Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helsetjenestene må lytte til innbyggernes digitale forventninger

Fastleger har innført ulike løsninger for videotjenester under pandemien,  men vi ser liten fremdrift i testing av digital interaksjon. Potensialet er stort for å etablere prosesser for hva fastlegen kan vurdere digitalt – og hvilke problemstillinger som skal vurderes ved fysisk oppmøte.

Publisert: 2021-06-12 — 05.23

Tomas Ed

Kronikk: Tomas Ed, Country Manager for Visiba Care, Norge

UNDER PANDEMIEN har verdien av digital kommunikasjon blitt tydeligere for både helsepersonell og pasienter. Nordmenn har blitt mer positive til å få helsehjelp ved hjelp av digitale løsninger. Dette utgangspunktet bør norske helsetjenester i regioner og kommuner gripe med begge hender.

Se også: Endringsvilje kan gi effektiv og sikker deling av pasientdata

HELDIG BIVIRKNING. I løpet av våren og sommeren 2020 møtte mange innbyggere sin lege digitalt for første gang – én av de få heldige bivirkningene av pandemien. I en undersøkelse som Kantar Sifo har utført på vegne av Visiba Care, hadde én av tre – 34 prosent – søkt digitale helsetjenester i løpet av denne perioden, og én av fire – 26 prosent – er i dag mer positive til digitale helsetjenester enn før covid-19 pandemien.

Det er på tide å belyse gode eksempler på digital transformasjon i helsetjenestene og bygge videre på disse erfaringene – med pasienten i fokus

Rapporten viser at innbyggernes tillit og trygghet til digital kommunikasjon i helsetjenesten har økt – og utviklingen er positiv. Nå er det tid for å forankre den digitale konsultasjonen som en naturlig del av behandlingsprosessen for de mange problemstillingene som med hell kan vurderes – eller følges opp av kvalifisert personell på avstand.

SVAK FREMDRIFT. Norge er et digitalt modent land med gode forutsetninger for en fremgangsrik utvikling av digitale helsetjenester. Til tross for at fastleger har innført ulike løsninger for videotjenester som følge av pandemien, ser vi dessverre liten fremdrift i testing av digital interaksjon som pasientens første kontakt med helsetjenesten.

En videokonsultasjon gir positive effekter, som kortere reisetid og redusert smitterisiko for både pasient og behandler.

Under en pandemi er dette svært viktig.

FRIGJØRING AV TID. Det virkelig store potensialet for å frigjøre tid i den pressede primærhelsetjenesten, er elektronisk kommunikasjon i forkant av den fysiske legetimen. På den måten kan behandler vurdere flest mulig forhold før det faktiske møtet med pasienten. Det er her digitale verktøy og digital kommunikasjon har størst potensial for å effektivisere og kvalitetssikre.

Med sikrede verktøy som støtte for asynkron dialog mellom pasient og behandler, som asynkron chat, meldingsutveksling og digitale spørreskjemaer om henvendelsesgrunn og symptomer, kan innsamling av informasjon effektiviseres. Den som søker helsehjelp, kan ta seg god tid å beskrive problemet, svare på spørsmål og stille nye. Behandleren får raskt oversikt og kan stille kompletterende spørsmål under den faktiske konsultasjonen.

UNDERLIGGENDE FORHOLD? Til tross for at stadig flere innbyggere er positive til videre digitalisering av helsetjenestene, er det kanskje flere underliggende forhold som oppmuntrer fastlegene til å gå tilbake til arbeidsmodellen de hadde før pandemien.

Ved prøvetaking eller fysiske undersøkelser er det nødvendig med fysisk oppmøte. I tillegg til dette kan legene argumentere for at den mellommenneskelige interaksjonen med pasienten går tapt over video.

Atferd, tilstedeværelse og blikk-kontakt er selvfølgelig viktig å ta i betraktning i en medisinsk vurdering.

NYE PROSESSER. Her finnes det et stort potensial for å etablere prosesser for hvilke problemstillinger som kan vurderes digitalt og hvilke problemstillinger som skal vurderes ved fysisk oppmøte.

Etter mange års erfaring med helseteknologi har jeg fått være med på flere gode eksempler på vellykket digital transformasjon i store helseorganisasjoner. Dette er organisasjoner som har utfordret sine gamle arbeidsprosesser ved hjelp av teknologi for å kunne tilby pasientene digitale helsetjenester.

Nå er det på tide å belyse gode eksempler på digital transformasjon i helsetjenestene, og bygge videre på disse erfaringene – med pasienten i fokus.

Disclaimer: Artikkelforfatteren oppgir ingen interessekonflikter foruten at han leder Visiba Care i Norge. Det svenske helseteknologiselskapet ble etablert i 2014, og helseplattformen Visiba Care muliggjør digital kontakt mellom pasient og helsepersonell. Selskapet tilbyr digitale helsetjenester i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!