Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Frykter koronavaksiner kan miste effekt

Smitteverndirektør Geir Bukholm sier man må være forberedt på at en vaksine mot SARS-CoV-2 kan slutte å virke etter en periode.

Publisert: 2020-07-31 — 09.06

Professor Geir Bukholm, områdedirektør,  Ledelse og stab for smittevern, miljø og helse i FHI. 

Foto: FHI

Det kommer frem i et møtereferat fra møte i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser (BUB) 25. juni, som Aftenposten har fått innsyn i. (krever innlogging)

Møtet ble leder av Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet og hadde deltakere fra en rekke ulike sektorer.

Det var under bolken om status for vaksiner og legemidler at professor Geir Bukholm, direktør for Ledelse og stab for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet (FHI) tok ordet og sa:

«Det er en stor plattform av forskjellige vaksiner, fra veldig tradisjonelle vaksiner til mer moderne typer. Det er også betydelig grad av usikkerhet rundt epidemiologisk effekt av en vaksine, altså i hvilken grad en vaksine kan påvirke virusets tilpassing til vertspopulasjonen (menneskene)».

Han viste til at viruset kommer fra en annen dyrepopulasjon enn mennesker, og følger man viruset med sekvensanalysestudier så er det mye som tyder på at viruset foreløpig ikke har tilpasset seg sin populasjon. 

«Det skjer hele tiden små endringer i viruset. I verste fall kan dette føre til at det etter en innledende god vaksineeffekt oppstår et virusskift som blant annet kan medføre at vaksinen ikke virker lenger», sa Bukholm videre. 

Han understreker imidlertid overfor Aftenposten at man foreløpig ikke har sett endringer som har betydning for vaksineutviklingsprosjektene.

Over 125 forskjellige vaksiner av fler eulike typer er under utprøving. 

Bukholm understreket videre at uansett hvilken vaksine vi får, så skal den settes, og det betyr at det er behov for å sikre tilgang på sprøyter og kanyler.

«Lærdom fra forrige pandemi viser at dette kan være en utfordring», sa han ifølge møtereferatet.

Han trakk også frem utredningsarbeidet som gjøres vedrørende det å bredt vaksinere hele befolkningen eller mer målrettet å vaksinere helsepersonell og sårbare grupper.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!