Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Tusen takk, alle sammen!

Helsepersonell over hele landet over fortjener ros for måten de mange utfordringene er håndtert på. Kjære stødige og dyktige medarbeidere i kommunene og på sykehus: Tusen takk!

Publisert: 2020-06-14 — 10.44 (Oppdatert: 2020-06-09 — 19.43)

Bent Høie

KOMMUNEHELSE-KOMMENTAREN: Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister

EN ELDRE DAME strekker ut en rynkete og skjelvende hånd for å få hjelp til å komme seg ut av sengen på sykehjemmet der hun bor. Hånden som tar imot, er hanskekledt, men bak ansiktsvisiret smiler øynene på helsepersonellet betryggende. Enda en gang må medarbeideren forklare hvorfor smittevernutstyret er på, og hvorfor pasienten ikke kan få møte sine kjære.

Dette har vært hverdagen ved norske sykehjem våren 2020.

ARBEIDSPRESS. De mange ubesvarte spørsmålene rundt koronaviruset har brakt usikkerhet, ytterligere arbeidspress og nødvendig omstilling for ansatte i hele helse- og omsorgstjenesten. Medarbeiderne våre landet over fortjener ros for måten de mange utfordringene er håndtert på. Det er tydeligere enn noen gang hvor avgjørende deres kompetanse er for samfunnet vårt.

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten er vant til å jobbe med syke pasienter i sårbare situasjoner. Dere har smittevern i ryggraden – og å sørge for god behandling og det å tenke på pasientenes beste – er hverdagen deres. Men situasjonen under koronapandemien har satt oppgavene på spissen. At pårørende ikke har fått kommet på besøk, har økt arbeidsbelastningen.

FLEKSIBILITET. Helsepersonell og ledere i sykehus og kommune har stått overfor en rekke utfordringer etter at koronaviruset gjorde sitt frembrudd. Dere har vært raske med å sette i gang tiltak med organisering og omstilling av tilbudene innen helse og omsorg. Denne fleksibiliteten har dere klart fordi dere er ansvarlige og tydelige, fordi dere bruker kompetansen hos medarbeiderne klokt – og med innsats fra lærevillige, dyktige og engasjerte medarbeidere.

Når vi har fått pandemien på tilstrekkelig avstand, må vi ta med oss erfaringene for å være best mulig forberedt neste gang

De fleste pasientene som har dødd av korona, har dødd på sykehjem. Det er klart at dette har vært en ekstra belastning for mange medarbeidere. Men dere har gjort en formidabel jobb under krevende arbeidsforhold. Med å håndtere «gamle» oppgaver med varmt og ukomfortabelt smittevernutstyr, trygge ekstra urolige pasienter og pårørende under lindrende behandling – og få pasienter med demens til å etterleve smittevernbestemmelsene.

BESKYTTELSE. Tilgangen på tilstrekkelig smittevernutstyr og logistikken rundt fordelingen er noe av det vi må lære av fra denne krisen. Dere skal være trygge på jobb. Ved å bruke kompetansen vi har på innkjøp, har vi gjennom et utradisjonelt og tett samarbeid mellom flere aktører klart å anskaffe store mengder beskyttelsesutstyr i en krevende tid. Dermed har det vært nok til å dekke de faglige anbefalingene av bruk av utstyr. Men det har også krevd rasjonering – og mindre bruk – enn det mange hadde ønsket.

Når vi har fått pandemien på tilstrekkelig avstand, er dette erfaringer vi må ta med oss for å være best mulig forberedt neste gang.

KOMPETANSEBREDDE. All honnør til helsepersonell som har nærkontakt med Covid-19-pasientene. Dere gir pasientene håp, mot og omsorg – og den beste behandlingen vi kan tilby. Også alle dere som er støttepersonell, er helt avgjørende for at vi har kommet så godt gjennom dette, så langt. Selv om ikke alle medarbeidere er like synlige, har vi et bredt spekter av personellgrupper. Alle med unik kompetanse vi ikke hadde klart oss uten.

Mange av dere har vist et enormt digitalt løft. Dere har blitt superdigitale. Dette er nyttig kompetanse og fremskritt, med stor verdi både for pasientene og for helse- og omsorgstjenestene, også etter koronakrisen.

TUSEN TAKK! For kompetansen og arbeidsinnsatsen deres er viktig langt ut over bekjempelse av Covid-19. Gradvis skal helse- og omsorgstjenesten åpnes opp igjen og normaliseres. Det er et stort regnestykke som må gjøres i samarbeid med dere i sykehus og kommunene for at dere skal kunne levere gode tjenester ut dette året og inn i det neste. Jeg og regjeringen skal gjøre det vi kan for at dere er i stand til det.

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Medarbeiderne våre er den viktigste ressursen vi har i helse- og omsorgstjenesten. Jeg er imponert og stolt over den kompetansen dere har og hvilken innsats dere legger ned i jobben deres. Skal vi lykkes med å slå ned koronapandemien, er vi avhengig av dere.

Tusen takk for jobben dere gjør i kommunene og på sykehus over hele landet.


Dagens Medisin 10/11-2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!