Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

FORNØYD: Spesialisthelsetjenesten har lyktes med å få til en reduksjon i de mest alvorligste pasientskadene. Det er helsedirektør Bjørn Guldvog svært fornøyd med.  

Foto: Helsedirektoratet

Færre alvorlige pasientskader i sykehusene

Helsedirektoratet finner at andelen pasientskader som førte til død er sunket med 65 prosent fra 2012 – 2019. Men omfanget av mindre alvorlige skader øker. 

Publisert: 2020-09-23 — 09.57

I perioden 2012 til 2019 er det en svakt nedadgående trend i omfanget av pasientskader. Det kommer frem i rapporten «Pasientskader i Norge 2019», utgitt av Helsedirektoratet.

Likevel er andelen pasientskader i 2019 (12,4 prosent) høyere enn i 2018 (11,9 prosent), som var den laveste måling siden oppstart i 2010.

I 2019 var de hyppigste typene av pasientskader legemiddelrelaterte skader, annen kirurgisk komplikasjon, urinveisinfeksjon og nedre luftveisinfeksjon.

Færre alvorlige skader
Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 har som et av sine mål å redusere omfanget av pasientskader. For somatiske sykehus måles dette med Global Trigger Tool (GTT) metoden.

I perioden 2012 til 2019 har det vært en nedgang på om lag 35 prosent i omfanget av skader som var langvarig eller ga varig mén og en nedgang på om lag 65 prosent skader som bidro til at pasienten døde.

– Dette viser at spesialisthelsetjenesten har lyktes med å få til en reduksjon i de mest alvorligste pasientskadene. Dette var det viktigste målet i Pasientsikkerhetskampanjen og Pasientsikkerhetsprogrammet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Flere mindre alvorlige skader
Det har vært en svak nedgang i skader som krevde livreddende behandling. Omfanget av lettere skader, som var forbigående og som kun krevde behandling, har hatt en nedgang på om lag 25 prosent og omfanget av forbigående skader som har ført til forlenget sykehusopphold har hatt en svak økning.

Dette viser at spesialisthelsetjenesten har lyktes med å få til en reduksjon i de mest alvorligste pasientskadene.
Bjørn Guldvog, helsedirektør

– Vi vet det ikke med sikkerhet, men det at de mindre alvorlige skadene holder seg ganske stabile, mens de alvorlige skadene faller, kan skyldes at spesialisthelsetjenesten er blitt flinkere til å registrere også de minst alvorlige skadene, antar Guldvog.

Det er ikke gjennomført analyser for måloppnåelse for det enkelte helseforetak, sykehus eller fagområde. Helsedirektoratet kan imidlertid se at det er relativ stor variasjon i utviklingen av andel sykehusopphold med minst én skade mellom helseforetakene.

Kunne vært unngått
Ifølge OECD utgjør behandling av pasientskader hele 15 prosent av det totale sykehusbudsjettet i OECDs medlemsland. 

Tall fra Sverige anslår om lag det samme, og gir indikasjon på at om lag halvparten av alle pasientskader kunne vært unngått. Det betyr at store summer hvert år går til å behandle pasientskader som kunne vært unngått.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!