Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

FELLESSKAP: De nye helsefellesskapene er en modell hvor helseforetak, kommuner, fastleger og brukere skal jobbe sammen på tre nivåer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Søker sekretær-kommuner for helsefellesskap

Helsedirektoratet lyser ut tilskudd til sekretæransvar for de nye helsefellesskapene.

Publisert: 2020-06-30 — 11.41

«Sekretariatsfunksjonen skal bidra til at helsefellesskapene lykkes med å utvikle og planlegge bærekraftige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester, særlig for de prioriterte pasientgruppene (barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser)», heter det i utlysningen fra Helsedirektoratet.

Kommunene i hvert helsefellesskap må gå sammen om én kommune som søker på midlene og får arbeidsgiveransvar for personen som ansettes i sekretariatsfunksjonen.

Høsten 2019 signerte statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie en avtale med KS om så kalte «helsefellesskap» med mål om å oppnå bedre samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. De 19 helsefellesskapene skal være felles arenaer og er en sentral del av Nasjonal helse- og sykehusplan.

4,8 millioner

Direktoratet oppgir at det er bevilget 4,8 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett som kan brukes til å etablere ordningen i kommunene.

– Tilskuddet har halvårseffekt i 2020, og skal bidra til å dekke lønnskostnader i sekretariatfunksjonen, heter det i utlysningen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 02.07.2020 07.23.17

  Lege

  Hvordan blir møteplanen til høsten? Tilskuddet har altså halvårseffekt i 2020, og skal bidra til å dekke lønnskostnader i sekretariatfunksjonen, og vi (aktørene) forventer at sekretærene begynner å jobbe med en gang. MÅLGRUPPE: Aktørene skal starte med de pasientene som opplever «de største svikene, og som opplever svikt oftest», iflg. Høie. Fellesskapet tuftes på AKTØRER (stemmeberettigede): I stedet for å reforhandle ubrukelige, enveiskjørte samarbeidsavtaler fra 2012, skal nå pasienter og fastleger delta på alle 3 nivåene. Det betyr også i det øverste partnerskapsmøtet, og møtes som likeverdige partnere i helsefellesskap. MÅL: Helsefelleskapene skal finne løsninger som passer til lokale behov og forutsetninger, og vil spille inn til neste Nasjonal helse- og sykehusplan. Dnlf støtter ideen om helsefellesskap: «Det er sårt tiltrengt å styrke relasjonen mellom sykehus og kommuner. Fastlegene må få en tydelig rolle når det nå skal legges til rette for bedre samarbeid», sa presidenten.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!