Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

KRITISK: – Mange av tiltakene som er iverksatt av myndighetene er for å sørge for mindre smitte og kapasitet i helsetjenesten. Da er det også viktig å vaksinere helsepersonell så de kan gå på jobb, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Hese Sør-Øst RHF.

Foto: Lasse Moe

Trenger dobbelt så mange vaksiner for å dekke ansatte i akuttfunksjoner

Helse Sør-Øst RHF trenger dobbelt så mange vaksiner for å dekke alt helsepersonell som ivaretar akuttfunksjoner. – Det har vært svært vanskelige prioriteringer i helseforetakene og det er flere som må vaksineres.

Publisert: 2021-01-27 — 09.27

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, forteller til Dagens Medisin at de trenger omtrent like mange doser som de fikk i første runde for å få vaksinert alle som er prioritert.

Da FHI satt av vaksiner til spesialisthelsetjenesten rundt årsskiftet, ble det bestemt at de fire helseregionene skulle få totalt 30.000 vaksinedoser, i utgangspunktet nok til å dekke 15.000 ansatte, som ble fordelt på grunnlag av befolkningen som det regionale helseforetaket dekker.

8.500 ble til 10.000
Av disse vaksinene mottok Helse Sør-Øst ca. 8.500 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen, beregnet etter en forutsetning om at hvert hetteglass inneholder 5 doser.

Ettersom hetteglassene i praksis kan inneholde seks vaksiner, opplyser Lofthus at helseforetakene har klart å få ut omtrent 1.700 ekstra doser.

– Dette klarte helseforetakene å få til i de aller fleste tilfellene, slik at vi nå har klart å vaksinere rundt 10.000 ansatte, sier Lofthus til Dagens Medisin. 

 

Må ha flere vaksiner
Lofthus forklarer at helseforetakene i Helse Sør-Øst har kategorisert de ansatte innenfor tre kategorier ut fra deres funksjon og oppgaver.

Personell som ivaretar akuttfunksjoner er i kategori 1, mener Helse Sør-Øst det haster mest å få vaksinert. 

– Det er mest kritisk å få vaksinert helsepersonell i kategori en. Med dosene vi fikk i første omgang klarer vi å vaksinere mellom en tredel og halvparten av dem som er i kategori en, sier Lofthus.

Hun peker på at de nå er veldig opptatt av at vaksineringen ikke må stoppe opp.

– Vanskelige prioriteringer
– Alle dosene som helseforetakene har fått er nå satt på ansatte og så vil helseforetakene få levert vaksiner til dose 2 i uke 5 og 6. Deretter er det ønskelig med videre vaksinering av flere ansatte. Det har vært svært vanskelige prioriteringer i helseforetakene og det er flere som må vaksineres for at kritiske funksjoner skal være dekket.


– Hvor viktig er det å få flere vaksiner? 

– Vi mener at dette er veldig viktig. Vi vet at det er vanskelige prioriteringer, og at det er andre som har viktige roller ved siden av helsepersonell. Men mange av tiltakene som er iverksatt av myndighetene er for å sørge for mindre smitte og kapasitet i helsetjenesten. Da er det også viktig å vaksinere helsepersonell så de kan gå på jobb.

Folkehelseinstituttet har uttalt til Dagens Medisin at de vurderer å øke antall doser til spesialisthelsetjenesten.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!