Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

FLERE FAKTORER: Det er flere ting som spiller inn når det gjelder legevaktenes vurdering.

Foto: GettyImages

Finner store forskjeller i legevaktenes vurdering

Terskelen for å legge inn pasienter på sykehus varierer sterkt mellom legevaktlegene.

Publisert: 2021-11-03 — 12.20

En studie fra NTNU viser at de mest innleggingsvillige henviser nesten dobbelt så mange eldre pasienter som de mest restriktive.

Studien ble først omtalt av forskningsmagasinet Gemini.

I studien har forskerne delt inn legevaktlegene i fire grupper ut fra hvor hyppig de legger inn sine pasienter.

– Påfører sykehusene betydelige kostnader
Kommer man til en lege som tilhører fjerdedelen som legger inn hyppigst, er sjansen adskillig større for at man også får et sykehusopphold.

Er du i tillegg over 69 år, så er det nesten dobbelt så stor sjanse for å bli innlagt av en slik lege, sammenlignet med gruppen som legger inn færrest.

Til tross for at det var ventet å se flere sykehusinnleggelser i ettertid blant pasientene som møtte de restriktive legevaktlegene, ser man fortsatt færre innleggelser blant denne pasientgruppen.

VARIASJONER: Innleggelsesprosenten er 25 prosent høyere for barn i gruppen 0-10 år om de møter en kvinnelig lege på legevakt, sammenlignet med en mann.

Foto: Getty Images

Studien fastslår dog at dette skjer til en viss grad.

– Dette betyr at legene med lavest terskel påfører sykehusene betydelige kostnader som kan være unødvendige, sier stipendiat Ellen Rabben Svedahl, til Gemini.

– Funnene viser at legevaktslegenes beslutning om å legge inn pasienten har betydning for den totale helsetjenestebruken og kostnadene på sykehus. Vi har beregnet at den fjerdedelen av legene som legger inn hyppigst, koster omkring 4,2 millioner kroner mer per 1000 legevaktbesøk enn fjerdedelen med høyest terskel.

Kjønns- og aldersforskjeller
Til tross for at forskernes inndeling av leger i studien er uavhengig av kjønn og alder, har de funnet at menn og kvinner, så vel som yngre og eldre leger, har ulik praksis. Faktisk er innleggelsesprosenten 25 prosent høyere for barn i gruppen 0-10 år om de møter en kvinnelig lege på legevakt, sammenlignet med en mann.

– Selv om legens kjønn og alder gir noen forskjeller, er disse ganske små, og jevner seg ut noe i tiden etter legevaktkontakten. Kostnadene for spesialisthelsetjenesten blir altså ikke særlig lavere, selv om menn og eldre leger er mer restriktive med å henvise, sier Ellen Rabben Svedahl.

Forskerne fant at dødeligheten var litt høyere (12-17 prosent) blant pasienter som kom til leger som har hatt lite legevaktpraksis i løpet av de to siste årene. Svedahl mener at de her må ta høyde for noe usikkerhet, men at de ikke kan se bort fra at noen sendes hjem som burde vært innlagt.

– Dette bør undersøkes nærmere, sier Svedahl.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • anton giæver 04.11.2021 08.48.11

  Lege

  Interessant vinkling, men viser jo bare såvidt toppen av isberget! Hovedproblemet er vel heller at legevaktene oversvømmes av pasienter med stort arbeidspress hvor det skal taes avgjørelser på sekundet mens man holder 28 baller i luften, med et diagnostisk armamentarium fra 1800 tallet. Legevakts tjenesten rigges ned ved at den overtas av uerfarne leger og vikarer. Vinklingen her er etter mitt skjønn helt feil, i hvert fall når man skal primært gi omsorgsfull helsehjelp, det begynner å bli mangelvare både her og der.... :-)

 • Arnulf Heimdal 03.11.2021 19.57.09

  Lege

  Det er velkjent og klart dokumentert at en fast lege som kjenner pasienten godt over tid løser mer på fastlegekontoret enn vikarer og leger som ikke kjenner pasienten godt. Med dagens fastlegekrise og flere vikarer både på legekontoret og legevakt fremover vil derfor vi se en klar økning i innleggelser på sykehusene. Det er arven etter Bent Høie og hans neglisjering av fastlegeordningen i 8 år, vi får et unødvendig dyrere helsevesen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!