Karita Bekkemellems blogg

ASCO imponerer og inspirerer

Karita Bekkemellem

Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arbeiderpartiet fem perioder på Stortinget, og var statsråd i to regjeringer (2000-01 og 2005-07). Bekkemellem har vært leder av Aps kvinnebevegelse.

Det er tre år siden forrige fysiske deltakelse på verdens største kreftkongress, ASCO, og resultatene som presenteres her er like imponerende som det er inspirerende. Nye innovasjoner kan kurere noen av de mest alvorlige sykdommer, men hvordan kan de komme norske pasienter til gode?

På ASCO presenteres forskningsresultater og banebrytende nye behandlinger innenfor omtrent alle kreftformer vi kjenner til. Felles for dem alle er at de er moderne og avanserte. Skal norske pasienter virkelig få utbytte av forskningen, må myndigheter, systemaktører og industrien samarbeide i større grad enn det vi har klart til nå.

Proba-evalueringens frempek

Da systemet for Nye metoder ble evaluert av analyseselskapet Proba, var ett av hovedfunnene at dagens system ikke er rigget for å møte fremtidens utfordringer. Norge tar i bruk medisiner saktere enn land vi liker å sammenligne oss med. Særlig innenfor kreft og sjeldne sykdommer, hvor det typisk er de mest avanserte og moderne behandlingene.

Et annet funn er at det ikke finnes en overordnet strategi for videreutvikling av systemet. Hvis systemet ikke utvikles, vil det heller ikke følge den medisinske utviklingen.

Proba pekte også på hvordan det er mangel på samarbeid og dialog mellom leverandører, klinikere og pasientgrupper, og eksterne aktører ikke føler at de blir hørt eller inkludert når viktige beslutninger fattes.

Det er et ikke ubetydelig utfordringsbilde, men det positive er at når arbeidet med fornyelse og forbedring av systemet for Nye metoder starter, er vi alle klar over dem og kan samarbeide for å sikre at norske pasienter også får tilgang til det som denne uken blir presentert på ASCO.

Løsningsforslag

LMI har gjennom hele evalueringsprosessen, så vel som i etterkant av den, arbeidet for å fremme og få gehør for våre forbedringsforslag. Noen av disse er beskrevet under og vil sikre en videreutvikling av systemet for Nye metoder og gjøre det bedre rustet for å håndtere fremtidens bølge av banebrytende behandlinger, mens vi samtidig øker tillit, involvering og samarbeidsarenaer. Vinn-vinn for alle parter.

En styrket referansegruppe som årlig vurderer utviklingen av Nye metoder, vil redusere behovet for store, kostnadskrevende evalueringer, gi økt effektivitet og et system som følger den medisinske utviklingen. Referansegruppen bør ledes av en uavhengig ekstern aktør, med representanter fra involverte aktører, som møtes jevnlig og diskuterer innspilte saker og utviklingen av systemet

Økt leverandør- og klinikermedvirkning vil gi utvidet dialog særlig tidlig i prosessen (før innlevering av metodevurdering) vil gi avklaringer som ville spart tid og økt effektiviteten i den andre enden. Leverandørene er spesialister på sine produkter og klinikere er spesialister på sykdomsfeltet. Bedre involvering av dem, vil gi større legitimitet til beslutningene som tas. 

Raskere saksbehandlingstid gjennom at sekretariatet for Nye metoder får det helhetlige ansvaret for følge og sikre at definerte tidslinjer holdes. Evalueringen peker på at Norge tar i bruk legemidler senere enn andre land vi liker og skal sammenligne oss med. Norske pasienter må få raskere tilgang til nye og innovative behandlinger. Da bør også leverandørene, som jo kjenner sine produkter best, være inkludert i disse arbeidsgruppene som nå nedsettes av myndighetene.

Prioriteringsmeldingen, som helseminister Ingvild Kjerkol har annonsert at Regjeringen skal lansere en ny versjon av, bør tilpasses den medisinske utviklingen. Det vil si økt bruk av helsedata i avgjørelsene, økt bruk av alternative prisavtaler, mulighet for individuelle tilpasninger og vurderinger, samt bedre håndtering av usikkerhet.

Felles mål

Det positive er at alle aktørene har et felles mål: at norske pasienter skal få rask og likeverdig tilgang til de nyeste behandlingene.

Det er inspirerende å se hva verdensledende medisinsk forskning får til. Et eksempel er hvordan et bittelite gen som forårsaker en alvorlig kreftsykdom kan fikses, eller erstattes og dermed kurere pasientene. Når forskerne har klart den imponerende delen, burde biten hvor vi får disse produktene til pasienter være enkelt. Da er samarbeid nøkkelen. Ellers går vi fra ASCO til fiasko.  

Powered by Labrador CMS