Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Et ødeleggende hastevedtak

Helse Nord sitt hastevedtak 16. oktober er et ugrunnet og fiendtlig angrep mot sykehuset i Rana. Er hensikten å ødelegge det bløtkirurgiske fagmiljøet i Rana og ende opp med et annenrangs sykehus?

Publisert: 2020-10-20 — 14.51

Dag Johansen

Innlegg: Dag Johansen, overlege i ortopedi ved Helgelandssykehuset, avdeling Rana

DET ER BRA og nødvendig at ordfører Geir Waage (Ap) i Rana kommune allerede har signalisert mistillit, og at Rana Høyre stiller seg svært kritisk til Helse Nord etter styrevedtaket 16. oktober. I dette vedtaket ble sykehuset i Rana fratatt tarmkreftkirurgien på ubestemt tid.

Dette skjedde uten grunnlag i helseminister Bent Høies sykehusvedtak 27. januar: uten enhver faglig begrunnelse, uten konsekvensutredning – og med under ett døgns forhåndsvarsel – til tross for at avdelingen er fullt på høyde med landsgjennomsnittet av resultater i nasjonale tarmkreftregistre – og vel så det.

ØDELEGGENDE VEDTAK. Vedtaket kan ikke tolkes på noen annen måte enn et ugrunnet og fiendtlig angrep mot sykehuset i Rana, hvis eneste hensikt er å ødelegge det bløtkirurgiske fagmiljøet i Rana og gjøre sykehuset i Nord-Norges tredje største by til et annenrangs sykehus.

Det som gjør saken ekstra alvorlig, er at dersom vedtaket får bli stående, kan ingen toppkvalifiserte sykehusmiljø i Norge lenger være trygge for at personlige forbindelser, luner og antipatier i de utnevnte og ikke folkevalgte helseforetaksstyrene, uten enhver faglig grunn – og på øyeblikks varsel – kan få rive vekk grunnlaget for driften.

UAKSEPTABELT. Helse Nord-vedtaket den 16. oktober er derfor også et nasjonalt anliggende – og ikke bare en Helgelandssak.

Å behandle høyt kvalifiserte fagfolk på denne måten, er alvorlig og uakseptabelt uansett, men spesielt i Nord-Norge, der ingen står i kø for å jobbe. Slike fagmiljø tar det mange år å bygge opp, men veldig raskt å rive ned. Først og fremst er det selvfølgelig kreftpasientene som må betale den høyeste prisen – med utsatt livsnødvendig behandling og forlenget ventetid til et fra før overbelastet Nordlandssykehus i Bodø.

Å behandle høyt kvalifiserte fagfolk på denne måten, er alvorlig og uakseptabelt uansett, men spesielt i Nord-Norge, der ingen står i kø for å jobbe

TORPEDERT SAMARBEID. Jeg forstår at noen nå begynner å bli lei og sliten av sykehusstriden – og at de maner til å få slutt på krangelen og begynne å samarbeide.

Dessverre har betingelsene for samarbeid aldri vært dårligere. Som Rana Høyre nevner i sitt vedtak 19. oktober, hadde jo Helgelandssykehuset sitt styre den 12. oktober enstemmig sluttet opp om den administrerende direktørens plan for midlertidig flytting av tarmkreftpasientene til Rana, mens Statens Helsetilsyn arbeider med kvalitetsavvikene på sykehuset i Sandnessjøen, inkludert en samarbeids- og utvekslingsordning mellom kirurgene i Sandnessjøen og Rana.

Dette var nettopp et opplegg for å få i gang igjen samarbeid og faglig utvikling i Helgelandssykehuset, men som Helse Nord effektivt torpederte 16. oktober, sannsynligvis på grunn av personlige relasjoner mellom Sandnessjøen-miljøet og styret i Helse Nord.

INGENTING Å BYGGE PÅ. Det bør være åpenbart for alle at det ikke går an å samarbeide under de ydmykende og destruktive betingelsene som Helse Nord nå har pålagt sykehuset i Rana.

Jeg kan forsikre alle lesere om at mistilliten på sykehuset i Rana til Helse Nord og Sandnessjøen-miljøet nå er total. Før det famøse vedtaket til Helse Nord 16. oktober er opphevet, er det ingen ting å bygge videre på.

Det er bare helseminister Bent Høie som kan oppheve vedtaket i et nytt foretaksmøte i Helse Nord, jamfør Helseforetakslovens §16. Men dette må gjøres før det er for sent.

BRUDD PÅ VEDTEKTER. Helse Nords vedtak kan påklages etter Helseforetakslovens §30; «Saker av vesentlig betydning», der det blant annet står at «Omfattende endringer i tjenestetilbudet» skal forelegges departementet. Siden 16/10-vedtaket gjelder uten tidsbegrensning, må det komme inn under denne kategorien. Men Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har ikke fått forelagt saken, så vidt jeg har registrert.

Videre kan det påklages på grunn av brudd på Helse Nords gjeldende vedtekter §14, «Medvirkning fra pasienter og pårørende», der det blant står dette: «Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene».

VI MÅ HANDLE – NÅ! Ingen pasientorganisasjoner har vært involvert eller forespurt før 16/10-vedtaket meg bekjent, blant annet på grunn av fullstendig mangel på konsekvensutredninger.

Det bør forventes at hele det politiske miljøet i Rana og på Nord-Helgeland nå stiller seg bak Rana-ordfører Geir Waage når han skal møte helseminister Bent Høie (H). Hvis helseministeren kommer til Rana, kan befolkningen ikke stille opp på grunn av koronapandemien, men dette kan representanter for alle fagforeningene.

Vi andre kan gjennomføre politisk streik. Men det må handles raskt, før det bløtkirurgiske fagmiljøet har gitt opp.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • sven erik Gisvold 29.10.2020 10.08.24

  Lege

  Takk til Dag J for et betimelig og viktig innlegg. Vi er mange som har sterk tro på en bevaring og videreutvikling av lokalsykehusene i Norge. Forutsetningen for at dette skal lykkes er nettopp at man kan enes om vedtak som styret i Helegelandssykehuset gjorde 12. oktober. Hvis dette vedtaket kan reaktiveres og følges opp har man en god mulighet til å skape et godt og samarbeidende sykehusmiljø på Helgeland. Helse Nord styret må her ta til vettet. Det soim skjer på Helgeland har ringvirkninger til mange andre deler av landet. Og man må ha i mente at å måle kvalitet i medisinen ikke er enkelt. Ikke minst må alder, "frailty", comorbiditet vektlegges. Det er svært mange andre faktirer enn den rene kirurgikvaliteten som har betydning for de endelige resultater. Nå må man ta seg tid til å gjøre evalueringen skikkelig før nye vedtak treffes.

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!