Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vi kjenner oss ikke igjen i denne kritikken

Det er overraskende at det kommer frem påstander som ikke stemmer overens med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2021, eller øvrige tilbakemeldinger fra våre medarbeidere.

Publisert: 2021-10-18 — 00.12 (Oppdatert: 2021-10-18 — 12.12)

Hedda Soløy-Nilsen

Innlegg: Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef ved Nordlandssykehuset

NORDLANDSSYKEHUSET er forespurt om å svare på kritikken som fremsettes mot Psykisk helse og rusklinikken i Ole-John Pedersens kronikk i Dagens Medisin.

Innlegget hans kan forstås som kritikk både mot nasjonal politikk og nasjonale retningslinjer, men også mot lokal drift i klinikken og særlig Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA). Det er særlig dette siste vi ønsker å kommentere på. 

Vi kjenner oss ikke igjen i det som skrives.

FAGLIGHET OG KOMPETANSE. Det som kjennetegner Psykisk helse- og rusklinikken, er et stort fokus på faglighet og videreutvikling av denne. Som spesialisthelsetjeneste jobber vi hele tiden med sammensatte problemstillinger, i alle enheter og avdelinger i klinikken.

Barn og unge i Nordlandssykehuset gis behandlingstilbud i tråd med nasjonale faglige anbefalinger

Nordlandssykehuset har rekruttert svært godt, både psykologer og leger, og har økt antallet stillinger for begge faggrupper. Siste året har vi økt med 16 psykologer. Vi har rekruttert så godt de siste par årene at det også har gitt regional oppmerksomhet.

Vi har svært engasjerte og dyktige fagfolk i alle våre avdelinger og spesialiteter, også i BUPA.

STYRKING. Barn og unge i Nordlandssykehuset gis behandlingstilbud i tråd med nasjonale faglige anbefalinger. Kvalitet, pasientsikkerhet og tilgang på behandlingstilbud er en den viktigste begrunnelsen for de organisatoriske endringer som er gjort i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Endringene omfatter flere områder som Riksrevisjonen påpekte i sin rapport «Undersøkelse av psykiske helsetjenester», der de konkluderte med at samarbeid, fleksibilitet og kunnskapsbasert praksis i behandlingen bør styrkes, samt at geografiske forskjeller i tilgang på tjenester må utjevnes.

OPPGAVEGLIDNING. BUPA er en avdeling som strekker seg over et betydelig geografisk område i Nordland, og avdelingen har en plikt til å sørge for et mest mulig likeverdig tilbud til våre pasienter.

Det har gjennom mange år også vært en oppgaveglidning fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Dette fordrer at spesialisthelsetjenesten endrer seg i takt med denne endringen, og sikrer at vi har den nødvendige kompetansen og de nødvendige tjenester for å kunne gi gode tilbud til våre pasienter og deres familier.

KOMPETANSEHEVING. Kognitiv terapi er én av flere terapeutiske tilnærminger overfor ulike pasientgrupper. Psykisk helse- og rusklinikken kan nå, for første gang, tilby denne kompetansehevingen til mange medarbeidere i klinikken, nettopp fordi vi har rekruttert spesialister med denne veiledningskompetansen.

Parallelt jobbes det med flere kompetansehevende tiltak innenfor Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling basert på gode innspill fra de ulike fagmiljøene i avdelingen. Flere av disse tiltakene utføres i tett samarbeid med nasjonale kompetansemiljø på områdene.

OVERRASKENDE. Kronikkforfatter Ole-John Pedersens hentydninger avslutningsvis, om at ansatte kvier seg for å uttale seg offentlig, er overraskende.

Dette stemmer ikke overens med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2021, eller øvrige tilbakemeldinger som kommer fra våre medarbeidere.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!