Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

FRARÅDER: I et brev til alle medlemmene sine forklarer legepresident Marit Hermansen og Legeforeningen nå hvorfor de fraråder én anskaffelse fra én leverandør av én felles kommunal journalløsning.

 

Legeforeningen i brev til 37.000 medlemmer: – Fraråder journalløsning

Legeforeningen har sendt et brev til sine nær 37.000 medlemmer der de forklarer hvorfor de fraråder «én anskaffelse fra én leverandør av én felles kommunal journalløsning».

Publisert: 2020-06-04 — 09.04
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Dagens Medisins artikler om Akson og En innbygger en journal er samlet her.

Legeforeningen har tidligere vært tydelig på sin kritikk av Akson, slik planene foreligger fra Direktoratet for e-helse nå.

Nå understreker de at de fraråder de en slik løsning, i et brev til alle medlemmene, der de blant annet skriver:

 «Én anskaffelse av én felles journalløsning for alle de 15-18 ulike tjenesteområdene innenforkommunale helse- og omsorgstjenester er et for stort enkeltsteg med altfor høy risiko og uavklart gevinstpotensial.

LES OGSÅ
IKT-direktørene i RHF-ene med knusende kritikk av Akson

Det må også antas at store deler av dagens norske leverandørmarked med dets innovasjonskraft forsvinner ved et slikt strategivalg.

På denne bakgrunn fraråder Legeforeningen én anskaffelse fra én leverandør av én felles kommunal journalløsning».

Legeforeningens president Marit Hermansen bekrefter overfor Dagens Medisin at de har sendt brevet.

Bakgrunnen for brevet er at landets kommuner bes om å signere en intensjonserklæring for å signalisere at de støtter det videre arbeidet med Akson, før 1. juli.

I brevet «Legeforeningen om forprosjekt felles kommunal journalløsning ("Akson journal")» viser de til intensjonserklæringen, og skriver: «Legeforeningen finner det riktig å orientere medlemmene om vår politikk».

Direktoratet for e-helse har forøvrig tilbakevist at Akson handler om én anskaffelse:

LES OGSÅ
Advarer mot manglende digital samhandling

– Dette skal deles opp i flere anskaffelser, som for eksempel sikkerhetsløsninger for journal der det kan inngå flere leverandører. Dette gjelder også i anskaffelsen av en nasjonal løsning for samhandling; der vil det være mange.

Kritikken mot Akson slik Direktoratet planlegger løsningen, har rast fra flere andre aktører, som mener det blir for stort, for dyrt og vil ta for lang tid.

I brevet trekker Legeforeningen særlig frem at det å få på plass pasientens legemiddelliste vil ta for lang tid.

– For at Pasientens legemiddelliste skal bli et verktøy som leger og annet helsepersonell kan stole på, må alle med forskrivningsrett bruke løsningen. Akson vil – forutsatt at alt går etter Direktoratet for e-helses planer – gi tilgang til Pasientens legemiddelliste til alle med forskrivningsrett i 2033-2035, altså opp mot 15 år fra nå. Legeforeningen ser med stor bekymring på at Direktoratet for e-helse ikke prioriterer det tiltaket en samlet helsetjeneste etterspør aller mest, skriver de.

Akson er samlet beregnet til å koste 22 milliarder kroner.

Direktoratet for e-helse antyder samtidig at nytten av det, i form av at man får færre uønskede hendelser, redusert tidsbruk til informasjonsinnhenting, journalføring og samhandling, vil komme på 25 milliarder.

Dette tviler Legeforeningen på:

–  Tallet synes i hovedsak å være basert på antakelser om effekter av en journalløsning som ikke er laget og ikke finnes noe sted i verden i dag. Anslaget virker svært optimistisk og uten empiri eller dokumentasjon. Risikoen for en omfattende brist i de økonomiske forutsetningene, er svært stor, skriver Legeforeningen, som også skriver at de ikke har kunnet etterprøve Direktoratet for e-helse sine kostnads- og nytteestimater for Akson journal.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Per Sørlie 04.06.2020 12.26.35

  Forsker / Utvikler bl.a. digital teknologi for symtom analyse, diagnostisering, medisinerings sikkerhet

  Jeg tror at legeforeningen er fanget i et nett av politisk feilinformasjon. Akson er ikke et unikt prosjekt, men tidligere satsinger i andre land har strandet. Det unike er at de ansvarlige for denne utviklingen ikke har forstått at verden endrer seg, og helsesystemene med den. Vi har sett det komme. Nå snakker man ikke om å digitalisere helsevesenet, men om "Den digitale pasient" - og de kommunikasjonsbehov som oppstår når de fleste pasienter vil foretrekke overvåkning/behandling der de er, ofte utenfor det tradisjonelle helsevesen. Lettbent, moderne og håndholdt teknologi er det som gjelder nå. Det kalles «Pasient-engasjerende Helsemetodikk». Simlrs AS' norske initiativ får, etter fire års forberedelser, god internasjonal oppmerksomhet. Interesserte kan lese på «www.MedicAirbag.com» om hva vi tenker om behovet for personlige løsninger som er designet for et moderne helsevesen. Løsningen utvikles for det internasjonale marked, Norge har jo sitt Akson!

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!