Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

NY RUNDE: Saken om Legelisten.no er tatt videre i rettssystemet og skal nå behandles i lagmannsretten. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Legelisten-sak skal opp i lagmannsretten

Rettssaken om legers mulighet til å reservere seg mot publisering av anonyme kommentarer på nett skal behandles skriftlig av Borgarting lagmannsrett i høst.

Publisert: 2020-08-04 — 12.22

Det var i juli i fjor at Legeforeningen gikk til sak mot staten. Foreningen mener at kommentarene som fremsettes om leger på nettsiden Legelisten.no er i strid med EUs personvernforordning.

Søksmålet er rettet mot saken, og ikke selskapet bak nettsiden. Dette skyldes et vedtak i klageorganet Personvernnemda i januar 2019 hvor nemda avviste at leger skal kunne reservere seg mot omtale på nettsiden.

Legeforeningen tapte saken i Oslo tingrett før jul. Retten slo fast at Legelisten kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet får mulighet til å reservere seg mot dette. Dommen ble blant annet begrunnet med at en reservasjonsrett ville gjøre at nettsiden ville miste informasjonsverdi. Saken ble anket av Legeforeningen.

– Vi mener at legenes personvern ikke har blitt tillagt stor nok vekt i saken. Hvis dommen blir stående vil det få stor betydning for leger og annet helsepersonell, og på sikt kanskje også for andre yrkesgrupper, sa leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen til Dagens Medisin i forbindelse med at foreningen anket.

Behandles skriftlig

Saken var opprinnelig satt opp til behandling i Borgarting lagmannsrett i mars 2021, men skal nå isteden behandles skriftlig. Det vil si at all dokumentasjon sendes inn skriftlig til lagmannsretten. Det var i utgangspunktet lagt opp til at flere vitner skulle forklare seg under rettsaken, deriblant flere fastleger. Vitneforklaringene blir nå sendt inn skriftlig.

 Dette skjer etter at begge partene har samtykket til slik behandling.

– Skriftlig behandling er en forenklet behandling som gjør at vi kan få behandlet saken raskere, sier førstekonsulent Kevin Hermansen hos Borgarting lagmannsrett til Dagens Medisin.

– Under koronapandemien har retten lagt vekt på å unngå en lang restansliste av ubehandlede saker og at partene må vente mange måneder, sier Hermansen, som samtidig understreker at det ikke er uvanlig å benytte denne formen for behandling.

Skal levere innen midten av oktober

Siste frist for levering av dokumenter til retten er 16. oktober.

Hermansen i Borgarting lagmannsrett oppgir at det er vanlig at det foreligger en dom innen en måned etter siste innlegg er sendt inn.

Legeforeningen opplyser overfor Dagens Medisin at foreningen jobber med å forberede dokumentene som skal sendes inn til lagmannsretten og at foreningen håper på en avgjørelse innen årets slutt.

Personvernnemda, som er foreningens motpart, har ingen kommentar til saken på nåværende tidspunkt, opplyser leder Mari Bø Haugstad til Dagens Medisin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!