ONKOLOGER KLARE FOR ASCO: Fra venstre: Arne Stenrud Berg, overlege ved onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus, Åse Bratland, leder for seksjon for hode- og halskreft ved Radiumhospitalet, og Daniel Heinrich, overlege ved kreftavdelingen på sykehuset Innlandet Gjøvik og leder i Norsk Onkologisk Forening. Montasje: Dagens Medisin Foto:

ONKOLOGER KLARE FOR ASCO: Fra venstre: Arne Stenrud Berg, overlege ved onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus, Åse Bratland, leder for seksjon for hode- og halskreft ved Radiumhospitalet, og Daniel Heinrich, overlege ved kreftavdelingen på sykehuset Innlandet Gjøvik og leder i Norsk Onkologisk Forening. Montasje: Dagens Medisin

Foto:

Færre abstracts på årets ASCO – slik reagerer onkologene

Det presenteres tusen færre abstracts enn i fjor under årets ASCO-kongress. – Jeg tror den gjennomsnittlige kvaliteten er høyere med færre abstracts, sier onkolog Arne Stenrud Berg.

Fredag sparkes årets høydepunkt for onkologer verden over, ASCO Annual Meeting, i gang. Den amerikanske kreftkongressen, som under normale omstendigheter finner sted i Chicaco, USA, arrangeres for andre året på rad i en digital utgave. Årets ASCO avholdes fra 4. til 8. juni. 

Tema for årets møte er: «Equity: Every Patient. Every Day. Everywhere.». Gjennom flere paneldiskusjoner under kongressen har man som mål å identifisere måter for å sikre at alle pasienter har tilgang til og får fordeler fra de siste fremskrittene innen kreftbehandling.

Færre har sendt inn abstracts
Det er totalt 4900 abstracts (forskningssammendrag red.anm.) som er en del av årets ASCO-kongress. Mer enn 2450 abstracts skal presenteres på konferansen, og 2450 er valgt ut til nettpublisering. Oversikten fra fjorårets viser at det er tusen færre abstracts som presenteres i år sammenlignet med i fjor. Det er blant annet ventet at nyheter innen prostata-, bryst-, lunge- og nyrekreft vil bli løftet frem på årets kongress, i tillegg til nyheter om screening, forebygging, tilgang til behandling, immunterapi og presisjonsmedisin.

– Ikke store forventninger
Dagens Medisin har hørt med flere norske onkologer om deres forventninger til årets digitale kongress. Åse Bratland, leder for seksjon for hode- og halskreft ved Radiumhospitalet, skriver i en e-post til Dagens Medisin at hun ikke forventer det store fra hennes fagfelt.

– Ut fra programmet til årets ASCO, og da det generelt har vært få nye studier på hode-halskreft det siste året, har jeg ikke store forventninger til resultatene som blir lagt frem ved årets kongress. En av studiene som legges frem åpner for bruk av immunterapi for en ny og liten gruppe av hode-halskreft. Dataene er spennende, men vil i liten grad påvirke behandlingspraksis i Norge, skriver Bratland.

– Umiddelbar betydning
– Jeg forventer som alltid på ASCO forskningsresultater og data som vil ha ganske umiddelbar betydning for hvordan vi behandler pasientene våre, sier Daniel Heinrich, som er overlege ved kreftavdelingen på sykehuset Innlandet Gjøvik og leder i Norsk Onkologisk Forening.

Heinrich har også lagt merke til at det presenteres færre abstracts på årets kongress enn tidligere år.

– Men det er gjerne de små tidligfase-studiene det kommer færre abstracts på, og ikke de største og viktigste studiene. Så må man vurdere om dette har noe å gjøre med at det har vært mindre forskning i verden, eller om det rett og slett er slik at folk har vært opptatt av andre ting enn å samle inn data.

Spent på radioaktivt medikament
– Hva ser du mest frem til under årets ASCO?

– Jeg er jo uro-onkolog, så jeg er mest interessert i dette feltet. Jeg ser frem til resultater fra to studier som presenteres på hovedsesjonen. Jeg er kanskje mest spent på resultatene fra en. studie på et nytt radioaktivt medikament, lutetium-177 PSMA, som representerer en ny måte å behandle prostatakreft på. At dette skal presenteres på «plenary session» er et sikkert tegn på at det er gode og positive data. Jeg ser også frem til en norsk muntlig presentasjon om et forskningsprosjekt på testikkelkreft. Det er alltid gøy med norske kolleger som plukkes ut til presentasjoner.

– Dette er andre året med digital kongress. Hva tenker du om det?

– Det er ingen tvil om at jeg savner den fysiske kongressen. Det er nettopp på grunn av de fysiske møtene mellom sesjonene, og det sosiale aspektet. Slike kongresser gir oss mulighet til å, på tvers av ulike arbeidssteder og land, møtes, diskutere, blir bedre kjent med hverandre og bygge nettverk. Det er det største tapet vi har med digitale kongresser, sier Heinrich, som legger til:

– Jeg er imidlertid ovebevist om at vi får lagt frem dataene på en like eksellent måte som tidligere, og kanskje enda litt bedre. Ettersom mange av de muntlige presentasjonene spilles inn på forhånd, får man også muligheten til å øve litt. Men jeg er spent på hvordan ASCO har forbedret den digitale plattformen i år. Hvis vi sammenlinger fjorårets ASCO med fjorårets ESMO, som også var heldigital, så var nok sistnevnte noe mer brukervennlig. Så det er forbedringspotensiale på ASCO-plattformen.

Forventer de vikitgste gjennombruddene
Arne Stenrud Berg, overlege ved onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus, sier til Dagens Medisin at han tross det digitale formatet forventer at de viktigste gjennombruddene innen medikamentell behandling blir publisert uten forsinkelser.

– Legemiddelfirmaene vil ha ut resultatene så fort som mulig, og vil ikke vente til de fysiske kongressene åpner igjen, sier Berg.

– Hvilke tanker gjør du deg om at det presenteres færre abstracts i år enn i fjor?

– Jeg vil anta at en motivasjonsfaktor for å sende inn et abstract er at man får reise til kongressen og presentere det selv. Noe av motivasjonen faller nok bort med den digitale utgaven.  Men jeg vil som sagt uansett tro at de store gjennombruddene blir publisert uansett, så hvorvidt det er noe stort tap er jeg usikker på. Jeg tror den gjennomsnittlige kvaliteten er høyere med færre abstracts, men dette er bare en spekulasjon.

Overlegen, som er spesialist på urologisk kreft, er personlig mest spent på to studier som skal presenteres på ASCOs «plenary session».

– Den jeg vil være mest opptatt av, og som kanskje kan få størst betydning for uro-onkologiske pasienter, handler om lutetium, en radionuklid behandlng mot metastatisk prostatakreft. Men jeg jobber litt bredt med flere typer kreft, og vil prøve å fange opp om det er noen gjennombrudd innen andre kreftformer også.

Positivt og negativt med digital utgave
Vanligvis er det flere fra Bergs avdeling som reiser til Chicago for å få med seg ASCO-kongressen. I år er det kun Berg som er påmeldt den virtuelle kongressen.

– Tilgangen til foredrag i ettertid brukes aktiv i internundervisning utover sommeren og høsten. Det er viktig for å oppdatere fagmiljøet vårt.

– Hva er de viktigste forskjellene mellom digital og fysisk kongress?

– Dersom man er fysisk til stede på en kongress, er man nok mer fokusert. Da har man satt av tiden til faglig oppdagering. Det blir ikke det samme som å sitte hjemme og følge med en finværshelg. På en annen side er det oversiktlig og greit å skanne seg gjennom det man er interessert i på den digitale kongressen. Men man går glipp av det sosiale med kolleger etter foredragene. Den fysiske nettverksbyggingen og de uformelle diskusjonene er en del av det å bearbeide stoffet.

Powered by Labrador CMS