidenten om covid-19-pandemien og effektene av SARS-CoV2-infeksjon på hematologiske tilstander. 

Fauci leder National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Powered by Labrador CMS