Kvinner får dårligere kreftbehandling

Dobbelt så mange kvinner som menn dør av hode- og halskreft. Det viser ny studie fra California. I Norge er det omvendt.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

- I Norge er overlevelsen ved hode- og halskreft noe bedre enn for menn, sier Overlege Kristina Kjærheim, Kreftregisteret

CHICAGO (Dagens Medisin): Mens 46 prosent av mennene får intensiv cellegiftsbehandling, er andelen kvinner som får samme behandling bare 35 prosent. Tilsvarende forskjeller finner forskerne for strålebehandling. 70 prosent av mennene får slik behandling, mens tilsvarende andel for kvinner er 60 prosent.

Behandlingsforskjellene som avdekkes i den nye undersøkelsen får betydning for behandlingsresultatene.

Når det kontrolleres for faktorer som alder, alvorlighetsgrad, samt røyke og alkoholvaner, viser studien at risikoen for å dø av kreft i hode- halsregionen er dobbelt så høy for kvinner som for menn.

Kvinner kommer best ut i Norge 
Tall fra Kreftregisteret viser at femårs- overlevelse for hode- og halskreft i Norge er 74 prosent for kvinner og 67 prosent for menn.

–Vi har ingen sikker forklaring på de forskjellene vi ser i Norge, men de er ikke store. Generelt er det kjent at kvinner går oftere til lege enn menn. Det kan tenkes at kreftsykdommen derfor oppdages noe tidligere og at det kan forklare noe av forskjellene i Norge, sier overlege Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret.

Hvorfor bildet er helt omvendt på vestkysten i USA, ønsker Kjærheim ikke å spekulere i.

Må undersøkes nærmere
Heller ikke ekspertene på den store kreftkonferansen i Chicago har noen og forklaring.

– Dette er en undersøkelse fra California. Om tilsvarende forskjeller finnes andre steder i USA eller i andre land, vet jeg ikke. Det bør man finne ut av, sier lege og ASCO-ekspert Joshua A. Jones i en pressemelding.

Seniorforsker og lege Jed A. Katzel ved Kaiser Permanente i Santa Clara California, er en av de ansvarlige bak undersøkelsen som omfatter 223 kvinner og 661 menn med stadie II, IVB hode- og halskreft.  

– Det kan være mange faktorer som spiller inn. Det er opplagt at det er behov for mer forskning, sier Katzel.

Powered by Labrador CMS