Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

HVEM TAR REGNINGEN? – Nå må Stortinget ta saken i sine egne hender, og sørge for at sykehusene får pengene. Det kan ikke være greit å la to sykehus gå med store tap uten garanti om at pengene kommer midt i en pandemi, sier KrFs partileder Olaug Bollestad.

Foto: Vidar Sandnes

Vil at Stortinget skal sikre pandemipenger til ideelle sykehus

Kristelig folkeparti (KrF) vil at Stortinget skal tvinge helse- og omsorgsministeren til å sikre penger til ideelle sykehus som går med koronaunderskudd – etter at de mener helse- og omsorgsministeren gir «svada-svar» i Stortinget.

Leder av helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H), mener det er en prekær situasjon for de ideelle sykehusene.

Publisert: 2022-01-21 — 15.47

I en pressemelding uttaler partileder Olaug Bollestad (KrF) at de ønsker at Stortinget skal sikre penger til ideelle sykehus.

Saken ble først omtalt av Vårt Land.

«Oslos to ideelle sykehus sitter med et stort underskudd i 2021 som følge av pandemien. Likevel er det enda usikkert om hvorvidt myndighetene vil kompensere dem for underskuddet», heter det i meldingen.

KrF viser i pressemeldingen til at Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus har underskudd på 75 og 80 millioner kroner etter 2021 og at Helse Sør-Øst har ansvaret for å kompensere dem for utgiftene.

Derfor vil KrF fremme i Stortinget at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal pålegges å stille opp med pengene.

STØTTER SYKEHUSENE: – Disse sykehusene er uhyre viktige i Oslo, fordi de er lokalsykehus for flere av bydelene. De er en del av det fremtidige sykehustilbudet i Oslo. Siden de er ideelle kan de ikke drive med store underskudd, som skyldes at de har stilt opp, sier Tone Wilhelmsen Trøen, leder i helse- og omsorgskomiteen (H).  

 

Foto: Anders Zerener

Bollestad er ved siden av å være partileder også medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

– Dette lover ikke godt for regjeringens behandling av ideelle helseleverandører som leverer livsviktige tjenester for staten, sier Bollestad.

– Fullstendig uansvarlig 
– Det er fullstendig uansvarlig å stå og se på mens to sykehus styrer med enorme tap på grunn av pandemihåndtering. Jeg begynner å bli lei svada-svarene fra helseministeren. Nå må Stortinget ta saken i sine egne hender, og sørge for at sykehusene får pengene. Det kan ikke være greit å la to sykehus gå med store tap uten garanti om at pengene kommer midt i en pandemi, sier Bollestad.

SIER FRA: Styreleder Ingunn Moser ved Diakonhjemmet sykehus peker på at ettersom sykehuset er organisert som et aksjeselskap, har hun en handlingsplikt.  

Foto: Pål A. Berg

Pressemeldingen kommer etter et spørsmål i Stortinget.

Der spør Bollestad (KrF) om helseministeren kan ­forsikre om at Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus blir fullt ut kompensert for sine faktiske utgifter knyttet til koronainnsatsen i 2021.

KrF opplyser til Dagens Medisin at de mener svaret de har fått på spørsmålet, drukner i detaljer og at helse- og omsorgsministeren i sittt svar ikke garanterer kompensasjon til de ideelle sykehusene.

Svarte Stortinget
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har besvart Bollestads spørsmål i Stortinget med at de har innhentet informasjon fra Helse Sør-Øst om kompensasjon for den økonomiske effekten av pandemien for Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

– I utgangspunktet har Helse Sør-Øst RHF fordelt bevilgede pandemimidler til både helseforetak og private ideelle sykehus basert på opplysninger fra virksomhetene om deres økonomiske effekter på et gitt tidspunktet. For første halvår 2021 ga dette en dekning for alle regionens virksomheter, både egne helseforetak og private ideelle med eget opptaksområde, på 95 prosent av anslåtte økonomiske effekter, heter det i svaret.  

– I tillegg har Helse Sør-Øst RHF valgt å tildele særskilt kompensasjon til Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus for økte gjestepasientkostnader innen poliklinisk laboratorievirksomhet for perioden juli til september 2021 på henholdsvis 7,9 millioner kroner og 9,1 millioner kroner.

Kjerkol viser også til at det er bevilget 15 millioner til Lovisenberg Diakonale Sykehus for tapte inntekter fra aktiviteter og at det samlet blir 32 millioner fra Helse Sør-Øst RHF sitt ordinære budsjett.

Les hele svaret til Kjerkol her.  

– Nå på slutten av 2021 har pandemien gått over i en ny og langt mer krevende fase enn det som var status da Helse Sør-Øst RHF fordelte sine midler til de private ideelle institusjonene og egne helseforetak tidligere i år, sier Kjerkol.

Helse- og omsorgsministeren presiserer i svaret at hun «følger situasjonen nøye og vil tidlig i 2022 komme til Stortinget med forslag til økonomisk kompensasjon for spesialisthelsetjenesten».

– En prekær situasjon
Høyres Tone Wilhelmsen Trøen gir støtte til at de ideelle sykehusene må sikres midler.  

– Jeg har veldig stor forståelse at dette er en prekær situasjon, for de ideelle sykehusene. Disse sykehusene har en særskilt driftsavtale med Helse Sør-Øst og har avlastet både Oslo universitetssykehus (OUS) OG Akershus universitetssykehus (AHUS) under pandemien, sier Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder for helse- og omsorgskomiteen.

Trøen viser til at de ideelle sykehusene har fått nedtrekk i aktiviteten og økte utgifter på grunn av korona.

– Høyre synes det er helt rimelig at de kompenseres på lik linje med de offentlige helseforetakene. Vi forventer at de får en tydelig avklaring på dette, sier hun.

Venter på årsoppgjøret
Ingunn Moser, styreleder ved Diakonhjemmet sykehus skriver i et svar til Dagens Medisin at Diakonhjemmet har hatt nest størst belastning av alle sykehusene i Norge under pandemien, målt i antall innlagte covid-pasienter per 1.000 innbyggere.

– Vi har tatt et stort samfunnsansvar, sier Moser til Dagens Medisin. 

– Helseministeren forventer likebehandling mellom offentlige og ideelle sykehus. Helse Sør-Øst er villig til å kunne disponere ytterligere midler i forbindelse med årsoppgjøret for 2021. Vi er positive avventende til disse signaler. 

– Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus har til sammen 150 mill. kr i koronarelatert underskudd for 2021. Det kan virke lite i en nasjonal sykehusøkonomi. Relativt sett ville dette underskuddet vært omtrent 850 mill. kr dersom OUS hadde vært i vår situasjon og naturligvis vært en stor sak.

– Utfordrende å planlegge
Styrelederen peker på at ettersom sykehuset er organisert som et aksjeselskap, har hun en handlingsplikt.  

– Vi sa tydelig ifra i en intensiv prosess direkte overfor HSØ i begynnelsen av 2021 i forbindelse med håndtering av underdekning av sykehusets koronarelaterte utgifter for 2020. Situasjonen løste seg i mars etter involvering av departementet. Når vi nå ser at vårt koronarelatert tap i 2021 er dobbelt så stort, må jeg igjen si ifra. 

Hun viser til at det nå snart er slutten av januar.

– Mangel på forutsigbarhet for en privat ideell aktør er krevende. Denne runddansen gir de ideelle sykehusene utfordringer med å planlegge. Jeg håper derfor å få en forsikring om å få kompensert for alle våre koronarelaterte utgifter for 2021 før vi avslutter regnskapet i februar. 

Viser til 95 prosent
Dagens Medisin har spurt Helse Sør-Øst om en kommentar til saken som diskuteres i Stortinget.

– Helse Sør-Øst RHF fikk tilskudd og ekstra tildelinger i revidert nasjonalbudsjett for 2021 knyttet til koronasituasjonen. Disse tildelingene ble fordelt til helseforetak og private ideelle sykehus på grunnlag av behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF 1. juli, i sak 079-2021, sier økonomidirektør Hanne Gaaserød i Helse Sør-Øst i en e-post til Dagens Medisin.

– Tildelingene ble gjort slik at alle helseforetak og sykehus fikk like stor dekning. Anslagsvis 95 prosent av de rapporterte økonomiske konsekvensene av koronapandemien i første halvår 2021.

Gaaserød peker på at det også i siste halvår av 2021 har vært vesentlige økonomiske konsekvenser av koronapandemien.

– Når året er omme, og vi har fått foreløpige regnskaper per desember 2021, vil Helse Sør-Øst RHF gå igjennom de rapporterte økonomiske konsekvensene av pandemien for hele året. Vi vil da se disse opp mot tildelte midler i 2021 og eventuelle overførte midler fra 2020. Det kan bli nødvendig å foreslå overfor styret i Helse Sør-Øst RHF å disponere ytterligere midler, sier hun.  

– Helse Sør-Øst vil komme tilbake til endelig håndtering av den økonomiske situasjonen i både helseforetakene og de private ideelle sykehusene i forbindelse med årsoppgjøret for 2021. Dette har vi formidlet til både Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus før jul, sier Gaaserød.  

Helse Sør-Øst RHF viser til at informasjon om dette gikk i en e-post før jul fra Helse Sør-Øst til Diakonhjemmet og Lovisenberg.

Dagens Medisin har kontaktet helse- og omsorgsdepartementet for å få en kommentar på utspillet fra KrF.

– Departementet er kjent med at Helse Sør-Øst nå gjør en ny vurdering av tildeling av økonomisk kompensasjon for konsekvensene av koronapandemien for 2021, på bakgrunn av foreløpige regnskapstall mottatt i dag, 21.januar 2022, fra alle helseforetakene inkludert de ideelle sykehusene. Dette skal de ideelle sykehusene være informert om fra Helse Sør-Øst, opplyser helse- og omsorgsdepartementet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Tore lund 22.01.2022 11.17.37

  Pensjonist

  Er det RHFene som er ansvarlig for og fordele tildelte korona penger ut til foretakene som går med overskudd uten de ideelle sykehusene får sitt, da er RHF direktørene bukken som skal passe havresekken. Sine egne først.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!