Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

INNFØRER FLERE METODER: Beslutningsforum sa ja til flere nye metoder mandag. Her representert ved leder Cathrine Lofthus, som også er administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Foto: Vidar Sandnes

Beslutningsforum sier ja til fem nye metoder

Det innføres blant annet nye behandlinger for livmorhalskreft og lungekreft.

Publisert: 2020-09-21 — 11.50

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Beslutningsforum innfører atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og carboplatin ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft. Tirsdag opplyser Helse Sør-Øst at protokollen er endret og at behandlingen ikke er innført i førstelinje. Det korrekte er at det innføres kombinasjonsbehandling for ikke-småcellet lungekreft som har EGFR-mutasjon eller er ALK-positiv som ikke lenger har nytte av målrettet behandling.

Beslutningsforum tok mandag stilling til seks nye metoder. De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene sa ja til å innføre to kreftbehandlinger i den offentlige helsetjenesten fra 1. oktober. 

 • Bevacizumab til avansert livmorhalskreft og ved tilbakefall av livmorhalskreft.
 • Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og carboplatin ved ikke-småcellet lungekreft, for pasienter med EGFR-mutasjon eller som er ALK-positiv, og som ikke lenger har nytte av målrettet behandling.

Betingelsen for begge metodene er imidlertid at rimeligste alternativ av legemiddelet bevacizumab benyttes, viser vedtaket i protokollen fra møtet mandag.

Ja til MS-legemiddel

Forumet sa også ja til innføring av ozanimod (Zeposia) til behandling av såkalt relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Det samme gjelder ruksolitinib (Jakavi) til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer ved myelofibrose.

Disse legemidlene kan tas i bruk fra 15. oktober i år.

Også sekukinumab (Cosentyx) til behandling av ikke-radiografisk aksial spondyloartritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) fikk ja. Legemiddelet skal inngå i anbud og kan brukes fra 1. februar til neste år.

Fikk nei

Beslutningsforum sa nei til den siste metoden som ble tatt opp på møtet. Telotristat (Xermelo) til behandling av diaré ved malignt karsinoid syndrom fikk nei, til tross for at Beslutningsforum oppgir i protokollen at det er dokumentert effekt av legemiddelet. I vedtaket heter det at «effekten over tid er usikker og prisen er for høy».

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!