Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Fortsatt ingen effekt av antibiotika ved korsryggsmerter

Konklusjonen er uendret: Det er fortsatt ingen effekt av antibiotika ved Modic-forandringer og korsryggsmerter.

Publisert: 2021-04-07 — 05.33

Lars Christian Haugli Bråten

Innlegg: Lars Christian Haugli Bråten, ph.D. FORMI, Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål, på vegne av the AIM-study group*

I ET INNLEGG i Dagens Medisin (01/02-2021), under tittelen «Effekt av antibiotika ved smerter i korsryggen», kritiserer Claus Manniche AIM-studien, etter at den ikke viste effekt av tre måneders behandling med Amoxicillin hos pasienter med kroniske ryggsmerter og Modic-forandringer.

Betegnelsen Modic-forandringer benyttes om MR-funn i ryggvirvlenes endeplater. Det er vanlig å dele dem inn i tre typer avhengig av forekomsten av ødem (type 1), fett (type 2) og sklerose (type 3). Flere typer kan være til stede samtidig, og andelene kan variere over tid.

UAVKLART SAMMENHENG. Hvilken sammenheng Modic-forandringer har med ryggsmerter, er ikke avklart, da de også forekommer hos personer uten ryggsmerter. Hvorfor og hvordan de oppstår, er heller ikke kjent.

Ingen av resultatene fra AIM-studien gir grunnlag for å anbefale antibiotikabehandling for disse pasientene

Flere hypoteser, inkludert lavgradig bakteriell infeksjon, har vært lansert, og en dansk studie fra 2013, hvor Manniche var medforfatter, viste oppsiktsvekkende god effekt av 100 dagers behandling med antibiotika hos pasienter med Modic type 1. Denne danske studien var foranledningen til at vi igangsatte AIM-studien.

IKKE KLINISK RELEVANT. I AIM-studien inkluderte vi pasienter med kroniske ryggsmerter og Modic type 1- og/eller type 2. Vi analyserte resultatene for hele gruppen samlet, og hver for seg. Manniches påstand om at vi trakk unyanserte konklusjoner, bygget på blandede Modic type 1- og 2-data, er feilaktig. Det fremgår tydelig både i artikkelen og i abstraktet i British Medical Journal (BMJ) hva resultatene var for pasientene i hver av de to gruppene. Verken for pasienter med type 1 eller med type 2 ble det påvist klinisk relevant effekt av Amoxicillin.

Som ledd i AIM-studien har vi arbeidet med nye metoder for å bedømme Modic-forandringer på MR. I en nylig publisert subgruppeanalyse fant vi antydning til mer effekt av Amoxicillin hos dem med mest ødem, bedømt med STIR-sekvenser. Dette funnet må imidlertid tolkes med stor forsiktighet: Det gjaldt kun for selvrapportert funksjonsevne, ikke for ryggsmerte.

UENDRET KONKLUSJON. Funnet er interessant for videre forskning, men det gir ikke grunnlag for valg av behandling. Undergruppen var liten. Resultatene hadde store feilmarginer og de må bekreftes, slik vi også konkluderte i artikkelen. Det er derfor feil når Manniche hevder at vi har modifisert konklusjonene i AIM-studien.

Manniche opplyser at han er medeier i et farmasøytisk selskap med formål om å utvikle antibiotikabehandling for pasienter med ryggsmerter. Vår forskningsgruppe har ingen økonomiske interesser eller bindinger i denne saken.

* Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatteren er forsker og representerer forskningsgruppen AIM-study group, som gjennomførte studien Antibiotics in Modic changes (AIM). Gruppen består av forskere og klinikere tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus, Vestre Viken HF (Drammen sykehus), OUS Ullevål og Sykehuset Østfold, Moss.


Dagens Medisin
, fra Kronikk og debattseksjonen i 06-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!