Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VIKTIG TILSKUDD: – Den siste utvidelsen i Nye Nord har vært planlagt over lang tid og kommer selvsagt godt med i en pandemisituasjon. Men prosjektet er startet ut ifra behovet i en normalsituasjon, forklarer divisjonsdirektør Erik Borge Skei ved Medisinsk divisjon.

Foto: Andrea Sæten

Har opprettet 27 nye sengeplasser for kreft- og somatikk

Akershus universitetssykehus (Ahus) har omdisponert kontorarealer og flyttet på avdelinger for å opprette flere sengeplasser. Omdisponeringen har ført til netto 27 flere sengeplasser for blant annet onkologisk, hjertemedisinsk og gastromedisinsk avdeling.

Publisert: 2022-01-12 — 09.00

Tirsdag denne uken kunne Akershus universitetssykehus fortelle om omfattende ombygging og endringer i sykehuset. På grunn av befolkningsveksten i opptaksområdet (en stor del av Viken fylke, og tre bydeler i Oslo) har sykehuset iverksatt en strategisk arealplan som går fra 2019 til 2022.

Totalt planlegger Ahus å bruke 264 millioner kroner på planen til forbedring av ulike arealer på sykehuset opplyser divisjonsdirektør Erik Borge Skei på Medisinsk divisjon Ahus.

 

Omdisponeringsprosjekt
En del av planen er ombygging av bygget Nye Nord hvor de har omdisponert 3000 kvadratmeter med kontorareal til nye lokaler hvor avdelinger for kreft- og blodsykdommer har flyttet inn.

Skei sier til Dagens Medisin at omdisponeringen fører til at 20 sengeplasser fra hematologisk avdeling flyttes til de ombygde arealene. I tillegg opprettes 12 onkologiske sengeplasser.

– Den siste utvidelsen i Nye Nord har vært planlagt over lang tid og kommer selvsagt godt med i en pandemisituasjon. Men prosjektet er startet ut ifra behovet i en normalsituasjon, forklarer Skei ved Medisinsk divisjon.

– Vi har utvidet i eksisterende bygg. Det vi har valgt å gjøre er å bygge om to etasjer med kontorplasser hvor vi flyttet inn hematologisk avdeling og opprettet en ny onkologisk sengepost, i tillegg til tilhørende poliklinisk virksomhet.

Ahus har i forbindelsen med opprettelsen av den nye onkologiposten økt bemanningen med 33 spesialister og sykepleiere. Inkludert i dette er en økt satsning på forskning og utprøvende behandling.

– På sikt er planen at avdelingen blir en del av et nytt kreft- og somatikkbygg. Dette blir et nytt bygg med strålesenter som i høst ble godkjent for videre planlegging av styret i Helse Sør-Øst, og forventes ferdigstilt nærmere 2030, sier Skei til Dagens Medisin.

Dominoeffekt for andre avdelinger
Han forklarer at omdisponeringen førte til en dominoeffekt for andre avdelinger på sykehuset med flere omrokeringer, slik at en del avdelinger fikk utvidet antall sengeplasser.

Totalt sett fikk disse avdelingene nye sengeplasser fra omkring nyttår:

 • Onkologi 12 senger,
 • Hjertemedisin 7 senger,
 • Gastromedisin 7 senger,
 • Palliativ avdeling 3 senger,
 • Barne- og ungdomsavdelingen 2 senger.

Hematologisk avdeling ga fra seg en sengeplass og Øre-, nese- halsavdelingen gikk ned med tre senger.

Skei forklarer at en stor del av utfordringen har vært å finne gode løsning for de ulike fagområdene. Nå tror han de fleste er fornøyd med løsningen.

Slik ser omrokeringen ut på Ahus:

Endokrinologisk avdelings 7 sengeplasser flytter til ny samdrift med Hjertemedisinsk avdeling i sengeområde S303 (flytter fra Nevrologisk avdeling).

Øre-, nese-, halsavdelingen (ØNH) tar over de 7 sengene (som Endokrinologisk avdeling flytter fra) og innleder naboskap med Nevrologisk avdeling i S203 (før pandemien var ØNH i BS03)

Gastromedisinsk sengeområde holder nå hus i S302 (fra tidligere plassering med lungemedisin) samlokalisert med 7 infeksjonsmedisinske senger. Avdelingen drifter her også de nevnte 7 ekstra sengene som foreløpig er vinterdrift frem til påske (planlagt senere permanent drift)

Nyremedisinsk avdeling med sine 14 senger er heretter samlokalisert med Lungemedisinsk avdelings 14 senger i S304

Hjertemedisinsk dagenhet flytter permanent til BS03 (flytter fra intensivgangen/B303)

Det er dermed også fristilt areal til fremtidig økning av intensiv- og overvåkningsplasser i B303/intensivgangen (som også kan benyttes ifm. økning tilknyttet pandemien)

– Vi prøver å utnytte plassen på best mulig måte.

– Hva fører dette til for pasientene?

– For å ta den nye kreftposten først, mener vi at det gir et mer koordinert samarbeid omkring kreftpasientene. Dette vil gi et mer sammenhengende forløp. Der hvor vi har økt antall sengeplasser, vil det gi kapasitet og bedre mulighet for spesialisert behandling. I sum vil vi kunne gi et bedre tilbud.

Overskudd for utbygging
Ahus skriver i en pressemelding at sykehuset med de 27 nyopprettede sengeplassene siden pandemiens start har opprettet 67 sengeplasser. De andre sengeplassene er i Kongsvinger og Ahus Gardermoen (det gamle LHL-sykehuset).

–­ Behovet for sykehusbehandling i vårt opptaksområde er økende som følge av befolkningsvekst og en aldrende befolkning. Med åpningen av en ny sengepost for kreftpasienter og etablering av flere nye sengeplasser styrker vi vår kapasitet betydelig, samtidig som vi gir et nytt og bedre tilbud til våre pasienter, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Ahus viser i pressemeldingen til at økonomimodellen for statlige helseforetak forutsetter årlige overskudd som i sin helhet brukes til nødvendige investeringer i bygg og utstyr.

«Gjennom de siste årenes gode økonomiske resultater på Ahus er det skapt rom for både ombygginger og kommende nybygg», heter det i meldingen.

– Det gjør at vi nå kan øke kapasiteten og fortsette planleggingen av blant annet nytt kreft- og somatikkbygg og nytt psykiatribygg på Nordbyhagen, sier Øystein Mæland.Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!