Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Foto: Siri Øverland Eriksen

Vil gi helsepersonell rett til å slå opp i pasientjournal for å hjelpe andre pasienter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil endre loven for å gjøre det klart når helsepersonell kan dele helseopplysninger. Det foreslås blant annet å la helsepersonell sjekke en pasients journal for å hjelpe en annen pasient.

Publisert: 2020-09-08 — 16.21
Denne artikkelen er over ett år gammel.

I en ny høring foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å endre helsepersonelloven og pasientjournalloven. Målet skal være å «tydeliggjøre om og når helsepersonell kan dele pasientopplysninger».

Det har over lengre tid vært uklarhet rundt hvilke regler som gjelder for deling av pasientopplysninger. Deling av pasientinformasjon har vært et av stridsspørsmålene i en rekke personvern-saker ved Oslo universitetssykehus (OUS), hvor Legeforeningen har krevd granskning for av sykehuset for å avdekke risiko ved at leger ikke får dele opplysninger. Fylkeslegen har bedt OUS svare for behandlingen av disse sakene.

Høringsforslaget som ble sendt ut tirsdag ettermiddag innebærer forslag for å «gjøre det klarere hva som er lovlig deling av opplysninger» når formålet ikke er behandling av den aktuelle pasienten, men heller for annen type samarbeid, som for eksempel læring i helsetjenesten.

Et av forslagene er å åpne for at helsepersonell kan slå opp i en pasients journal for å yte helsehjelp til en annen pasient i en konkret behandlingssituasjon. Det presiseres at pasienten kan motsette seg at opplysningene deles.

– Vi vil gjøre det enklere for helsepersonell å samarbeide og dele helseopplysninger om pasienten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Vil gi tilgang til taushetsbelagte opplysninger

Det forslås også adgang til å utveksle taushetsbelagte opplysninger om en pasient for å støtte helsepersonell i å gi helsehjelp til en annen pasient.

Det foreslås også å gi adgang til å gjøre oppslag i en pasientjournal for å vurdere om opplysninger om pasienten kan brukes i undervisning. Skal opplysningene brukes, må imidlertid pasienten samtykke eller det må foreligge et annet unntak fra taushetsplikten.

HOD foreslår også å gi adgang til å bruke helseopplysninger for å utvikle og ta i bruk beslutningsstøtteverktøy basert på kunstig intelligens, gitt at det er gitt dispensasjon fra taushetsplikt.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!