Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Verdiskaping i helse

Norge er i ferd med å bygge opp en betydelig helsenæring som når ut til globale markeder. De siste årene har vi sett flere kommersielle suksesshistorier innenfor helsenæringen. Dette er lovende for både pasienter og verdiskaping i landet.

Publisert: 2021-03-29 — 11.14

Iselin Nybø

Innlegg: Iselin Nybø (V), næringsminister

HELSENÆRINGEN inkluderer et bredt spekter av virksomheter, som utvikler og produserer varer og tjenester til bruk i privat og offentlig helse- og omsorgstjeneste, eller til bruk i forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdom hos mennesker.

Eksemplene er mange, og spenner fra utvikling av nye former for kreftbehandling, til utvikling av ikt-verktøy for helsesektoren.

VEKSTPOTENSIAL. Det norske kreftforskningsselskapet Ultimovacs, som ble etablert for ti år siden, er i gang med å utvikle kreftvaksiner. Selskapet ble grunnlagt av norske forskere, fikk med seg sterke investorer og ble børsnotert i 2019. Et annet eksempel er norske Targovax, som også er børsnotert. Selskapet utvikler målrettet immunterapi for kreftpasienter, basert på forskning fra Radiumhospitalet i Oslo og fra Finland.

Næringslivet i Norge har potensial til å dekke behov i helsesektoren, skape verdier – og styrke sin internasjonale konkurransekraft

Helsenæringen i Norge sysselsetter om lag 100.000 personer, ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en økning på hele 18 prosent fra 2008. Helsenæringen har en verdiskaping per sysselsatt som ligger betydelig over gjennomsnittet av alle næringer i fastlandsøkonomien i Norge. Og potensialet for videre, lønnsom vekst i denne næringen er stort.

DIGITALISERING. Koronakrisen har økt behovet for digitalisering også i helsesektoren. Imatis er et lovende norsk selskap, som utvikler digitale samhandlings- og beredskapsverktøy til sykehus og helse- og omsorgssektoren i kommunene, og når ut til internasjonale markeder. Det samme gjør det norske programvareselskapet CheckWare, som leverer løsninger for digital pasient-medvirkning til kunder over hele verden. Og den gledelige nyheten er at disse eksemplene bare er fire av veldig mange.

Jeg kunne ha ramset opp en lang rekke med norske selskaper som, gjennom forskning og innovasjon, bidrar med viktige, medisinske fremskritt som kommer enkeltmennesker til gode, og samtidig gir verdiskaping og eksportinntekter for hele landet.

SUKSESSNØKKEL. Et godt samspill mellom dedikerte forskere og gründere, det statlige virkemiddelapparatet og sterke investorer er gjerne nøkkelen til suksess.

For denne regjeringen har det vært en prioritet å øke satsingen på forskning og innovasjon. Helsenæringen bruker mulighetene som ligger i virkemiddelapparatet aktivt, og når høyt opp i konkurransen om tildeling av midler. Som en del av koronatiltakene har vi økt bevilgningene til blant annet Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Regjeringen har også nylig lansert en eksporthandlingsplan, som skal bidra til å bedre markedstilgangen for norske selskaper i utlandet.

«BUSINESS NORWAY». I forbindelse med dette har regjeringen besluttet å opprette en eksportfremmeenhet, med arbeidstittelen «Business Norway». I disse dager pågår arbeidet med å utforme hvordan enheten skal organiseres. Dette vil også komme den norske helseindustrien til gode.

Prosjekter på tvers av helsenæringen og helsetjenestene har sjelden vært mer aktuelle enn nå. Næringslivet i Norge har potensial til både å dekke behov i helsesektoren, skape verdier og styrke sin internasjonale konkurransekraft.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!