KAN LEVE LENGER: – Det er opplagt en verdi i seg selv å kunne leve lenge uten tilbakefall av en så alvorlig sykdom som lungekreft, sier Odd Terje Brustugun om resultatene. Nå håper han behandlingen kan innføres i Norge så raskt som mulig. Forskerne bak den globale studien omtaler den som en «home run». Foto: Vidar Sandnes

KAN LEVE LENGER: – Det er opplagt en verdi i seg selv å kunne leve lenge uten tilbakefall av en så alvorlig sykdom som lungekreft, sier Odd Terje Brustugun om resultatene. Nå håper han behandlingen kan innføres i Norge så raskt som mulig. Forskerne bak den globale studien omtaler den som en «home run».

Foto: Vidar Sandnes

Forskere: – «Homerun» for studie på lungekreft

Pasienter som er operert for lungekreft med en såkalt EFGR-mutasjon, kan leve lenger med en ny tablettbehandling uten å få tilbakefall. Kreftlege Odd Terje Brustugun håper behandlingen innføres i Norge så snart som mulig.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.


– Studien er en «home run», kommenterte førsteforfatter Roy S.Herbst fra Yale School of Medicine and Yale Cancer Center, New Haven da han presenterte resultatene av den globale studien som har fått navnet ADAURA.
Studien har tatt for seg legemidlet osimertinib til behandling av pasienter som er opererte for lungekreft med såkalt EGFR-mutasjon. (EGFR: epidermal vekstfaktor-reseptor).

Etter to års behandling med legemidlet var 89 prosent av dem som fikk det i live uten tegn til tilbakefall - mens dette gjaldt bare 53 prosent av dem som fikk placebo.

– Resultatene er meget oppløftende, sier Odd Terje Brustugun, leder for Norsk lungekreftgruppe, om studien som fremheves på kreftkongressen ASCO, som startet torsdag, og som skal gå gjennom helgen.

Han viser til at det er en betydelig risiko for at pasienter som får lungekreft får tilbakefall av sykdommen.

Adjuvant cellegift, tilleggsterapi, har bare en ganske liten effekt for å redusere denne risikoen, peker han på.

– Studien er ikke fulgt lenge nok til at man kan si noe om effekten på totaloverlevelse, men dataene så langt er betydelig bedre enn de man har sett i tilsvarende studier med tidligere varianter av EGFR-hemmere.

Dataene var så overbevisende at studien ble stanset tidligere.
– Behandlingen er godt tolerert, og det er grunn til å tro at de fleste pasienter vil kunne ta denne tabletten uten vesentlige problemer i tre år, sier Brustugun til Dagens Medisin.

– Selv om vi ikke har endelige overlevelsesdata foreløpig, er dataene så gode at det er grunn til å håpe at denne behandlingen kan innføres snarlig.

– Man kan være optimistisk når det gjelder effekt på totaloverlevelsen, og det er opplagt en verdi i seg selv å kunne leve lenge uten tilbakefall av en så alvorlig sykdom som lungekreft.

682 pasienter som var operert for EGFR-mutert lungekreft tablettbehandlet i opptil tre år med den nye EGFR-hemmeren osimertinib eller placebo, noen hadde også fått standard cellegift mellom operasjonen og osimertinib.

Studien er finansiert av Astra Zeneca.

Oppsummert viser studien:

  • At etter to års behandling var 89 prosent av dem som fikk osimertinib i live uten tegn til tilbakefall, mens dette gjaldt bare 53 prosent av dem som fikk placebo.
  • Hos de cirka 10 prosent opererte lungekrefttilfeller med EGFR-mutasjon, har man i flere studier forsøkt å minske tilbakefallsrisikoen ved å behandle med EGFR-hemmer etter operasjonen. Men foreløpig har denne strategien ikke vist noen effekt på totaldødeligheten, sier Odd Terje Brustugun.
  • Etter to års behandling var 89 prosent av dem som fikk osimertinib i live uten tegn til tilbakefall, mens dette gjaldt bare 53 prosent av dem som fikk placebo.

Les abstract til studien her

Oppgitte interessekonflikter: Odd Terje Brustugun oppgir at han via institusjonen han jobber ved har mottatt forskningsstøtte og forelesningshonorarar fra Astra Zeneca, samt at han personlig har mottatt forelesningshonorar.

Powered by Labrador CMS