Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

På tide å oppgradere legevaktmedisinen

Legevaktarbeid bør inn i vanlig arbeidsuke – på linje med kommunale oppgaver som sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste. I tillegg bør legevaktmedisin telle som åpen uselektert praksis til allmennmedisin.

Publisert: 2020-09-12 — 05.34

Knut Hjortaas

Innlegg: Knut Hjortaas, spesialist og veileder i allmennmedisin, Hønefoss

KAN DEN SAMME legen være både fastlege og legevaktlege?

Ja, i store deler av landet er det selvsagt det – uten at det gir mening å stille spørsmålet. I sentrale strøk har imidlertid disse rollene etter hvert utviklet seg til å bli to forskjellige grupper.

LOKALKUNNSKAP. Fra sentralt hold har det vært et uttrykt ønske at det skal være fastleger med lokalkjennskap til sitt distrikt som har legevakt.

Samtidig bruker fastlegene allerede all sin tid til å følge opp sin pasientpopulasjon, og ønsker ofte å kunne sette bort vakter.

OPPGRADERING! Det er ikke mulig å lage en mal som passer alle steder i Norge, men i det følgende spiller jeg inn noen forslag:

 • Vi må slutte å se på legevaktarbeid som venstrehåndsarbeid. Dette er viktige oppgaver som utføres på fritiden – i tillegg til fastlegens vanlige jobb.
 • Vi bør plassere legevaktarbeidet inn i vanlig arbeidsuke – på linje med andre kommunale oppgaver som sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste.

FLEKSIBILITET. Vi bør åpne for gode fastlegeavtaler som tar hensyn til fastlegens preferanser i lys av faglige interesser, familiesituasjon og alder.

Vi bør åpne for gode fastlegeavtaler som tar hensyn til fastlegens preferanser i lys av faglige interesser, familiesituasjon og alder
 • Dette innebærer at noen fastleger kan påta seg flere legevakter hvis de eksempelvis kan slippe sykehjem eller helsestasjon.
 • Legens motivasjon og trivsel er viktig.

USELEKTERT PRAKSIS. Mange av legevakt-henvendelsene ville ha vært bedre håndtert av fastlegen selv på vanlig dagtid.

 • Dette forutsetter vilje til å bedre de generelle driftsbetingelsene for fastlegene.
 • Gjennom høyere basistilskudd og kortere lister vil fastlegene gis mer tid til øyeblikkelig hjelp.

Ikke minst burde legevaktmedisin bli tellende til allmennmedisin som åpen uselektert praksis. Dette er spesielt viktig for småbarnsforeldre.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Arnulf Heimdal 15.09.2020 09.15.34

  Lege

  Gode poenger. Hvis vi ikke får legevakt inn i normalarbeidsuketiden, som må bli langt lavere enn dagens 55 timersuke, vil ikke våre unge kommende kollegaer velge allmennmedisin. Da blir det enten vikarbyråene som overtar, og kommunene får en dyr og dårlig legevakt i tillegg til en fastlegeordning i oppløsning. Eller så blir legevakten sentralisert med lengre transportveier for pasientene. Sannsynligvis vil vi se begge deler. Dette er politikernes ansvar og valg.

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!