Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

AUTORISASJON: Regjeringen foreslår at naprapater, orsteopater og paramedisinere blir autorisert som helsepersonell.

Foto: Illustrasjonsfoto: Karolina-Grabowska

Foreslår å autorisere flere helsepersonellgrupper

Regjeringen foreslår endringer i helsepersonelloven som vil gi flere grupper autorisasjon som helsepersonell, til dels mot Helsedirektoratets tilråding. 

Publisert: 2021-09-17 — 13.36

I en proposisjon til Stortinget, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å autorisere naprapater, osteopater og paramedisinere. 

Bakgrunnen for proposisjonen er at HOD har mottatt anmodning fra Norsk Osteopatforbund (NOF), Norges Naprapatforbund (NNF) og Delta om autorisasjon for henholdsvis osteopater, naprapater og paramedisinere.

På bakgrunn av de nye anmodningene om autorisasjon fikk Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om osteopater, naprapater, logopeder og paramedisinere bør autoriseres etter helsepersonelloven.

«Ikke grunnlag»

Direktoratets tilrådning var at det ikke forelå grunnlag for autorisasjon av naprapat, osteopat og logoped, men en anbefaling om autorisasjon av paramedisiner.

Før Helse- og omsorgsdepartementet hadde tatt stilling til Helsedirektoratets anbefalinger fattet Stortinget, i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021, følgende vedtak: 

Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Inntil vurderingen av akupunktører er fullført skal momsunntak videreføres.

Beslutningen om å innstille til offentlig autorisasjon skal formelt tas av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. 

Delt i synet

Forslag om å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere ble sendt på høring 26. mars 2021 med høringsfrist 4. juni 2021.

Høringsinstansene er delt i sitt syn på om naprapater og osteopater bør autoriseres som helsepersonell etter helsepersonelloven § 48 første ledd. De pasient- og brukerorganisasjonene som har kommentert forslaget er positive.

En sentral innvending fra flere høringsinstanser er mangelfull forskningsbasert kunnskap om effekt av behandling ved naprapati og osteopati.

Det var bred støtte for autorisasjon av paramedisinere fra de av høringsinstansene som uttalte seg om dette forslaget. 

Beskyttet tittel

Ved å opprette en egen autorisasjon til paramedisinere får denne gruppen en egen beskyttet yrkestittel. Dette vil bidra til å tydeliggjøre kompetansen til yrkesgruppen overfor pasienter og tjenestene for øvrig, heter det i en nyhetsmelding fra regjeringen

Osteopater og naprapater har ikke autorisasjon i dag. En autorisasjon av disse gruppene innebærer at myndighetene kan stille krav til hvilken kompetanse disse yrkesgruppene skal ha. Dette vil bidra til at pasienter kan være tryggere på behandlerens kompetanse, heter det videre. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!