Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet. 

Foto: Per Corneliussen

Helsedirektoratet med faglige råd om digital hjemmeoppfølging

Kommer med tre råd til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Publisert: 2022-11-15 — 15.08

- Digital hjemmeoppfølging (DHO) er en relativt ny metode for forebygging, behandling og rehabilitering i helsetjenesten. Målet med de faglige rådene er å stimulere til implementering av digital hjemmeoppfølging som en integrert del av helse- og omsorgstjenestene i primær- og spesialisthelsetjenesten, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet, ifølge en pressemelding.

Helsedirektoratet kommer med følgende råd:

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging 
 • Før oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefellesskapet 
 • Personer med kroniske lidelser eller behov for langvarig oppfølging, med middels til høy risiko for forverring av sin helsetilstand, bør tilbys digital hjemmeoppfølging 

Fire former

Bakgrunnen for rådene er Primærhelsemeldingens mål om bedre kvalitet i oppfølgingen av personer med kroniske lidelser og store behov, samt Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 sitt mål om at pasienter i større grad møter spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv.

Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt der dialog og deling av data mellom behandler og pasient/bruker skjer digitalt, står det i pressemeldingen.

Helsedirektoratet har identifisert fire ulike former for digital hjemmeoppfølging: 

 • kommunikasjon mellom pasient/bruker og behandler 
 • oppfølging basert på data fra pasienten 
 • nettbasert behandlingsprogram 
 • pasientopplæring

– Økt trygghet

Ifølge Torgersen har Helsedirektoratet god nok kunnskapsgrunnlag gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram og supplerende kunnskapsoppsummeringer til å kunne si at digital hjemmeoppfølging bidrar til:

 • å bremse en forverring i helsetilstanden for personer med kronisk sykdom 
 • økt forståelse for og mestring av egen sykdom 
 • økt trygghet og helsemessig tilfredshet blant dem som mottar tjenesten 

Les mer om rådene fra Helsedirektoratet om DHO her. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Henning Jensen 20.11.2022 18.16.59

  Lege

  - Som HDir vet har vi hatt telefon lenge. Helsepersonell prater med pasienter. Videokonferanse til diagnostikk og oppfølgning er etablert bl.a. i Helse Førde( som førte an innenfor dermatologien) - selvsagt med størst nytte på steder med lang reisevei til sykehus/legekontor, eller lite mobile pasienter. join.nhn.no er jo her et nyttigt verktøy som også kan brukes på en moderne mobiltelefon. På sykehussiden er gevinsten mest på belastningen for pasient som kanskje slipper å reise f.eks.10-15 mil hver vei for en kort konsultasjon, samt reduserte offentlige transportutgifter, og mulighet for tettere/bedre oppfølgning/bedre kvalitet i beh.. Personaletidsbruken blir neppe mindre ( evt. økt antall konsultasjoner, økt tidsbruk til journalføring - spesielt for de som blir tvangsinnlagt til å bruke Helseplattformen :)) Seleksjon er nødvendig - en del pas. med kroniske helseproblemer har pga. nedsatt funksjon ikke mulighet for nevnte hjelpemidler

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!