Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Nå må personer med kronisk sykdom få sin nødvendige behandling

Vi ber om at tilbudet om klimabehandling i utlandet kommer i gang igjen – slik at de rammede kan komme seg gjennom vinteren uten sykmelding og kraftig redusert livskvalitet.

Publisert: 2021-10-19 — 11.34

Mari Øvergaard

Innlegg: Mari Øvergaard, generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)
Bo Gleditsch, generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF)

DEN FORRIGE regjeringen åpnet nylig alle grenseoverganger til Norge, og vi forventer nå at det statlige tilbudet om behandlingsreiser til utlandet kommer i gang igjen. Tilbudet har vært kansellert gjennom hele koronapandemien, og dette har blitt krevende for mange mennesker med kroniske hudsykdommer samt revmatiske diagnoser og muskel- og skjelettlidelser.

Bo Gleditsch

Årlig reiser om lag 2400 pasienter og 200 ledsagere på en behandlingsreise til utlandet. Individuell og tilrettelagt behandling i varme strøk er et viktig behandlingstilbud for mange pasientgrupper – og ett av tiltakene våre medlemmer har stor nytte av. Dette foreligger det forskning på, og effekten er godt dokumentert.

BEKYMRINGSFYLT. Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Norsk Revmatikerforbund (NRF) har forståelse for at Seksjon for behandlingsreiser valgte å kansellere tilbudet siden mars 2020, men vi er bekymret for konsekvensene for pasientene. De har ikke bare mistet et godt behandlingsalternativ, de har også mistet andre tilbud som følge av smitteverntiltak. Blant annet er tilgang til fysikalsk behandling og lysbehandling kraftig redusert.

Tall fra Norsk pasientregister som er utviklet av prosjektet Psoriasis i Norge (PIN), viser at det har vært en nedgang i aktivitet/konsultasjoner i sykehus fra 2019 til 2020, men for psoriasispasienter er nedgangen på hele 14 prosent. Det betyr at det har vært omtrent 10.000 færre konsultasjoner for psoriasis ved norske sykehus i 2020 sammenlignet med 2019.

UNDERFINANSIERT. Norsk Revmatikerforbunds REMUS-rapport, som er utarbeidet av Menon Economics, viser at det er et skrikende behov for effektiv behandling. Rapporten fastslår at antallet pasienter som faktisk får anledning til å dra på behandlingsreise, har falt med over 20 prosent i løpet av de ti siste årene.

Det er dårlig samfunnsøkonomisk tenking å spare inn litt på kort sikt, for å tape mye på lang sikt

I 2019 planla Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus å sende 1546 voksne revmatikere, 60 barn, og 36 ungdom med barneleddgikt, totalt 1642 personer. For 2020 ville dette antallet falle under 1600 på grunn av manglende finansering over statsbudsjettet.

Ordningen er med andre ord allerede underfinansiert.

LIVSKVALITET. Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet er opptatt av at personer med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager skal leve så gode liv som mulig, og noe av det viktigste man kan gjøre for å oppnå dette er å trene. Trening i varmere klima enn det norske er det som gir best effekt. Gjennom trening reduseres smerten, bevegeligheten øker, og man kan unngå å falle ut av arbeids- og dagliglivet.

Psoriasis- og eksemforbundet har, sammen med de andre psoriasisorganisasjonene i Norden – NORDPSO-organisasjonene – utarbeidet en rapport om klimabehandling for psoriasispasienter. Rapporten belyser hvor viktig og positiv klimabehandling er for psoriasispasienter i Norden. Den viser også at dette er en behandling som stadig står overfor kutt og reduksjoner, til tross for at både forskning og pasienthistorier tydelig viser en positiv effekt, både på kort og lang sikt. Det er dårlig samfunnsøkonomisk tenking å spare inn litt på kort sikt, for å tape mye på lang sikt.

SETT I GANG – NÅ! Ifølge Seksjon for behandlingsreiser er forutsetningen for oppstart av tilbudet at det er full gjenåpning i Norge. Dermed er alt klart til å sette i gang med behandlingsreiser igjen.

Vi ber Seksjon for behandlingsreiser om å gjenåpne tilbudet, slik at de rammede kan komme seg gjennom vinteren uten sykmelding og kraftig redusert livskvalitet.

La folk med kronisk sykdom få sin nødvendige behandling nå.


Tilleggsinformasjon: Forfatterne oppgir ingen interessekonflikter. De opplyser at Norsk Revmatikerforbund eier et behandlingssenter i Spania, men at senteret ikke har noen kontrakter hos Statens Behandlingsreiser.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Kjell O. Skavdal 27.10.2021 11.24.47

  Lege

  Hvorfor i all verden har ikke NRFs behandlingssenter RevmaSol kontrakt med Staten v/ Behandlingsreiser? Kjell O.Skavdal Revmatolog

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!