Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

En studie har undersøkt medisinskfaglige klager på leger ved ti legevakter i perioden mars 2015 til september 2017. Studien viser at det var signifikant færre klager på leger med høy arbeidsbelastning enn på leger med ingen vakter de siste 14 dagene før konsultasjonen - som førte til en pasientklage.

– Mye tyder på at det er uheldig å ha få vakter på legevakt

Dette sier Svein Zander Bratland, førsteforfatter av en studie som blant annet har sett på sammenhengen mellom antall vakter på legevakt og antall klager.

Publisert: 2020-10-29 — 14.25

Ifølge Bratland, som er lege og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE, er det ingen sammenheng mellom mange vakter og mer klager. Studien er publisert i BMC Family Practice.

–  Det var signifikant færre klager på leger med høy arbeidsbelastning enn på leger med ingen vakter de siste 14 dagene før konsultasjonen som førte til en pasientklage, sier Bratland, ifølge Allmennmedisinsk forskningsfonds nettsted Forskningsnytt.

På spørsmål til Bratland om det er mulig, ut fra studiens resultater, å si noe om hva som er et «optimalt» antall vakter, svarer han:

–Det er viktig å påpeke at vi finner at spesialiteten i allmennmedisin reduserer sannsynligheten for klager. Dernest at leger med mer enn én vakt i løpet av en 14-dagerspersiode pådro seg færre klager.

- Vi viser at det å ha mange vakter ikke behøver å være risikofylt for pasienten, sier førsteforfatter Svein Zander Bratland til Dagens Medisin.

– Selv med flere enn 12 vakter i løpet av en 14-dagersperiode, var det ingen assossiasjon med antall klager. Det vi viser er at det å ha mange vakter ikke behøver å være risikofylt for pasienten, sier Bratland til Dagens Medisin.

I følge Bratland vil neste del av prosjektet omhandle i hvilken grad det ved gjennomgang av pasientjournalen kan avdekkes feil etter innsendt klage.

Studien har undersøkt medisinskfaglige klager på leger ved ti legevakter i perioden mars 2015 til september 2017.

29 av de i alt 78 klagene gjaldt leger som ikke hadde hatt noen vakter de siste to ukene før konsultasjonen som førte til en klage.

– Men først og fremst tror jeg det skyldes at leger som ofte hadde vært på vakt de siste ukene var godt kjent med de faglige og logistiske rutinene på legevakten, kjente området og hvordan man kunne få bistand fra kolleger, sier han til Forskningsnytt.

Resultatet peker også på at ved å ha flere vakter, vil legen få større muligheter til å delta i deling av kunnskap og erfaringer og til å delta på interne seminarer, viser han til.

– Leger som har mer enn én vakt i løpet av et par uker får mer trening. Vi er ikke kjent med  at tidligere studier har vist at trening er en faktor som kan redusere sannsynligheten for klager. Andre studier benytter begreper som erfaring og ansiennitet, og resultatene fra blant andre en dansk studie kan tas til inntekt for det motsatte, sier Bratland.

Forskerne antok at de ville finne langt flere klager enn de gjorde, noe som er en svakhet ved studien, sier Bratland.

– Basert på en irsk studie, antok vi at vi ville finne cirka 250 klagesaker i løpet av et år til de 10 deltakende legevaktene. Men i vår studie var antallet bare 78. Én legevakt hadde problemer med den datatekniske løsningen og fikk registrert få klager i løpet av de 18 månedene studien pågikk – selv om det reelle antallet var betydelig høyere. Dette er noe av forklaringen på at antallet klager utgjorde en tredel av hva vi hadde forventet, forteller Bratland og legger til:

– Det er jo en svakhet ved studien, men dette var det som viste seg teknisk mulig å få til, sier han til Forskningsnytt.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Makt og Covid-19

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!