EFFEKT FOR FLERE? Onkolog Marius Normann sier studien potensielt kan få betydning for langt flere enn brystkreftpasienter, fordi det også er andre krefttyper som uttrykker HER2 i en eller annen grad.

Foto: Lars Brock Nilsen

Vil ta i bruk behandlingen umiddelbart

– Disse pasientene fikk i snitt fikk litt over seks måneder forlenget levetid. Dette er siste linje behandling, så dette er ganske imponerende, sier Marius Normann, onkolog ved Kreftklinikken AS. 

ASCO, CHICAGO (Dagens Medisin): Under plenary session søndag ettermiddag ble det presentert oppsiktsvekkende gode data på effekten av trastuzumab deruxtecan (Enhertu) i behandling av en stor gruppe pasienter, de med HER2-lav brystkreft. 

Marius Normann, onkolog ved Kreftklinikken AS, gleder seg til å komme tilbake til Norge. 

– Vi har litt erfaring med dette medikamentet allerede. Vi har brukt det på seks pasienter med HER2-positiv brystkreft og – så vidt jeg vet – har alle pågående effekt og de første startet behandlingen for ett år siden, sier han til Dagens Medisin.

– Vi kommer til å ta i bruk denne behandlingen til flere brystkreftpasienter umiddelbart, fastslår han videre. 

– Imponerende

Jeg tenker at det er bedre å tilby denne behandlingen til noen, i stedet for at ingen skal få den. Marius Normann

Normann viser til at det har vært spekulert i om trastuzumab deruxtecan også kan ha effekt på de pasientene med HER2-lav sykdom, som utgjør over halvparten av alle brystkreftpasienter.

– Dagens data viste at disse pasientene i snitt fikk litt over seks måneder forlenget levetid. Dette er siste linje behandling, så dette er ganske imponerende resultater som vil få betydning for en stor pasientgruppe, fortsetter han.

– Seks måneder høres ikke så lenge ut?

– Dette er stort! For det første er dette median forlenget overlevelse, det vil si at halvparten av de som har effekt har effekt mange flere måneder enn de seks som blir beskrevet i studien. Og jo nærmere slutten av behandlingslinjen, jo viktigere blir jo tiden man har igjen, sier han.

Bedre at noe får, enn ingen

– Hva tenker du om at du tilbyr en behandling til personer som kan betale for seg eller har en helseforsikring, mens de som behandles i det offentlige ikke får den?

– Jeg skulle ønske at alle pasienter kunne dra nytte av ny medisin, så snart dataene er tilgjengelige og medikamentet på markedet. Det er et system for godkjenning av refusjon i Norge som tar en del tid. Det er viktig at Norge som samfunn som har et system som skal sikre best mulig pris på legemidler. Samtidig så setter det de pasientene som trenger denne medisinen nå i en ekstremt vanskelig situasjon. Jeg tenker at det er bedre å tilby denne behandlingen til noen, i stedet for at ingen skal få den i påvente av refusjon.

Peker på rettighet

Han peker på at alle pasienter har en rett til en individuell vurdering dersom de kan vise til respons i enten en klinisk studie, behandling kjøpt privat eller i utlandet eller for medisiner gitt off-lable.

– Det betyr i praksis at alle pasienter som etter første responsevaluering har respons, vil de kunne be sin onkolog i det offentlige om å søke fagsjef om en individuell vurdering for videre behandling. Det er ikke gitt at det blir innvilget, men de kan ikke la vær å vurdere det, presiserer han.

Dagens Medisin har tidligere skrevet om MS-pasienter som har fått innvilget behandling de har betalt for privat, etter en slik vurdering. 

Kan virke på flere krefttyper

Normann viser også til at denne studien potensielt kan få betydning for langt flere enn brystkreftpasienter.

– Det er andre krefttyper som uttrykker HER2 i en eller annen grad. Denne medisinen kan bli veldig mye større enn den indikasjonen vi fikk data fra i dag, oppsummerer han.

Dagens Medisin dekker kreftkonferansen ASCO i Chicago. Les alle sakene våre her og meld deg på nyhetsbrev.

 
 
Powered by Labrador CMS