Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FAVNER BREDT: Forumet har 15 medlemmer, her representert ved Bente Espeland, leder Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Midt, Ewa Ness, leder Psykiatrisk legevakt i Oslo, Tove Gundersen, generalsekretær Rådet for psykisk helse og Lars Mehlum, leder Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Foto: Håvard Kallestad/Vidar Sandnes/pressefoto/Øystein Horgmo, UiO

Disse skal sørge for at regjeringens handlingsplan følges opp

Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord ble presentert i september i fjor.  Her er gruppen som skal sørge for at den følges opp.

Publisert: 2021-05-20 — 11.27
Denne artikkelen er over ett år gammel.
LES OGSÅ
Høie: – Samfunnet må gjøre mer for å forebygge selvmord

Etableringen av et nasjonalt forum for forebygging av selvmord står oppført blant de øverste målene i handlingsplanen «Ingen å miste».

Forumet består av 15 personer og skal ledes av avdelingsdirektør Åste Herheim i Helsedirektoratet.  De øvrige medlemmene er:

 • Generalsekretær Terese Grøm, LEVE
 • Styremedlem Lisa Evensen, Mental Helse Ungdom
 • Generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse
 • Seniorrådgiver Knut Oftung, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Spesialrådgiver Audun Pedersen, Bergen Kommune
 • Leder Ewa Ness, Psykiatrisk legevakt i Oslo
 • Seksjonsleder Ingrid Camilla Heggland, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna
 • Psykologspesialist Linda Ommen Smedstad, Trasoppklinikken 
 • Psykologspesialist Tormod Stangeland, BUP/Akershus Universitetssykehus
 • Leder Lars Mehlum, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
 • Forsker Kim Stene-Larsen, Folkehelseinstituttet
 • Professor Heidi Hjelmeland, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU)
 • Senterleder Bente Espeland, Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Midt
 • Fagdirektør Dagfinn Thøgersen, Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU)
 • Forsker Anne Silviken, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet (SANKS)

– Første og konstituerende møte i forumet blir allerede 4. juni, forteller Kari Guttormsen i Helsedirektoratet til Dagens Medisin.

Gruppen får et særlig ansvar for å følge opp målene i handlingsplanen, foreslå justeringer og prioriteringer.

Det skal være lite, men effektivt, og ha flest mulig stemmer.
Kari Guttormsen

– De regionale folkeopplysningskampanjene om forebygging av selvmord blir nok et tema i første møte. Der skal også medlemmene bli kjent med hverandre og drøfte hvordan de skal jobbe fremover. Departementet deltar i møtet og vil redegjøre for forumets formål, sier Guttormsen.

Lite, men effektivt
– Hva kan du si om gruppens sammensetning?

– Vi har hatt en grundig prosess rundt utvalg av medlemmer og har landet på et forum som er handlekraftig og med god forankring i de ulike miljøene, sier hun.

– Det skal være lite, men effektivt, og ha flest mulig stemmer. For å sikre framdrift og effektivitet, er det viktig å ikke være for mange, slik at medlemmene blir godt kjent med hverandre og kan ha langsiktige diskusjoner. Av samme årsak har forumet ingen vararepresentanter.

Forumet er tverrsektorielt og består av bruker-, pårørende- og etterlatte-representanter, Likestillings- og diskrimineringsombudet,  kompetansemiljøer  og ansatte i tjenestene.

LES OGSÅ
Psykologforeningen mener en nullvisjon for selvmord kan føre til mer tvang

Velges for to år
Handlingsplanen går fra 2020 til 2025 og forumets medlemmer er i første omgang valgt for to år.

– Forumet kan ved behov suppleres med nødvendig kompetanse på enkeltområder for avgrensede perioder. En gang i året skal det også avholdes et møte hvor man inviterer enda bredere.

Kari Guttormsen forteller videre at det legges opp til et direktoratsamarbeid i for- og etterkant av møtene.

– Der skal det diskuteres hvilke saker som skal på dagsorden og hvordan dette skal følges opp i praksis. For å sikre handling er det viktig å involvere direktoratene som skal følge opp. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!