Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

KLART: Mandag legges det til proposisjoner til statsbudsjettet for 2022.

Statsbudsjettet: Reverserer Solberg-kutt

Mandag klokken 12 la den nye regjeringen frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 som i oktober ble lagt frem av den avtroppende Solberg-regjeringen.

Publisert: 2021-11-08 — 12.03

I denne saken samler vi det som har kommet ut av informasjon rundt tilleggsproposisjonen.

Snus og røyk blir dyrere
Trygve Slagsvold Vedum orienterte om endringene i statsbudsjettet.

– Nå er det vanlige folk sin tur, innledet den nye finansministeren.

Støre-regjeringen foreslår å øke avgiftene på alkohol og tobakk neste år. Det er i tråd med avgiftsendringene som ble varslet av Solberg-regjeringen. Nå venter en økning på mellom 1,2 og 1,4 på alle typer alkohol, der høyere alkoholprosent får de største avgiftsskjerpelsene.

Snus og røyk blir også dyrere: Her er avgiftsøkningen betydelig høyere enn for alkohol: Snus-avgiften øker 5,9 prosent, mens avgiften på sigaretter og sigarer økes med 6,5 prosent, skriver E24.

Egenandelstaket på frikort økes med 461 kroner til 2921 kroner.

Bagatellgrensen for egenandeler fjernes. I dag får ikke pasienter som har betalt mindre enn 200 kroner over egenandelstaket, refundert denne utgiften. Fra neste år blir hver krone som blir betalt i egenandeler over taket, refundert.

Fordelingsnøkkel i inntektsmodellen
Fordelingen av basisbevilgningene i 2022 følger av en oppdatering av inntektsmodellen for de regionale helseforetakene. Forslag om endringer i basisbevilgninger og de to aktivitetsbaserte ordningen.

Innsatsstyrt finansiering og Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, påvirker fordelingen.

Den nye nøkkelen for 2022 er:

 •  Helse Sør-Øst RHF 0,5392
 •  Helse Vest RHF 0,1910
 •  Helse Midt-Norge RHF 0,1430
 •  Helse Nord RHF 0,1268

Allerede i helgen ble det klart at Støre-regjeringen setter av 100 millioner mer til fastlegeordningen. Ifølge Aftenposten vil 100 millioner settes av for å styrke fastlegeordningen. 50 millioner skal gå til ALIS-ordningen og 50 millioner til tilskudd til i de mest rekrutteringssvake kommunene.

Kutter konsulentbruk
Regjeringen ønsker også å kutte i konsulentbruken i staten ved å utvikle egen kompetanse og redusere statlige virksomheters kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen.

Dermed er det et forslag om redusert bevilgning knyttet til konsulentbruk. Dette påvirker FHI og Folkehelseinstituttet:

Førstnevnte får en redusert bevilgning på 1,5 millioner kroner, og sistnevnte på 1,7 millioner kroner.

Avvikler tannhelseforsøk
I forslaget kommer det også frem at det foreslås å avvikle tannhelseforsøket i Agder og på Romerike der det testes ut bruk av private tjenesteytere for å ivareta fylkeskommunenes ansvar for tannhelsetjenester til personer med vedtak om omsorgstjenester.

Forsøket bidrar ikke med relevante erfaringer for videreutvikling av tannhelsetjenesten. Det er foreslått 42 mill. kroner til forsøket. Det foreslås å redusere bevilgningen med 37 mill. kroner. De resterende midlene i forsøket skal dekke Helsedirektoratets og de deltakende fylkenes kostnader i forbindelse med avviklingen, samt videre utredninger innen tannhelsefeltet.

Mer til psykisk helse
NRK skriver at regjeringen har bestemt at 50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. Ti millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team. De melder også at Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov.

Ap og Sp dobler tilskuddet til sykehusene med 700 millioner kroner mot Ernas 350 millioner, skriver Dagbladet, og legger til at regjeringen vil også øke den generelle aktivitetsveksten i spesialisthelsetjenesten med 350 millioner kroner. Til sammen utgjør dette en økning på 700 millioner fra Solberg-regjeringens budsjett.

Før helgen ble det kjent at regjeringen bevilger mer penger til medisinutdanningen ved Universitetet i Tomsø (UiT).

Pengene vil gå til flere studieplasser og vil gi 15 flere studieplasser ved medisinutdanningen ved UiT. Totalt vil UiT nå utdanne 150 leger i året.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!