NYE MULIGHETER: Hans Petter Eikesdal er spent på hvilke nye behandlingmuligheter som åpnes som følge av resultatene som ble lagt frem på ASCO søndag.

Foto: Lars Brock Nilsen

Nye brystkreft-funn: – En utrolig kjekk dag

Den største nyheten på hovedsesjonen på kreftkongressen ASCO i år gjaldt brystkreft. Da den amerikanske forskeren presenterte resultatene jublet også norske forskere.

Publisert

ASCO, CHICAGO (Dagens Medisin): De siste årene har flere nye medikamenter blitt lansert som er rettet mot det såkalte HER2-proteinet. Tradisjonelt har pasientene vært delt inn i HER2-positiv og HER2-negativ brystkreft, og tidligere studier har vist effekt av HER2-rettet behandling, men kun for pasientene med HER2-positiv sykdom.

Ferske studieresultater som ble lagt frem i Chicago søndag kan endre dette bildet.

Les også: Vil ta i bruk behandlingen umiddelbart

Forskningsfunnene som ble lagt frem av Shanu Modi ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center høstet kraftige klappsalver og til dels stående applaus fra salen. Mellom stolradene ble det mumlet om et stort gjennombrudd.

Overlege og avdelingsdirektør Hans Petter Eikesdal var blant dem som reiste seg da funnene ble presentert.

– Dette er en utrolig kjekk dag. Dette er helt nytt behandlingsprinsipp for HER2-negativ metastatisk brystkreft, sa han til Dagens Medisin da han kommenterte nyhetene fra hovedsesjonen søndag.  

Ny klassifisering

SVARTE PÅ SPØRSMÅL: Forsker Shanu Modi (t.h.) svarte på spørsmål om egne funn i etterkant av presentasjonen på hovedsesjonen på ASCO 2022. Patricia LoRusso fra Yale-universitetet (t.v.) som var hentet inn for å kommentere studieresultatene sa klart og tydelig at hun mener funnene bør føre til praksisendring.  Foto: Julie Kalveland

10 til 20 prosent av pasientene med brystkreft med spredning har det som i dag defineres som HER2-positiv brystkreft, og behandles med medikamenter som er rettet spesielt mot dette proteinet.

Men noen av pasientene i gruppen som i dag defineres som «HER2-negativ» har en lav grad av HER2-uttrykk.

I DESTINY-Breast04 har forskerne sett behandling med trastuzumab deruxtecan (Enhertu), sammenlignet med legens valg av cellegift.

Studieresultatene til Modi og kollegene viser en over seks måneder lengre median totaloverlevelse for pasientene med denne behandlingen.

– Det er viktig med overlevelsesgevinsten, men det mest spennende er hvilke muligheter dette åpner, utdyper Eikesdal til Dagens Medisin.

– Disse funnene viser at de nye antistoff-konjugatene har en effekt, selv om det bare er litt HER2-uttrykk. Det er mange typer cellegifter som kan kobles til konjugatene, så her er det mange muligheter til å oppnå en høyere overlevelsesgevinst også for pasienter med HER2-negativ sykdom, 

Publisert samme dag

Funnene ble både presentert på kongressen og publisert i en artikkel det velrenomerte tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Artikkelen viser at den mediane progresjonsfri overlevelsen i den HER2-negative-gruppen var på 8,5 måneder i gruppen som fikk trastuzumab deuxtecan og 2,9 måneder i gruppen som fikk cellegift.

Median totaloverlevelse i den HER2-negative-gruppen var 23,9 måneder i gruppen som fikk trastuzumab deuxtecan og 17,5 måneder i gruppen som fikk cellegift.

– Relativt få bivirkninger

Han var overrasket over de positive resultatene.

– Denne typen behandling vil være aktuell for de aller fleste pasienter med metastatisk sykdom.

Eikesdal trekker også frem bivirkningsprofilen.

– Dette er en behandling med relativt få bivirkninger. Det er noen som får kvalme, og noen som får en slags lungebetennelse, pneumonitt.

Studien inkluderte pasienter som fikk behandlingen i tredje linje eller senere.

– Det kunne være spennende å se hvilken effekt behandlingen eventuelt kan ha dersom den gis tidligere i forløpet for pasienter med metastatisk kreft, og eventuelt som «neoadjuvant» terapi eller adjuvant terapi for pasienter med høy risiko for tilbakefall.

Oppgitte interessekonflikter: Hans Petter Eikesdal har mottatt honorar for foredrag/advisory boards fra Roche, Daiichi Sankyo og Astra Zeneca.

Dagens Medisin dekker kreftkonferansen ASCO i Chicago. Les alle sakene våre her og meld deg på nyhetsbrev.

 
 
Powered by Labrador CMS