– At man kan holde lungekreft med spredning i sjakk i over to år i gjennomsnitt med denne behandlingen er mye. Det sier Odd Terje Brustugun, leder for Norsk lungekreftgruppe, som følger fremleggelsen av resultatene i Chicago. Foto: Anne Grete Storvik

Nytt legemiddel kan sette lungekreft «på vent»

Pasienter med en lungekreft med spredning kan få satt sykdommen «på vent» i over to år, i gjennomsnitt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO (Dagens Medisin): Studien ALEX, som ble sluppet på kreftkongressen ASCO mandag, vil sannsynligvis føre til at det settes en ny standard for førstelinjebehandling av pasienter med ALK-positiv, såkalt ikke-småcellet lungekreft.
Det uttalte den amerikanske førsteforfatteren bak studien,  Alice T.Shaw, da hun presenterte dataene for pressen i Chicago mandag.

I Norge vil det være omtrent 100 pasienter som vil kunne ha nytte av behandlingen.  
Sammenlignet med dagens standardbehandling, med legemidlet crizotinib (Xalkori), kan den nye ALK-hemmeren alectinib (Alecensa) bremse spredningen av lungekreft i en periode på over to år, i snitt.
Resultatene imponerer de norske lungekreftlegene Odd-Terje Brustugun og Åslaug Helland, som er i Chicago og følger fremleggelsene av dataene.

Brustugun, som er leder for Norsk lungekreftgruppe, sier han mener at det som presenteres er veldig gode data:
– At man kan holde lungekreft med spredning i sjakk i over to år i gjennomsnitt med denne behandlingen er mye. ALK-positiv lungekreft har en spesiell tilbøyelighet til å gi hjernemetastaser, men dette medikamentet er vesentlig mer effektivt på å forhindre det , enn dagens standardbehandling, crizotinib.

 – Vår erfaring, som også ble presentert her, er at bivirkningene med alectinib vanligvis er milde. 

Han viser til at det for et par måneder siden siden ble det publisert gode førstelinje-data også på en annen ALK-hemmer, certinib, noe som førte til at ceritinib i forrige uke fikk godkjenning fra de amerikanske legemiddelmyndighetene for behandling i førstelinje.

 – Alectinib og ceritinib er ikke undersøkt mot hverandre, men man kan få inntrykk av at alectinib er mer effektivt, og har en mildere bivirkningsprofil.

Tilsvarende studie
– Disse alectinib-dataene kom ikke helt overraskende siden vi har kjent en tilsvarende studie, kun kjørt i Japan, som viste tilsvarende resultater. Den ble publisert i The Lancet i mai i år. 

 – Også andre ALK-hemmere er under utvikling, så innen ALK-feltet skjer det mye, sier Brustugun.

 – Det blir nå viktig å finne ut av hvilken rekkefølge disse medikamentene skal gis i. Vi må oftere ta ny vevsprøve ved tilbakefall for å få informasjon som kan hjelpe i valget av neste terapilinje, sier han.

Også lege og kreftforsker ved Radiumhospitalet Oslo universitetssykehus (OUS), Åslaug Helland, er imponert over resultatene, ut fra det hun så langt ser i kortversjonen av studien.

 – Dette ser veldig, veldig bra ut, sier Helland, som vil følge diskusjonene når studien legges frem mandag.

Les abstract her.

 Studien er finansiert av legemiddelfirmaet Roche.

Odd Terje Brustugun oppgir at han har mottatt forelesningshonorarer fra flere legemiddelselskaper, deriblant Roche, produsenten av alectinib.

Åslaug Helland oppgir at hun har mottatt forelesningshonorarer fra flere legemiddelselskaper, også Roche, produsenten av alectinib.

Powered by Labrador CMS