Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

FELLESSKAP: De nye helsefellesskapene er en modell hvor helseforetak, kommuner, fastleger og brukere skal jobbe sammen på tre nivåer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Søker sekretær-kommuner for helsefellesskap

Helsedirektoratet lyser ut tilskudd til sekretæransvar for de nye helsefellesskapene.

Publisert: 2020-06-30 — 11.41

«Sekretariatsfunksjonen skal bidra til at helsefellesskapene lykkes med å utvikle og planlegge bærekraftige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester, særlig for de prioriterte pasientgruppene (barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser)», heter det i utlysningen fra Helsedirektoratet.

Kommunene i hvert helsefellesskap må gå sammen om én kommune som søker på midlene og får arbeidsgiveransvar for personen som ansettes i sekretariatsfunksjonen.

Høsten 2019 signerte statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie en avtale med KS om så kalte «helsefellesskap» med mål om å oppnå bedre samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. De 19 helsefellesskapene skal være felles arenaer og er en sentral del av Nasjonal helse- og sykehusplan.

4,8 millioner

Direktoratet oppgir at det er bevilget 4,8 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett som kan brukes til å etablere ordningen i kommunene.

– Tilskuddet har halvårseffekt i 2020, og skal bidra til å dekke lønnskostnader i sekretariatfunksjonen, heter det i utlysningen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 02.07.2020 07.23.17

  Lege

  Hvordan blir møteplanen til høsten? Tilskuddet har altså halvårseffekt i 2020, og skal bidra til å dekke lønnskostnader i sekretariatfunksjonen, og vi (aktørene) forventer at sekretærene begynner å jobbe med en gang. MÅLGRUPPE: Aktørene skal starte med de pasientene som opplever «de største svikene, og som opplever svikt oftest», iflg. Høie. Fellesskapet tuftes på AKTØRER (stemmeberettigede): I stedet for å reforhandle ubrukelige, enveiskjørte samarbeidsavtaler fra 2012, skal nå pasienter og fastleger delta på alle 3 nivåene. Det betyr også i det øverste partnerskapsmøtet, og møtes som likeverdige partnere i helsefellesskap. MÅL: Helsefelleskapene skal finne løsninger som passer til lokale behov og forutsetninger, og vil spille inn til neste Nasjonal helse- og sykehusplan. Dnlf støtter ideen om helsefellesskap: «Det er sårt tiltrengt å styrke relasjonen mellom sykehus og kommuner. Fastlegene må få en tydelig rolle når det nå skal legges til rette for bedre samarbeid», sa presidenten.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!