Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

VIL IKKE HA UTVALG: – Nye metoder skal evalueres. Vi mener det ikke er et behov for å sette ned et ekspertutvalg parallelt med en pågående evaluering, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Per Corneliussen

Viser til evaluering av Nye metoder

Leder Stig Slørdahl i Beslutningsforum mener det er legitimt å diskutere hvilke følger dagens prioriteringssystem har for unge pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke nedsette et nytt utvalg, men viser til den forestående evalueringen av Nye metoder.

Publisert: 2020-06-03 — 10.00

Basert på en gjennomgang av 93 saker i Nye metoder-systemet, mener en rekke industritopper at alder påvirker betalingsvilligheten. Grunnen til dette er at gjennomsnittsalder i studier legges til grunn ved beregning av alvorlighet. Unge pasienter som får sykdommer som er vanligst hos eldre blir rammet, mener toppene.

– Dette er en relevant problemstilling. Så lenge alle, uansett alder, skal behandles likt innenfor en sykdomsgruppe og prioriteringer skjer på gruppenivå, kan slikt som dette skje, sier administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge til Dagens Medisin.

LES OGSÅ
– Alder påvirker betalingsvilligheten

Slørdahl leder Beslutningsforum og han har forståelse for kritikken om at yngre pasienter rammes dersom de får en sykdom som vanligvis oppstår hos eldre pasienter.

– Beslutningsforum og systemet Nye metoder er opptatt av å kunne ta i bruk alle nye metoder som har god effekt, og som er sikre for pasientene. Utfordringen, og det som skaper denne situasjonen, er at vi stadig tilbys nye metoder hvor prisen ikke står i et rimelig forhold til den kliniske nytten.

– En legitim diskusjon

– Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk, mener kritikken er legitim og at følgene for unge pasienter i dagens system er utilsiktede. Deler Beslutningsforum oppfatningen om at dagens system har uheldige følger for unge pasienter?

– Det har til nå vært en bred enighet om at alder ikke skal være et eget kriterium ved prioritering. Det er helt legitimt å reise en diskusjon rundt dette, men Beslutningsforum er satt til å forvalte de prioriteringskriterieriene som Stortinget har vedtatt.

Norheim har tatt til orde for å nedsette en ekspertgruppe for å vurdere et mer nyansert system. Slørdahl vil ikke ta initiativ til å nedsette en egen ekspertgruppe.

– Det er nylig vedtatt å evaluere systemet Nye metoder. Denne problemstillingen vil jeg anta blir en del av denne evalueringen. Derfor er det ikke naturlig for Beslutningsforum å ta et slikt initiativ.

LES OGSÅ
Foreslår ekspertgruppe

– Skal målrettes

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mener at problemstillingen om betalingsvilligheten for yngre pasienter, handler om målretting.

– Jeg opplever ikke at dette er en kritikk av prinsippene for prioritering, men et uttrykk for ønsket å om å gjøre Nye metoder mer målrettet. Dette ønsket deler jeg, og derfor har vi gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å tilrettelegge for innføring og bruk av mer persontilpasset medisin, skriver statssekretæren i en epost til Dagens Medisin.

– Det er også allerede i dag slik at beslutninger om innføring av en metode kan avgrenses til deler av en pasientgruppe, der prinsippene for prioritering er oppfylt, selv om dette ikke er tilfellet for hele pasientgruppen.

– Ikke behov for utvalg

HOD ser ikke grunn til å oppnevne en ny ekspertgruppe.

 – Nye metoder skal evalueres. Vi mener det ikke er et behov for å sette ned et ekspertutvalg parallelt med en pågående evaluering. De regionale helseforetakene skal løpende utvikle systemet, og vi vil også følge opp evalueringen når den foreligger, skriver Erlandsen.

– Evalueringen av systemet for Nye metoder skal blant annet se på hvorvidt systemet er rustet for medisinsk-teknologisk utvikling fremover, herunder særskilt håndtering av persontilpasset medisin. Evalueringen skal ha en egen rådgivende referansegruppe der pasientorganisasjoner og industrien vil være representert.

Utlysingen av oppdraget om å evaluere Nye metoder, gikk ut i midten av mai, med 16. juni 2020 som frist. Det er satt av fem millioner kroner til evalueringen, og HOD oppga i forbindelse med utlysningen at det tas sikte på å inngå en avtale i månedsskiftet oktober/november 2020. Evalueringen skal være ferdig innen utgangen av oktober 2021.

Relaterte saker
– Alder påvirker betalingsvilligheten
Foreslår ekspertgruppe

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!