Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Norsk studie demonstrerer rask og treffsikker diarédiagnostikk

Rask og treffsikker diagnostikk for tarmparasitten Cryptosporidium er demonstrert i CRYPTO-POC-studien hvor det ble foretatt pasientnær testing for alvorlig diaresykdom hos barn i lavinntektsland ved tilpasning av mikroskopi-metode.

Publisert: 2020-12-29 — 09.00

Lege Øystein Haarklau Johansen, forteller at det var under et sykehusutvekslingsprosjekt i 2014 han kom opp med idéen til studien. Studien, som er publisert i Lancet infectious diseases (LID), kan du lese her.

Det var for å jobbe i et sykehusutvekslingsprosjekt mellom Sykehuset Vestfold og to sykehus i Addis Ababa hvor både Johansen og hans kone deltok, at arbeidet med studien startet.

– Jeg fikk idéen til studien da jeg var i Etiopia, og ble kjent med forskere og helsearbeidere i Jimma. Jeg hadde allerede interesse for parasitt- og fattigdomsrelaterte sykdommer, og så at det ville bli et framtidig behov for bærekraftig diagnostikk for Cryptosporidium.

– Flere utfordringer

– Samtidig så jeg at mange små og store kliniske laboratorier hadde fått moderne LED-fluorescensmikroskop for bruk til tuberkulosetesting. Jeg visste at den samme metoden, auraminfarging, kan synliggjøre Cryptosporidium-parasitten, som ellers er usynlig på konvensjonell lysmikroskopi.

Han forteller at han ikke fant kliniske prospektive studier som evaluerte den metoden på barn med diaré i lavinntektsland og at idéen dermed var født. Det ble også inkluderte en hurtigtest i studien.

– De har vært svært variable i diagnostisk presisjon, men er potensielt nyttige for små helsestasjoner uten mikroskop.

– Det var viktig å gjøre sammenligning med en pålitelig referansemetode, men i fravær av en allment akseptert "gullstandard" havna vi på en kombinert referansetest med tre ulike tester. Dette var det logistisk krevende å få til, fordi all testing måtte foregå helt maskert, og PCR (polymerasekjedereaksjon) måtte gjøres i Norge, i Vestfold.

Johansen forteller at en annen utfordring er at mange barn skiller ut parasitten uten å være syke.

– For å stille diagnosen rett kreves derfor kvantitative grenser. Disse var ukjent for vår populasjon. Dermed endte vi opp med å gjennomføre en samtidig kasus-kontroll-studie, som gikk parallelt, der sammenligning av parasittmengde i avføringsprøver fra henholdsvis syke og friske barn lot oss regne ut cutoffs (parasittmengden som er assosiert med diaré).

Johansen forteller at arbeidet krevde et stort apparat av studiepersonell.

– For å rekruttere friske kontrollbarn måtte vi sende sykepleiere ut på landsbygda på motorsykler. Det hele krevde et svært apparat av studiepersonell, og det viste seg at doktorgradsstipendiat mitt fra NFR (Norges forskningsråd) ikke ville strekke til. Vi kontaktet derfor Gates foundation og etter en lengre prosess fikk vi et grant på 250 000 amerikanske dollar til feltarbeidet og etter-analyser.

Samler midler til oppfølging

– Hvilke resultater fant dere?

– Både LED-AP og hurtigesten hadde god diagnostisk nøyaktighet, sensitivitet og spesifisitet, for diaré fra parasitten Cryptosporidium - sykdommen kryptosporidiose. Begge tester kan brukes pasientnært. LED-AP er rimelig og kan innføres etter opplæring av vanlige helsearbeidere, og ved bruk av utstyr som allerede er tilgjengelig mange steder, og er derfor et bærekraftig diagnostisk alternativ i lavinntektsland. Hurtigtesten er et godt alternativ der man ikke har LED-mikroskop. 

– Ga studien en pekepinn på hva som kan være interessant å forske mer på?

– Kryptosporidiose er en vanlig årsak til diaré hos barn i Etiopia, og vi ser nå nærmere på mulige risikofaktorer på smittekilder for infeksjon med parasitten. I Europa og Norge er parasitten knytta til dyr, men i Afrika tror vi de fleste smittes fra andre mennesker. Dette kan vi avdekke ved å gjøre molekylær typing av parasitten. Alvorlig underernæring er en kjent risikofaktor for kryptospordiose, og flere av disse barna får langvarig diaré og tilbakefall.

– Vi skal se nærmere på denne sammenhengen ved å analysere data der vi fulgte opp en gruppe av barna over 2 måneder. Flere andre infeksjoner gir diaré, og man vaksinerer nå mot den viktigste årsaken til barnediare, som er rotavirus. Det mangler gode data fra kasus-kontrollstudier fra tiden etter at rotavirusvaksinasjon starta opp i Afrika, og særlig fra Etiopia. Vi arbeider med å skaffe til veie ytterligere forskningsmidler til en oppfølgingsstudie der vi analyserer prøvene for 20 ulike diaré-mikrober, for å se hvilke mikrober som har "tatt over" etter at vaksinasjon for rotavirus kom i gang.

– Hva tenker du om å få studien publisert i LID?

– Det er gøy å få den inn i et godt tidsskrift, noe vi på ingen måte tok for gitt. For min egen del er LID et av mine favoritt-tidsskrift, og jeg er rimelig fersk i forskning, så det er kjekt. Og det er fint å få inn noe fra Etiopia i disse, naturlig nok, korona-dominerte tider.

CRYPTO-POC-studien er et phd-prosjekt ved Universitetet i Bergen og Sykehuset i Vestfold, med partnere ved Jimma universitetet i Etiopia, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Københavns universitet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!