Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Han blir ny brukerstemme i Bestillerforum

Fra september vil brukerne i helsetjenesten også bli representert i diskusjonene før nye metoder skal vurderes av Beslutningsforum.

Publisert: 2020-06-26 — 09.35

NY ROLLE: Øystein Kydland blir Bestillerforums første brukerrepresentant.

Foto: Privat

Bestillerforum RHF godkjente under sitt møte mandag 22. juni innstillingen av Øystein Kydland fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF som brukerrepresentant i Bestillerforum RHF. Det tas sikte på at brukerrepresentanten kan delta på møter i Bestillerforum RHF fra september 2020.

– Jeg tenker først og fremst at det er veldig fint at vi nå får brukerrepresentasjon for første gang i Bestillerforum. Beslutningsforum har allerede hatt dette i mange år, sier Øystein Kydland til Dagens Medisin.

Bestillerforum

 • Bestillerforum består av de fire fagdirektørene i de regionale helseforetakene Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst, samt to representanter fra Helsedirektoratet.
 • Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Sykehusinnkjøp har én til to representanter hver. Disse deltar for å belyse saker som behandles i møtene.
 • Bestillerforum beslutter hvilke av de metodene som er meldt inn til Nye metoder som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.
 • Det er er Statens legemiddelverk (SLV) eller Folkehelseinstituttet (FHI) som gjennomfører de nasjonale metodevurderingene. Disse gjennomgås så av Bestillerforum som avgjør om saken skal sendes videre til Beslutningsforum, eller om det kreves mer arbeid før den kan sendes videre.

Kilde: Bestillerforum

– Minst like viktig
Den nylig utnevnte brukerrepresentanten ser nå frem til å gå inn i sin nye rolle fra høsten av.

– Jeg har gjennom to perioder i regionalt brukerutvalg møtt i en del legemiddelsammenhenger. På mange måter tenker jeg at det er minst like viktig å ha en brukerrepresentant i Bestillerforum, ettersom det er instansen som bestemmer hvilke metoder som skal gå videre i prosessen.

TAR INN BRUKERREPRESENTANT: – Vi er moderne mennesker, og brukerstemmen skal være tilstede både i arbeidet med utredninger og beslutninger, sier Geir Tollåli, leder av Bestillerforum. 

Foto: Per Corneliussen

– Hva ønsker du å bidra med gjennom denne nye rollen?

– Jeg ønsker å målbære de tanker og opplevelsene som pasientene har, og være pasientens stemme i Bestillerforum. Det betyr ikke at vi alltid vil få gjennomslag, men vi må prøve å si noe om hva som er viktig for pasienter i forhold til nye legemidler og metoder, sier Kydland.

Avgjør hva som går til Beslutningsforum
Bestillerforum består av de fire fagdirektørene i de regionale helseforetakene Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst, samt to representanter fra Helsedirektoratet. Forumet møtes månedlig for å bestemme hvilke av metodene som er meldt inn til Nye metoder som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Bestillerforum vurderer også metodevurderingene når de er gjennomført og avgjør når saken er klar til oversendelse til Beslutningsforum hvor det bestemmes om metoden skal tas i bruk.

Nå gir forumet brukerne i helsetjenesten en plass ved bordet når det diskuteres hvilke legemidler og andre metoder den offentlige helsetjenesten skal benytte seg av. Det ble besluttet på et møte i forumet mandag og offentliggjort onsdag.

– Brukerstemmen skal være til stede
Leder Geir Tollåli i Bestillerforum forklarer avgjørelsen om ta inn en brukerrepresentant slik:

– Vi er moderne mennesker, og brukerstemmen skal være tilstede både i arbeidet med utredninger og beslutninger. Brukerrepresentantene i Beslutningsforum har gjort en stor innsats for å ivareta brukernes stemme, å sørge for at utredninger har gått rett for seg og at en har tatt hensyn til brukerne. Så har det kommet opp at en ønsket å ha med brukerne hele veien. Vi har tenkt på saken og latt den modnes og syntes det var lurt å få inn en brukerrepresentant i Bestillerforum, sier Tollåli til Dagens Medisin.

Fikk inn bruker i 2014
Tollåli oppgir at planen er at brukerrepresentanten får samme status i Bestillerforum som i Beslutningsforum. Beslutningsforum tok inn en brukerrepresentant i 2014. Det skjedde som en følge av at Norheim-utvalget , også kalt Prioriteringsutvalget. I innstillingen fra utvalget het det at pasienter bør inkluderes i prioriteringsprosesser på alle nivåer.

Brukerutvalgene i RHF-ene foreslår brukerrepresentanten og oppnevnes av Beslutningsforum. Representanten har status som observatør med talerett.

Saken er nå behandlet i Bestillerforum. Målet er å få ordningen på plass over sommeren, ifølge Tollåli.

– Dette skal nok også innom Beslutningsforum og våre ledere i AD-møtet (fellesmøte for de administrerende direktørene i RHF-ene. journ.anm.), og så er planen å iverksette dette fra september.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!