Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

KORONAGENERASJONEN: Ingvild Kjerkol (Ap) vil ha en særskilt satsing på psykisk helse for de unge, for å foreygge at de får dårligere psykisk helse etter pandemien.

Ap med helseløfte: Ingen skal avvises i psykiatrien

Arbeiderpartiet (Ap) lover at alle barn og unge skal få rask psykisk helsehjelp, og at ingen skal avvises når de søker hjelp.

Publisert: 2021-04-16 — 13.20

–  Alle som henvises skal vurderes, og ingen henvisninger skal avvises, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, til Dagens Medisin.

Fra Ap heter det at de vil «plassere spesialistene i front, slik at erfarne spesialister vurderer alle henvisninger og henter alle inn til en vurderingssamtale». Ap avholder sitt landsmøte denne uken, der også partiets helsepolitikk spikres.

Kjerkol sier satsingen dreier seg om å sikre at barn og unge får hjelp tidligst mulig.

– Det er ikke sikkert at det er spesialisert behandling som trengs for hver ungdom.. Men vi ønsker at spesialistene her skal stå i front når barn og unge blir henvist. Kvaliteten må opp.

– Koronakommisjonens rapport trekker frem at barn unge vil kunne få påført erfaringer og skader som følge av pandemien som kan følge dem i livet videre. Derfor vil vi ha en særskilt satsing for denne generasjonen slik at problemene ikke forverrer seg.

Ap vil også at alle kommuner skal innføre ordninger som sikrer rask psykisk helsehjelp, og peker på det eksisterende lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp.
Dette er etablert eller under etablering i over 40 kommuner.

– Denne ordningen får prosjektstøtte, men er ikke sikret varig finansiering. Vi vil ha et lavterskel psykisk helsehjelptilbud i alle kommuner, men det må ikke nødvendigvis være akkurat dette. Dette skal finansieres og lovfestes.

– Hvordan er dette tenkt finansiert?

– Dette skal finansieres både gjennom økte rammer til kommunene og statlige tilskuddsordninger. 

Arbeiderpartiets landsmøte, som startet torsdag og avsuttes lørdag, skal blant annet vedta partiets stortingsvalgprogram 2021-2025.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Arne Refsum 16.04.2021 15.59.35

  Overlege

  Da håper jeg Ap samtidig krever at henvisningene skal oppfylle kravene til gode henvisninger

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!