Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ENDRINGER MÅ TIL: Dersom basistilskuddet skal økes ytterligere i fremtiden, bør tilskuddet justeres etter pasientenes behov for helsetjenester, skriver UiO-forskerne Geir Godager (t.v), Tor Iversen og Øyvind Snilsberg.

Foto: UiO/privat

Norge er trolig alene om å innføre omvendt overtid for fastleger

Norge er ikke det første landet som velger å betale større basistilskudd til allmennlegene – men trolig alene om å innføre omvendt overtid.

Publisert: 2020-07-07 — 14.00
Denne artikkelen er over to år gammel.

Kronikk: Geir Godager, førsteamanuensis ved Universitet i Oslo (UiO)
Tor Iversen, professor ved UiO
Øyvind Snilsberg, stipendiat ved UiO

HANDLINGSPLAN FOR allmennlegetjenesten 2020-2024, som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) offentliggjorde 11. mai i år, beskriver nye virkemidler for å friste flere unge leger inn i fastlegeordningen.

Med den nye handlingsplanen introduseres et nytt mål for fastlegeordningen: Regjeringen oppmuntrer alle fastlegene til å ta ansvar for 1000 innbyggere, og innfører omvendt overtidsbetaling i fastlegeordningen. Er det i pasientenes interesse?

NYTT MÅL. Virkemiddelbruken i dagens fastlegeordning retter seg mot myndighetenes mål om «volum» - at pasientene skal få en fastlege og at fastlegen skal tilby tjenester i et visst omfang.

Den nye handlingsplanen for fastlegeordningen introduserer et nytt mål for fastlegeordningen: Fastlegene oppmuntres til å ta ansvar for 1000 pasienter: «Det innføres et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1000 pasienter fra 1. mai 2020. Per capita-satsen vil være høyere under enn over knekkpunktet.»

OMVENDT OVERTIDSBETALING. Fastlegene som i dag har få pasienter, vil dermed få større relativ inntektsvekst enn fastleger som i dag har mange pasienter. Betalingsordninger med knekkpunkt er et velkjent fenomen, slik som overtidsbetaling for å arbeide mer enn ordinært.

Med den nye handlingsplanen legger regjeringen opp til å ta i bruk en slags omvendt overtidsbetaling i fastlegetjenesten ved å innføre en målrettet inntektsøkning for fastleger som tar ansvar for få pasienter.

PÅVIRKER PRAKSIS. Forskningsresultater tyder på at betalingsmåte påvirker legenes praksis. Et godt eksempel er hvordan innføring av fastlegeordningen i 2001 medførte at den mangeårige «legemangel» i Norge forsvant, og det oppsto midlertidig overskuddskapasitet i den norske allmennlegetjenesten:

Fremfor å innføre knekkpunktet på 1000 listepasienter, kunne regjeringen ha lagt opp til videreføring av dagens ordning med fast tilskudd per innbygger, uavhengig av listelengde

Med den nye betalingsmåten ønsket norske fastleger å ta ansvar for 4,85 millioner pasienter. Norge hadde da 4,34 millioner innbyggere.

VIL GI RESULTATER. Vi kan altså forvente at regjeringens omvendte overtidsbetaling av fastleger vil få resultater. På den ene side kan større betaling for de første pasientene på lista påvirke karrierevalget til nyutdannede leger, siden etablering av ny legepraksis med regjeringens handlingsplan gir større og sikrere inntekt enn før.

På den annen side kan omvendt overtidsbetaling føre til økt rekrutteringsbehov: Om, for eksempel, alle fastleger i en kommune velger å ta ansvar for 1000 personer istedenfor 1100,å trenger denne kommunen ti prosent flere fastleger for å dekke innbyggernes behov.

ALENE. Norge er ikke det første landet som velger å betale større basistilskudd til allmennlegene, men Norge er trolig alene om å innføre omvendt overtid.

Større andel av basistilskudd er innført iblant annet Danmark og Sverige, men her valgte myndighetene å rette inntektsøkninger mot de legene som tar seg av pasienter med større behov, ved at det følger ekstra penger med å ta seg av pasienter som trenger mer tjenester. Til sammenligning vil det være helt vilkårlig om regjeringens justering av basistilskudd, kommer til legepraksiser der pasientbehovene er store.

STORE BEHOV. Fremfor å innføre knekkpunktet på 1000 listepasienter, kunne regjeringen ha lagt opp til videreføring av dagens ordning med fast tilskudd per innbygger, uavhengig av listelengde. Regjeringen foreslår nå å øke betalingen med om lag 80 kroner mer per pasient for de første 1000 pasientene på listen.

For samme budsjett kan regjeringen øke betalingen med rundt 66 kroner per pasient, uavhengig av listelengde. Dersom basistilskuddet skal økes ytterligere i fremtiden, bør tilskuddet justeres etter pasientenes behov for helsetjenester slik at de med store behov ikke havner sist i køen.


Oppgitte interessekonflikter: Alle forfatterne deltar i Helsedirektoratets evaluering av forsøk med primærhelseteam og forsøk med avstandsoppfølging.
Geir Godager har de senere år mottatt konsulenthonorarer fra Helsedirektoratet, KS og Den norske legeforening. Tor Iversen har de senere år mottatt konsulenthonorar fra Den norske legeforening.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 07.07.2020 18.43.02

  Lege

  Et par enkle fakta: Dagens fastleger jobber i dag gjennomsnittlig 56 timer pr uke, og har i snitt ca 1150 pas på listen. For å få unge leger til å velge fastlegeyrket fremover må arbeidstiden reduseres, og de må tilbys lønn tilsvarende andre spesialiteter, f.eks andre avtalespesialister. Dagens unge leger forventer som alle andre i Norge lik lønn for likt arbeid. Alternativet er at fastlegeordningen bryter sammen, pasientene mister sin fastlege, vikarbyråene får stadig mer å gjøre, og samfunnet påføres økende helseutgifter, noe som er det mest sannsynlige scenarioet fremover med dagens forvaltning.

 • Sven Richard Haugvik 11.07.2020 09.27.20

  Lege

  Vedr. inntektsøkninger mot utenlandske leger som tar seg av «pasienter med større behov». Det ble faktisk fremforhandlet en slik «takst»mulighet i siste NT, men siden har ingen sett den?? Fake News ble formulert slik «– Etablering av tilskuddsordning for særlig arbeidskrevende pasientlister (50 mill). Detaljer om system og kriterier for dette tilskuddet skal partene bli enige om. Det skal legges opp til en ordning om er enkel å administrere. Sammensetning av alder og kjønn, samt takstbruksdata vil være relevante å vurdere.» Med vennlig hilsen Marit Hermansen President i Den norske legeforening, som forklarte tre-part-triksingen (avlønningssystemet) nærmere: - Årets oppgjør løser ikke utfordringene i fastlegeordningen, og det er heller ikke en utkvittering av verken underfinansieringen eller arbeidstidsutfordringene.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!