HADDE EFFEKT: Resultatene fra studien viser at presisjonsmedisinen gefinitib utsatte tilbakefall av lungekreft med omtrent ti måneder. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Målrettet terapi kan utsette tilbakefall

EFG-reseptoren gefitinib hemmer tilbakefall etter lungekreftkirurgi mer effektivt enn cellegift, viser ny studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Kinesiske forskere har gjennomført en fase III-studie på 222 pasienter med ikke-småcellet lungekreft som ble operert for sin lungekreft og som alle hadde EGFR-mutasjon.

I studien fikk halvparten av pasientene dagens standardbehandling, som er cellegift, mens den andre halvparten fikk EGFR-hemmeren gefinitib.

Ti måneder
Effekten av gefinitib på lungekreftpasienter som har gjennomgått kirurgi, er tidligere lite undersøkt. Resultatene fra denne studien viser at presisjonsmedisinen gefinitib utsatte tilbakefall med omtrent ti måneder.

Median tid med sykdomsfri overlevelse var 28,7 måneder for pasientene som fikk gefinitib, sammenlignet med18 måneder for dem som fikk cellegift. Det var omtrent like mange dødsfall i begge grupper etter tre års oppfølging.

– Dette er en interessant studie fordi den antyder at EGFR TKI kan være bedre enn vanlig cytostatika. Begrensningen ved studien er at det foreløpig kun er opplyst om progresjonsfri overlevelse og at man mangler tall på totaloverlevelse. Vi trenger lenger oppfølging før vi kan si at dette skal være ny standardbehandling, sier overlege Bjørn Henning Grønberg ved St. Olavs Hospital etter å ha lest abstraktet av studien.

Dyrere, men mindre bivirkninger
Studien blir i sin helhet lagt frem på verdens største kreftkonferanse ASCO, som arrangeres i Chicago denne uken.

I studien fikk pasientene som ble randomisert til cellegift fire kurer, mens de andre pasientene sto på gefinitib-behandlingen i nesten to år. Gefinitib er en langt dyrere behandling enn cellegift, mens cellegift er forbundet med mer og alvorligere bivirkninger.

– Omtrent halvparten av pasientene blir friske etter kirurgi, og vi vet egentlig ikke hvem som trenger tilleggsbehandling. Vi risikerer derfor å behandle halvparten av pasientene med gefinitib unødvendig i to år, en behandling som kan gi plagsomme bivirkninger for pasientene. Spørsmålet er om man oppnår noen overlevelsesgevinst av å gi gefinitib først, eller om man bør vente til den dagen de får tilbakefall med å gi legemiddelet. Det kan ikke studien svare på per i dag, sier Grønberg.

Yi-Long Wu, forsker ved Guangdong General Hospital i Kina, opplyser i en pressemelding at forskerne har planer om å følge pasientene videre inntil de kan måle total overlevelse, ikke bare sykdomsfri overlevelse.

Dagens Medisin dekker kreftkonferansen ASCO i Chicago. Les alle sakene våre her og meld deg på vårt daglige nyhetsbrev.

Powered by Labrador CMS