Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

– De nordiske landene er hver for seg små i europeisk sammenheng, men gjennom samarbeid vil vi styrke vår forhandlingsposisjon og dermed bidra til raskere tilgang, mener Asbjørn Mack, som er Norges representant i det fellesnordiske forhandlingsteamet som skal forhandle pris på genterapien Zynteglo.

Har tro på fellesnordisk prisforhandling på genterapi

Norges representant i den første fellesnordiske prisforhandlingen på et legemiddel tror samarbeidet vil sikre raskere tilgang for nordiske pasienter.

Publisert: 2020-06-11 — 15.00

Genterapien betibeglogene autotemcel (Zynteglo), som er godkjent som behandling av transfusjosavhengig betatalassemi, blir det første legemidlet som de nordiske landene skal forhandle om felles pris på. Det første forhandlingsmøtet med BlueBird Bio, selskapet som markedsfører Zynteglo, skal gjennomføres digitalt før fellesferien.

– Akseptable og bærekraftige priser
Asbjørn Mack er fagsjef for legemidler i Sykehusinnkjøp, og skal være Norges representant i det fellesnordiske forhandlingsteamet. Han har tro på at samarbeid på tvers av landegrensene vil gi rask og likeverdige tilgang til nye legemidler.

– Gjennom samarbeidet ønsker vi å oppnå akseptable og bærekraftig priser på legemidlene, og dermed øke muligheten for å kunne tilby behandlingen til pasienter i de nordiske landene.

Mack påpeker at mange nye legemidler, ofte målrettet til små pasientgrupper, kommer på markedet til en veldig høy pris, noe som ifølge han utfordrer muligheten for å gi tilgang både for myndighetene og pasienten.

– De nordiske landene opplever som resten av Europa at det stadig oftere er høyere utgangspriser på nye legemidler. For alle landene er det viktig at prisen står i et rimelig forhold til effekten på legemiddelet.

Vil bli samarbeid mellom sykehusene
– Hvorfor er nettopp Zynteglo plukket ut som første terapi som skal gjennom fellesnordiske prisforhandlinger?

– For en god del andre produkter har de nordiske landene veldig forskjellige tidsrammer, noe som gjør det vanskelig med felles forhandlinger. Det er videre snakk om at det kanskje bare vil være to behandlingssentre i Norden som skal tilby behandling med Zynteglo, og da vil det også bli samarbeid på sykehussiden, forklarer han.

– Hva vil være fordelen med felles forhandling for alle de nordiske landene?

– Målet er lik og rask tilgang til pasienter i de nordiske landene. Vi mener at en felles forhandling vil være viktig og riktig virkemiddel for å få til det. Vi tror også det vil være interessant for leverandøren å få muligheten til å tilby legemiddelet til alle pasienter i Norden på samme tidspunkt, i stedet for stykkevis i hvert enkelt land. De nordiske landene er hver for seg små i europeisk sammenheng, men gjennom samarbeid vil vi styrke vår forhandlingsposisjon og dermed bidra til raskere tilgang. 

Utfordrende med ulike systemer
– Finnes det noen ulemper med fellesnordiske forhandlinger?

– Vi er ser utgangspunktet ingen ulemper med samarbeidet. Tvert imot mener vi at dette er et initiativ vi ønsker bygge videre på og ta i bruk for andre legemidler. Én utfordring vil være at vi ikke har like systemer i de fem landene. Det er i praksis fem forskjellige systemer. Det betyr at det er visse ting det går an å forhandle om, og visse ting som må håndteres lokalt.

– Kan du gi et eksempel?

– Det skal gjøres nasjonale beslutninger om innføring. Det vil ikke tas beslutning om å innføre denne terapien i fem land samtidig. Vi håper vi kan komme frem til en felles pris, som så må tas med hjem til de nasjonale systemene. Her i Norge har Legemiddelverket gjort sin kostnadsvurdering, en liten rapport som bygger på HTA-vurderingen som er gjort gjennom FiNoSe-samarbeidet. FiNoSe-rapporten med den norske tilpasningen vil bli vurdert av Beslutningsforum, som vil gjøre en beslutning om innføring basert på prisnivået vi får fra forhandlingene. Beslutning om nasjonal innføring vil skje helt uavhengig av hva som bestemmes i de andre landene, sier Mack.

Muligheter for sentralisert behandling
Samtidig peker Mack på at det skal gjøres beslutninger om hvilke av de nordiske landene som skal kunne tilby behandling med Zynteglo.

– Det har vært forslag om at dette kun skal gjelde to av landene, og da må vi se på om dette noe vi eventuelt bør utforske. Det kan være at man ønsker å etablere denne behandlingen i sitt land, og ikke naboen sitt. Det er uansett snakk om relativt få pasienter, og da kan det være aktuelt å sentralisere behandlingen. Jeg vet at firmaet har noen tanker om plassering av disse sentrene, men dette har vi ikke fått diskutert ennå. Det krever en viss opplæring for å kunne gi denne behandlingen, men vi har liknende behandlinger som i dag utføres i Norge.

– En del usikkerhet rundt effekt
Ifølge fagsjefen er det ikke veldig store prisforskjeller i listeprisen mellom de nordiske landene, men Mack mener Zynteglo kan by på en spesiell utfordring.

– Det har en veldig høy utgangspris, og det er en del usikkerhet rundt effekt.  Vi vet ennå ikke hvor lang tid denne genterapien har effekt. Teoretisk sett har den lang effekt, men vi har ennå ikke dokumentasjon fra langtidserfaring. Problemstillingene er felles for landene, og derfor er det svært nyttig å samarbeide om dem slik at vi kan bidra til pasienter i nordiske landene får rask tilgang.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!