Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

SAMSTEMTE: Kommuneleger, fra Stavanger i sør til Vadsø i nord, forteller om tøffe arbeidsdager som sliter på kreftene. 

Foto: Grafikk/Dagens Medisin

Kommunelegene: – Dette er utfordringene akkurat nå

Norske kommuneleger er slitne etter nærmere et år i kriseberedskap. Stadig flere oppgaver fra stat, kommune og befolkning, døgnet rundt, en uoversiktlig smittesituasjon og organisering av vaksinering tærer på kreftene. 

Publisert: 2021-01-21 — 20.00
LES OGSÅ
I to av tre kommuner er kommunelegen alene på post

Dagens Medisin har spurt 21 norske kommuneleger:

– Hva er den aller største utfordringen for deg, akkurat nå?  

Tove Røsstad
Kommune: Trondheim

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i kommunen: cirka 160

Antall innbyggere: 200.000

– Akkurat det siste nå har det vært at tiden ikke strekker til, fordi arbeidet med korona tar all tid.

Eva M.K. Nordberg
Kommune: Vestvågøy

Stillingsprosent: 70

Antall fastleger i kommunen: 13

Antall innbyggere: cirka 11.500

– Den ustabile legetjenesten. Det er vanskelig å få tak i leger og mange leger som slutter. Det har blitt enda mer tydelig nå, gjennom pandemien.

Are Løken
Kommune: Gran

Stillingsprosent: 100 (jobber i tillegg 40 prosent som sykehjemslege)

Antall fastleger i kommunen: 13

Antall innbyggere: cirka 13.600

– Arbeidet har i sum vært krevende, når alle de andre oppgavene innen samfunnsmedisin kommer i tillegg til smittevern.

Frode Berg, kommunelege i Rana

Frode Berg
Kommune: Rana

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i kommunen: 27

Antall innbyggere: 26.200

– Vi må opprette en teststasjon på grensen, på enormt kort varsel og med relativt uklare beskrivelser fra Helsedirektoratet. Dette skal oppstå fra intet og umiddelbart, av seg selv og helt plutselig. Det er vanskelig å skulle sy sammen et slikt tilbud uten at det går på bekostning av helsetilbudet til Rana kommunes befolkning. Vi kan ikke gjør nye ting hele tiden. Jeg går med en følelse av at vi har bygget opp gode systemer, men at alt blir smurt for tynt utover.

Navn: Cato Innerdal
Kommune: Molde

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i kommunen: 34

Antall innbyggere: cirka 32 000

– Håndteringen av koronasituasjonen i kommunen, herunder med smittesporing, vaksinasjon og testing. Kanskje primært dette med smittesporing, som har pågått i rykk og napp – 24/7 siden mars i fjor.

Guro Steine Letting
Kommune: Fredrikstad

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i kommunen: 74

Antall innbyggere: 82.000

– Vi er heldige som er flere kollegaer og har et godt faglig fellesskap, men i høst har flere vært ute i permisjon og det har vært krevende å skaffe vikar. Derfor har det vært hyppige vakter og vanskelig å rekke over alle oppgaver på dagtid. Samtidig har vi hatt høye smittetall som har gitt mye arbeid på kvelder og i helger.

Jakob Ravn
Kommune: Fjaler

I tillegg til arbeidsmengden tærer uforutsigbarheten, og den vedvarende beredskapen, på kreftene.
Jakob Ravn, kommunelege i Fjaler

Stillingsprosent: 40

Antall fastleger i kommunen: 3

Antall innbyggere: 2844

– Oppgavene er mange, og hver uke kommer det flere til. Det er mulig å delegere, men man sitter fortsatt som kommuneoverlege med det overordnede ansvaret. I tillegg til arbeidsmengden tærer uforutsigbarheten, og den vedvarende beredskapen, på kreftene. Vaksineringen mot koronaviruset er også en stor logistisk oppgave der forutsetningene endrer seg uke for uke.

– For meg personlig er den største utfordringen å forsøke å gjøre fastlegehverdagen med 800 pasienter og en helsestasjon forutsigbar, samtidig som jeg skal forholde meg til uforutsigbarheten i kommuneoverlegehverdagen. I min kommune har vi ikke hatt tid til å finne en god løsning på å fordele beredskapen, som betyr at kommuneoverlegen, det vil si jeg, i prinsippet aldri har fri.

Ole Henrik Augestad
Kommune: Sandefjord

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i kommunen: 55

Antall innbyggere: 64.000

– Vi har hatt lav smitte i lang tid, men nå har vi en smitteøkning lokalt. Smitteøkningen er det vi jobber mest med, og det jeg er mest bekymret for akkurat nå.

Ivar Halvorsen
Kommune: Stavanger

Stillingsprosent: 33

Antall fastleger i kommunen: cirka 130

Antall innbyggere: cirka 140.000

– Det er mengden oppgaver. Det er mye å gjøre knyttet til smittesporing og håndtering av testing og vaksinering. Stavanger er nesten alene om modellen med mange leger som jobber deltid. Sånn burde nok flere kommuner ha det. Det har gjort at vi har kunnet skalere opp stillingene ved behov. I vår var det helt fantastisk.

Frantz Leonard Nilsen
Kommune: Bærum

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i kommunen: 118

Antall innbyggere: 126.000

– Fire kommuneoverleger på 126.000 mennesker, er lav dekning mener jeg. Man tenker jo kanskje at Bærum er en kommune med en folkehelseprofil som tilsier at vi har færre utfordringer enn landet i sin helhet. Det er en misoppfatning at folk klarer seg selv i vår kommune. Vi er kanskje noe heldigere stilt, men mange trenger hjelp også hos oss. Covid har også vært ekstremt krevende. Vi jobber, mer enn noensinne, tett på kommunens ledelse og politikere.

Kjell-Arne Helgebostad
Kommune: Røst

LES OGSÅ
Legeforeningen bekymret: – Et slitent korps

Stillingsprosent: Skal i forhandlingsmøte med kommunen om dette neste uke

Antall fastleger i kommunen: 1

Antall innbyggere: 486

– Vi er nå helt i starten av sesongen for vinterfisket etter skrei, en periode der det kommer mange sesongarbeidere fra blant andre Litauen og Polen til kommunen vår. Dette innebærer stor risiko for smittespredning av covid-19. Kommunene har fått mye ansvar i denne situasjonen. Min største utfordring er å følge med på, tolke og iverksette alle beskjeder og føringer fra sentrale myndigheter, særlig når kommunene blir pålagt nye oppgaver på kort varsel. Selv om vi så langt bare har hatt et enkelttilfelle av covid-19, har det vært mye veldig arbeid med koronapandemien. Heldigvis er det mye godt samarbeid lokalt og regionalt.

Britt Mehmi
Kommune: Vadsø

Stillingsprosent: Normalt sett 50 prosent kommuneoverlege i Vadsø. Men i forbindelse med pandemien 100 prosent kommuneoverlege.

Antall fastleger i kommunen: 7, 5. Den halve er meg.

Antall innbyggere: 5780

– Å følge med på alle nasjonale tiltak og regler og hvordan de affiserer befolkningen i kommunen. Hvordan skal tilreisende forholde seg? Svare på spørsmål om disse tingene. Vi har også nettopp hatt et utbrudd på sykestua i kommunen. Det var heldigvis et lite utbrudd, men det var krevende å håndtere.

Kristian Krogshus
Kommune: Moss

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i kommunen: 45

Antall innbyggere: cirka 50.000

– Pandemien medfører en stor arbeidsmengde med lokale risikovurderinger og beslutninger om tiltak, stort informasjonsbehov, stadig ny informasjon og nye oppgaver.

Kathrine Kristoffersen
Kommune: Tromsø

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i kommunen: 72

Antall innbyggere: cirka 77.000

Kathrine Kristoffersen, kommunelege i Tromsø

Hva er den største utfordringen for deg som kommuneoverlege i din kommune?

– Å nå alle oppgavene en kommuneoverlege skal håndtere. Det er altfor få kommuneoverleger til å håndtere alle oppgavene. Det går ikke å trekke frem en enkelt oppgave, det er kapasiteten i seg selv som er den største utfordringen.

Tom Sundar
Kommune: Oslo, bydel Nordre Aker

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i bydelen: 55

Antall innbyggere: 52.000

– Den store utfordringen er å få tid til alt i en pandemisituasjon. Det er en ekstraordinær situasjon nå, og alle de lovpålagte oppgavene kommer i tillegg. Det hjelper at vi før jul fikk inn en assisterende bydelsoverlege, en «pandemiressurs», på deltid.

Marit Tuv
Kommune: Vang

Stillingsprosent: 40

Antall fastleger i kommunen: 3

Antall innbyggere: 1600

– Den største utfordringen er at stillingsbrøken er for lav for oppgavemengden under en pandemi.

Sverre Håkon Evju
Kommune: Narvik

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i kommunen: cirka 22

Antall innbyggere: 21.688

– Akkurat nå er det en uoversiktlig smittesituasjon og massevaksineringsansvaret. Vi har delt oppgavene, men belastningen er stor. Det er en utfordring å nå alle som vil ha vaksinen. Vi har akkurat nok ressurser nå, men det er takket være frivillig bistand og Forsvaret. Vi er en grensekommune med stor trafikk over grensen, og også militær trafikk.

Kirsten Andrea Toft
Kommune: Alstahaug

Stillingsprosent: 50

Antall fastleger i kommunen: 9

Antall innbyggere: 7500

– Å klare å gjennomføre alle oppgaver som forventes døgnet rundt fra stat, kommune og befolkning i pandemihåndteringen.

Sabine Relling Bredeli
Kommune: Vestnes

Stillingsprosent: 40

Antall fastleger i kommunen: 7

Antall innbyggere i kommunene: 6960

– Å få nok tid til både å være fastlege og kommunelege.

Synne Schou Øhrberg
Kommune: Oslo

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i kommunen: 546

Antall innbyggere: 690.000

– Akkurat nå og under hele pandemien vil jeg si det er, og har vært, at kommunene ikke får informasjon om nasjonale endringer og tiltak før de lanseres på pressekonferanser – og ofte med ytterligere ventetid på utfyllende informasjon om det faglige grunnlaget for endringene.

Bettina Fossberg
Kommunenavn: Lillestrøm kommune

Stillingsprosent: 100

Antall fastleger i kommunen: 70

Antall innbyggere: 86.000

– I den fasen pandemien er i nå, så er hovedutfordringen å balansere mellom utbruddshåndtering, rådgivning til enkeltpersoner, smittesporingsteam, bedrifter, og ansatte – og samtidig ha tid til å skaffe seg overordnet oversikt over den lokale og regionale smittesituasjonen. I tillegg brukes mye tid på organisering av vaksinering lokalt. Man veksler hele tiden mellom individnivå og befolkningsnivå. Det er mye informasjon fra nasjonale myndigheter, og man må henge med på endringer som skjer raskt. Når smittesituasjonen varierer mellom kommuner og i regioner, blir det enda viktigere at vi har tid til å gjøre gode, lokale smittevernvurderinger, slik at tiltaksnivået blir forholdsmessig. Godt samfunnsmedisinsk arbeid krever tid og ressurser, og jeg er glad for å ha kommuneledelsen i Lillestrøm i ryggen. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!