Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

FAGLIG UENIGHET: Det har vært faglig uenighet innad i Norge om hvilket tidspunkt som er det rette for igangsetting av fødsel. Folkehelseinstituttet håper den ferske kunnskapsoppsummeringen vil bidra til enighet. 

Foto: Colorbox

FHI: Å sette i gang fødsel i uke 41 , kan redusere risiko hos nyfødte

Folkehelseinstituttet har overlevert et kunnskapsgrunnlag til Helsedirektoratet som tyder på at induksjon av fødsel i uke 41 i stedet for å vente til uke 42 kan redusere risikoen for dødfødsler.

Publisert: 2020-09-23 — 10.04

Helsedirektoratet skal oppdatere de norske retningslinjene for fødselsomsorg og har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) om å lage en kunnskapssammenstilling som sammenligner kvinner som har fått igangsatt fødsel i uke 41 mot dem som har ventet til uke 42.

– Vi finner at å sette i gang fødsel i uke 41, ser ut til å redusere risikoen for perinatal dødelighet uten at det øker risikoen for kvinnene, sier forsker og avdelingsdirektør Hege Kornør i Folkehelseinstituttet.

Forsker og avdelingsdirektør Hege Kornør i Folkehelseinstituttet.

Foto: privat
 • Perinatal død er død som inntreffer i tidsrommet fra 28. svangerskapsuke til én uke etter fødselen.

Faglig uenighet
Gjeldende retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er å sette i gang fødsel i uke 41, mens norske retningslinjer anbefaler å vente til uke 42.

– Det har også vært faglig uenighet innad i Norge om hvilket tidspunkt som er det rette for igangsetting av fødsel. Vi håper denne kunnskapsoppsummeringen vil bidra til enighet, sier hun.

Induksjon i uke 41 gir trolig færre dødfødsler, perinatale dødsfall og innleggelser i nyfødtintensivavdeling.
Hege Kornør, forsker FHI

FHIs oversikt «Håndtering av svangerskap som har passert termin» har tatt utgangspunkt i en Cochrane-oversikt fra 2020, som består av 34 ulike studier. Men fagmiljøer i Norge har pekt på at denne oversikter er for bred til å kunne overføres til norske forhold.

– Derfor har vi snevret inn hvilke studier vi har tatt for oss til fire av de inkluderte i Cochrane-oversikten.

Inklusjonskriteringene fra Helsedirektoratet er at studiene som skal tas med er gjort på kvinner som har fått fødselsinduksjon ved 41 svangerskapsuker (+ 0-2 dager) sammenliknet med avventende holdning til 42 svangerskapsuker (+ 0-2 dager). Terminene skal ha vært bestemt ved tidlig ultralyd og studien skal ha vært gjort i et middels- eller høyinntektsland. 

Underbygger annen forskning
– Konklusjonen den samme som i Cochrane-oversikten. Induksjon i uke 41, sammenlignet med en avventende holdning frem til uke 42, gir trolig færre dødfødsler, perinatale dødsfall og innleggelser i nyfødtintensivavdeling, sier Kornør.

Hanne Charlotte Schjelderup er leder i Jordmorforbundet. 

Foto: Norsk sykepleierforbund.

Likevel er det ingen automatikk i at kvinner får fødselen sin igangsatt i 41 fra og med nå.

– Dette er et kunnskapsgrunnlag som arbeidsgruppen i Helsedirektoratet skal bruke når retningslinjene skal oppdateres. Men direktoratet må vurdere flere aspekter ved en endring i retningslinjer, som for eksempel organisatoriske forhold og økonomi, sier Kornør.

– FHI fremhever at det er faglig uenighet om man skal sette i gang fødsel eller vente. Hva er argumentene for å vente?

– Det er uklart for meg. Det kan være en kombinasjon ar organisatoriske forhold og erfaringsbasert kunnskap om komplikasjoner. Men dette er ikke fanget opp av vår oversikt, avslutter hun.

– Viktig tema
Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet, sier i en kommentar at:  

– Det er bra det kommer mer forskning på et viktig tema i praksisfeltet. Jordmorforbundet mener vi må se på om man skal oppdatere retningslinjene basert på ny forskning. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!